Teksti suurus:

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2017, 2

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 22.03.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 333 lõike 3 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruses nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Märkides deklaratsiooni vormile e-posti aadressi, nõustub deklaratsiooni esitaja, et Keskkonnaamet võib saata selle deklaratsiooni menetlemisega seotud teavet ja dokumente nimetatud e-posti aadressile.”;

2) määruse lisad 1, 2, 3 ja 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. aprillil.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioon

Lisa 2 Veesaastetasu deklaratsioon

Lisa 3 Välisõhu saastetasu deklaratsioon

Lisa 5 Saastetasu deklaratsioon jäätmete kõrvaldamisel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json