Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Koorküla looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 24, 434

Maamaksu korrigeerimine Koorküla looduskaitsealal

Vastu võetud 08.03.2007 nr 154

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Koorküla looduskaitseala eesmärki kaitsta kaitsealuseid liike, vanu loodusmetsi ja rohunditerikkaid kuusikuid ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Valga maakonnas Hummuli vallas asuval Koorküla looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Kadastiku ja Udsu sihtkaitsevöönditelt;
2) 50% maamaksumäärast Valgjärve piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json