Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad ning nende ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemine” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 28.02.2023, 12

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad ning nende ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemine” muutmine

Vastu võetud 22.02.2023 nr 7

Määrus kehtestatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 31 lõike 1 alusel.

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad ning nende ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemine” lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisatud).

Peep Peterson
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja ainerühmade nimekirjad I–VI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json