Teksti suurus:

Riigivaraseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.03.2018 otsus nr 237

Riigivaraseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.03.2018

Riigivaraseaduse § 2 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Riigi osalusega äriühingu puhul, mille väärtpaberid on noteeritud reguleeritud väärtpaberiturul või mille väärtpaberite noteerimiseks on esitatud avaldus, ei kohaldata käesoleva seaduse sätteid, mis ei ole kooskõlas reguleeritud väärtpaberiturul kehtivate äriühingu juhtimise, teabe avalikustamise ja erikontrolli tegemise nõuetega.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json