Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Tartu maakonna hoiualadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 22, 393

Maamaksu korrigeerimine Tartu maakonna hoiualadel

Vastu võetud 06.03.2007 nr 141

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Tartu maakonna hoiualade kaitse alla võtmise eesmärke ja seal kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju, kehtestada, et Vabariigi Valitsuse 1. juuni 2006. a määrusega nr 129 «Hoiualade kaitse alla võtmine Tartu maakonnas» Tartu maakonnas kaitse alla võetud hoiualadelt makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 50% maamaksumäärast:
1) Age oru hoiualalt, mis asub Haaslava vallas;
2) Ilusaoja hoiualalt, mis asub Nõo vallas;
3) Kallaste hoiualalt, mis asub Kallaste linnas;
4) Lahepera hoiualalt, mis asub Alatskivi vallas;
5) Raja-Kärevere hoiualalt, mis asub Laeva vallas ja Tartu vallas;
6) Võrtsjärve hoiualalt, mis asub Rannu vallas ja Rõngu vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json