Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruse nr 130 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2013, 2

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruse nr 130 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 21.03.2013 nr 50

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 81 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruses nr 130 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Retseptikeskuse vastutav töötleja

Retseptikeskuse vastutav töötleja on Eesti Haigekassa.”;

2) paragrahvi 61 tekstis ja § 8 lõikes 2 asendatakse sõna „volitatud” sõnaga „vastutav”;

3) määruse lisa punkt 2.2.1 sõnastatakse järgmiselt:

„2.2.1. tegutsemiskoha aadress;”;

4) määruse lisa punktid 2.4.2 ja 2.4.3 sõnastatakse järgmiselt:

„2.4.2. pakendite arv;
2.4.3. ravimi hind kokku;”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Taavi Rõivas
Sotsiaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json