Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt avaliku teenistuse seadusest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2013, 12

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt avaliku teenistuse seadusest

Vastu võetud 25.03.2013 nr 51

Määrus kehtestatakse hasartmängumaksu seaduse § 7 lõike 3 ja kohanimeseaduse § 17 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 3. septembri 2004. a määruse nr 289 „Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 2004. a määruse nr 289 „Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus” § 41 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Andmete sisestamise, parandamise ja muutmise õigus antakse neile ametnikele ja töötajatele, kellele see on vajalik teenistus- ja töökohustustest tulenevalt.”.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009. a määruse nr 82 „Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009. a määruse nr 82 „Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord” § 11 lõikes 2 asendatakse sõna „ametnikele” sõnadega „ametnikele ja töötajatele”.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Siim Valmar Kiisler
Regionaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär