Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduse nr 478-k “Kohanimenõukogu moodustamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 23, 420

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduse nr 478-k “Kohanimenõukogu moodustamine” muutmine

Vastu võetud 06.03.2007 nr 148

«Kohanimeseaduse» § 20 alusel teha Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduses nr 478-k «Kohanimenõukogu moodustamine» (RTL 2004, 94, 1471; 2005, 115, 1805) järgmised muudatused:

1. Arvata kohanimenõukogu koosseisust välja Kiira Mõisja.

2. Nimetada kohanimenõukogu liikmeks Maa-ameti fotogramm-meetria ja kartograafia osakonna kvaliteedi ja tootearenduse büroo juhataja kohusetäitja Olev Veskimäe.

3. Lugeda Raivo Aunapi ametinimetuseks Tartu Ülikooli Geograafia Instituudi erakorraline teadur, Lui Hubeli ametinimetuseks aktsiaseltsi Eesti Kaardikeskus geoinfo peaspetsialist, Jüri Jagomägi ametinimetuseks aktsiaseltsi REGIO kartograafia ja geoinfo osakonna geo-ekspert/peakartograaf, Ants Kraudi ametinimetuseks Muinsuskaitseameti peainspektorite osakonna arheoloogiamälestiste peainspektor, Jaak Maandi ametinimetuseks Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõuniku kohusetäitja, Valdek Palli ametinimetuseks Tallinna Ülikooli emeriitprofessor, Peeter Pälli ametinimetuseks Eesti Keele Instituudi grammatika- ja keelekorraldussektori juhataja ning Sirje Tobrelutsu ametinimetuseks Laheda vallavanem.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT