Teksti suurus:

Riigimetsa majandajatele aastateks 2023–2027 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
Avaldamismärge:RT I, 28.02.2023, 8

Riigimetsa majandajatele aastateks 2023–2027 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Vastu võetud 22.02.2023 nr 8

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 45 lõike 5 alusel.

§ 1.  Riigimetsas aastal 2023−2027 uuendusraie optimaalne pindala

  Riigimetsas aastateks 2023–2027 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:


Riigimetsa majandaja

Uuendusraiete pindala (ha)

Mänd

Kuusk

Kask

Haab

Teised
puuliigid

Kokku

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

12 750

10 000

15 000

3 500

4 650

45 900

Kaitseministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

400

300

375

40

135

1 250

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond

68

40

175

7,5

37

327,5

Luua Metsanduskool

70

45

70

5

10

200

Luua Metsanduskool Tihemetsa metskond

80

30

90

50

20

270

KOKKU

13 368

10 415

15 710

3 602,5

4 852

47 947,5

§ 2.  Riigimetsas aastal 2023 uuendusraie optimaalne pindala

  Riigimetsas aastaks 2023 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:


Riigimetsa majandaja

Uuendusraiete pindala (ha)

Mänd

Kuusk

Kask

Haab

Teised
puuliigid

Kokku

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

2550

2000

3000

700

930

9180

Kaitseministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

80

60

75

8

27

250

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond

13,6

8

35

1,5

7,4

65,5

Luua Metsanduskool

14

9

14

1

2

40

Luua Metsanduskool Tihemetsa metskond

16

6

18

10

4

54

KOKKU

2673,6

2083

3142

720,5

970,4

9589,5

§ 3.  Optimaalse pindala arvestamine

  Optimaalse pindala arvestusse lähevad kõik uuendusraied, välja arvatud metsaseaduse § 29 lõike 12 alusel tehtavad raied juhul, kui puistu ei vasta sama paragrahvi lõike 4 punktis 1 või 2 sätestatud tingimustele. Riigimetsa majandaja võib aastast optimaalset pindala ületada kuni 5%.

§ 4.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 17. novembri 2021. a määrus nr 51 „Riigimetsa majandajatele aastateks 2022–2026 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine” tunnistatakse kehtetuks.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json