Teksti suurus:

Keskkonnaministri 23. oktoobri 2003. a määruse nr 79 „Kaansoo, Nõva-Kullamaa ja Tipu jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine“ muutmine ning Päri-Metsküla jahipiirkonna moodustamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 22, 375

Keskkonnaministri 23. oktoobri 2003. a määruse nr 79 „Kaansoo, Nõva-Kullamaa ja Tipu jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine“ muutmine ning Päri-Metsküla jahipiirkonna moodustamine

Vastu võetud 06.03.2007 nr 19

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3 alusel.

(õ) 19.03.2007 17:25

§ 1. Keskkonnaministri 23. oktoobri 2003. a määruse nr 79 «Kaansoo, Nõva-Kullamaa ja Tipu jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» (RTL 2003, 113, 1789; 2004, 116, 1813) § 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Tipu jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Tipu jahipiirkonna pindala on 14 420 hektarit.

(2) Tipu jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Tipu jahipiirkonna piir läheb Kõpu jõe suubumiskohast Raudna jõkke mööda Kõpu jõge ristumiseni Suure-Jaani–Kõpu maanteega, sealt mööda Suure-Jaani– Kõpu maanteed Kilingi-Nõmme–Viljandi maanteeni; teeristist mööda Kilingi-Nõmme–Viljandi maanteed ristumiseni Napsi kinnistu (katastri number 36001:005:0631) läänepiiriga; seejärel mööda Napsi kinnistu läänepiiri Kõpu metskonna kvartali 250 lõunasihini, jätkudes mööda Kõpu metskonna kvartalite 250, 249, 243, 242, 241, 230, 229, 228 ja 217 lõuna-, kvartalite 217, 210, 203, 199, 195, 192 lääne- ning kvartalite 184, 183 ja 182 lõunasihti Halliste jõeni; edasi mööda Halliste jõge allavoolu ristumiseni Kõpu metskonna kvartali 161 lõunasihiga; sealt mööda kvartalite 161, 160, 159, 158, 140, 139 ja 138 lõunasihti ristumiseni Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2005. a määrusega nr 85 «Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskiri» kinnitatud Soomaa Rahvuspargi piiriga; seejärel mööda Soomaa Rahvuspargi piiri Raudna jõeni ning mööda Raudna jõge Masti kinnistu (katastri number 87001:004:0002) kraavini, jätkudes mööda seda kraavi Raba teeni ning mööda Raba teed Kabala metskonna kvartali KB452 edelasihini; edasi mööda Kabala metskonna kvartali KB452 edelasihti Viilupi ojani, jätkudes mööda Viilupi oja Raudna jõeni ja mööda Raudna jõge Kõpu jõeni.»

§ 2. Päri-Metsküla jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Päri-Metsküla jahipiirkonna pindala on13 830 hektarit.

(2) Päri-Metsküla jahipiirkonna pindala on järgmine:

Päri-Metsküla jahipiirkonna piir läheb Raba tee ja Ilbaku–Ivaski–Vastsemõisa maantee ristumiskohast mööda Ilbaku–Ivaski–Vastsemõisa maanteed Suure-Jaani–Viljandi maanteeni; teeristist mööda Suure-Jaani–Viljandi maanteed Savikoti–Pärsti maanteeni; sealt mööda Savikoti–Pärsti maanteed Söödi teeni ja mööda Söödi teed Hussari–Vanamõisa teeni; seejärel mööda Hussari– Vanamõisa teed Pärsti–Sürgavere maanteeni; teeristist mööda Pärsti–Sürgavere maanteed Karuse soo uudismaa teeni, jätkudes mööda Karuse soo uudismaa teed Tallinna–Viljandi raudteeni ning mööda raudteed Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maanteeni; sealt mööda Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maanteed Everti ojani ning mööda Everti oja Raudna jõeni, jätkudes mööda Raudna jõge Suure-Jaani–Kõpu maanteeni ning mööda Suure-Jaani–Kõpu maanteed Kõpu jõeni ning mööda Kõpu jõge Raudna jõeni; seejärel mööda Raudna jõge Viilupi ojani ning mööda Viilupi oja Kabala metskonna kvartali KB452 edelasihini; edasi mööda kvartali KB452 edelasihti Raba teeni ning mööda Raba teed Ilbaku– Ivaski–Vastsemõisa maanteeni.

§ 3. Rakendussäte

Keskkonnaministri 22. aprilli 2002. a määruse nr 26 «Viljandi maakonna rendijahipiirkondade moodustamine» (RTL 2002, 53, 750) § 1 punkt 17 ja § 2 punkt 17 tunnistatakse kehtetuks.

1 Päri-Metsküla jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 22. aprilli 2002. a määrusega nr 26 «Viljandi maakonna rendijahipiirkondade moodustamine» moodustatud Päri-Metsküla rendijahipiirkonna baasil.

Minister Rein RANDVER

Kantsler Annika UUDELEPP

Õiend

Akti teksti liik muudetud "algtekst, terviktekstiks".

/otsingu_soovitused.json