Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Saare maakonna hoiualadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 22, 392

Maamaksu korrigeerimine Saare maakonna hoiualadel

Vastu võetud 06.03.2007 nr 140

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Saare maakonna hoiualade kaitse alla võtmise eesmärke ja seal kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju, kehtestada, et Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrusega nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» Saare maakonnas kaitse alla võetud hoiualadelt makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 50% maamaksumäärast:
1) Asva hoiualalt, mis asub Laimjala vallas;
2) Kaarma hoiualalt, mis asub Kaarma vallas;
3) Karujärve hoiualalt, mis asub Kihelkonna vallas ja Kärla vallas;
4) Kingli hoiualalt, mis asub Laimjala vallas;
5) Kotlandi hoiualalt, mis asub Lümanda vallas;
6) Kõinastu hoiualalt, mis asub Orissaare vallas;
7) Küdema hoiualalt, mis asub Mustjala vallas;
8) Laasu hoiualalt, mis asub Laimjala vallas;
9) Laidunina hoiualalt, mis asub Salme vallas;
10) Lannasmaa hoiualalt, mis asub Lümanda vallas;
11) Mäe hoiualalt, mis asub Valjala vallas;
12) Nihatu hoiualalt, mis asub Leisi vallas;
13) Nõmmküla hoiualalt, mis asub Muhu vallas;
14) Oina hoiualalt, mis asub Muhu vallas;
15) Paatsa hoiualalt, mis asub Mustjala vallas;
16) Pammana hoiualalt, mis asub Leisi vallas;
17) Pidula-Veskioja hoiualalt, mis asub Kihelkonna vallas;
18) Põduste luha hoiualalt, mis asub Kuressaare linnas;
19) Rannaniidi hoiualalt, mis asub Muhu vallas;
20) Ranna-Põitse hoiualalt, mis asub Muhu vallas;
21) Saaremetsa hoiualalt, mis asub Laimjala vallas;
22) Sepa hoiualalt, mis asub Kaarma vallas;
23) Sepamaa hoiualalt, mis asub Kaarma vallas;
24) Tammese hoiualalt, mis asub Kihelkonna vallas;
25) Tumala hoiualalt, mis asub Orissaare vallas;
26) Vana-Lahetaguse hoiualalt, mis asub Salme vallas;
27) Vanalõve hoiualalt, mis asub Valjala vallas ja Pihtla vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json