Teksti suurus:

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2017, 2

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 22.03.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 333 lõike 3 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruses nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Märkides deklaratsiooni vormile e-posti aadressi, nõustub deklaratsiooni esitaja, et Keskkonnaamet võib saata selle deklaratsiooni menetlemisega seotud teavet ja dokumente nimetatud e-posti aadressile.”;

2) määruse lisad 1, 2, 3 ja 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. aprillil.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioon

Lisa 2 Veesaastetasu deklaratsioon

Lisa 3 Välisõhu saastetasu deklaratsioon

Lisa 5 Saastetasu deklaratsioon jäätmete kõrvaldamisel

/otsingu_soovitused.json