Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 36 „Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2024, 8

Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 36 „Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 12.03.2024 nr 10

Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 19 lõike 4 alusel.

Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruses nr 36 „Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõiget 3 täiendatakse teksti osaga:

„Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 5 ja lõike 6 punktis 5 nimetatud andmed kantakse kõrgharidustaseme õppe esimese ja teise astme akadeemilisele õiendile ning lõike 5 punktis 51 ja lõike 6 punktis 51 nimetatud andmed kantakse kõrgharidustaseme õppe kolmanda astme akadeemilisele õiendile.”;

2) paragrahvi 15 lõiget 5 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) 4. Õppekava sisu ja selle täitmise tulemused (4.1. Õppekoormus (õppeasutuse otsusel), 4.2. Õppekava täitmise tingimused (sh õppekava õpiväljundid), 4.3. Õppekava täitmise tulemused (õppeaine ja/või mooduli nimetus või õppekavaväline originaalsooritus, lõputöö pealkiri, õppeasutuse otsusel õppeaine ja/või mooduli kood, õppeasutuse otsusel maht (ainepunktides või tundides), sooritamise kuupäev, õppeasutuse otsusel hindamise tulemus, õppeasutuse otsusel akadeemilise töötaja nimi; õppeasutuse otsusel õppeainete maht kokku (ainepunktides või tundides); varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tulemused vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 71); 4.4. Hindamissüsteem(id));”;

3) paragrahvi 15 lõiget 6 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) 4. Information on the contents and results gained (4.1. Mode of study (õppeasutuse otsusel); 4.2. Programme requirements (sh õppekava õpiväljundid); 4.3. Programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits obtained (õppeaine ja/või mooduli nimetus või õppekavaväline originaalsooritus, lõputöö pealkiri, õppeasutuse otsusel õppeaine ja/või mooduli kood. õppeasutuse otsusel maht (ainepunktides või tundides), sooritamise kuupäev, õppeasutuse otsusel hindamise tulemus, õppeasutuse otsusel akadeemilise töötaja nimi; õppeasutuse otsusel õppeainete maht kokku (ainepunktides või tundides); varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tulemused vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 81); 4.4. Grading scheme(s));”;

4) paragrahvi 15 lõike 7 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisel kannab õppeasutus kõrgharidustaseme õppe esimese ja teise astme akadeemilisele õiendile käesoleva paragrahvi lõike 5 punkti 5 alajaotuse punkti 4.3 järgmised andmed:”;

5) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisel kannab õppeasutus kõrgharidustaseme õppe kolmanda astme akadeemilisele õiendile käesoleva paragrahvi lõike 5 punkti 51 alajaotuse punkti 4.3 järgmised andmed:
1) formaalhariduses läbitud õpingute arvestamisel vastavalt õppeasutuse teabele, kus õpingud on läbitud: õppeaine ja/või mooduli nimetus (originaalkeeles, vajaduse korral transkribeerituna, ja tõlgituna eesti keelde, kui originaalkeel ei ole eesti keel); kood; õppeasutuse otsusel maht (ainepunktides või tundides); õppeasutuse nimi (originaalkeeles, vajaduse korral transkribeerituna või ametliku tõlke olemasolul inglise keeles); riigi nimi välisriigi õppeasutuse korral, sooritamise kuupäev, õppeasutuse otsusel hindamise tulemus ja õppeasutuse otsusel õpet korraldanud akadeemilise töötaja nimi;
2) mitteformaalsel või informaalsel teel läbitud õpingute ja töökogemuse arvestamisel õppekavajärgne õppeaine ja/või mooduli nimetus või õppekavaväline originaalsooritus, kood, õppeasutuse otsusel maht (ainepunktides või tundides); sooritamise või arvestamise kuupäev ja õppeasutuse otsusel hindamise tulemus;
3) käesoleva lõike punktis 2 nimetatud juhtudel tähistatakse õppeained/moodulid märkega „arvestatud varasemate õpingute ja töökogemuse põhjal”.”;

6) paragrahvi 15 lõike 8 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisel kannab õppeasutus kõrgharidustaseme õppe esimese ja teiste astme ingliskeelsele akadeemilisele õiendile käesoleva paragrahvi lõike 5 punkti 6 alajaotuse punkti 4.3 järgmised andmed:”;

7) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisel kannab õppeasutus kõrgharidustaseme õppe kolmanda astme ingliskeelsele akadeemilisele õiendile käesoleva paragrahvi lõike 5 punkti 61 alajaotuse punkti 4.3 järgmised andmed:
1) formaalhariduses läbitud õpingute arvestamisel vastavalt õppeasutuse teabele, kus õpingud on läbitud: õppeaine ja/või mooduli nimetus (tõlgituna inglise keelde, kui originaalkeel ei ole inglise keel); kood; õppeasutuse otsusel maht (ainepunktides või tundides); õppeasutuse nimi (originaalkeeles või ametliku tõlke olemasolul inglise keeles); riigi nimi välisriigi õppeasutuse korral, sooritamise kuupäev, õppeasutuse otsusel hindamise tulemus ja õppeasutuse otsusel akadeemilise töötaja nimi;
2) mitteformaalsel või informaalsel teel läbitud õpingute ja töökogemuse arvestamisel õppekavajärgne õppeaine ja/või mooduli nimetus või õppekavaväline originaalsooritus, kood, õppeasutuse otsusel maht (ainepunktides või tundides); sooritamise või arvestamise kuupäev ja õppeasutuse otsusel hindamise tulemus;
3) käesoleva lõike punktis 2 nimetatud juhtudel tähistatakse õppeained/moodulid märkega „recognised on the basis of prior learning”.”.

Kristina Kallas
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json