Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Pähni looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 24, 435

Maamaksu korrigeerimine Pähni looduskaitsealal

Vastu võetud 08.03.2007 nr 155

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Pähni looduskaitseala eesmärki kaitsta väärtuslikke looduslikke elupaiku, looduse ja maastiku mitmekesisust, ürgilmelist puistut ja kaitsealuseid liike ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Võru maakonnas Varstu vallas ja Rõuge vallas asuval Pähni looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast Pähni sihtkaitsevööndilt ja 50% maamaksumäärast Pähni piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json