Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Parmu looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 24, 436

Maamaksu korrigeerimine Parmu looduskaitsealal

Vastu võetud 08.03.2007 nr 156

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Parmu looduskaitseala eesmärki kaitsta vanu loodusmetsi, soostuvaid ja soo-lehtmetsi, siirdesoo- ja rabametsi ning kaitsealuseid liike ja arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndites, kehtestada, et Võru maakonnas Misso vallas asuval Parmu looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Parmu, Veieri, Ritsiko ja Vineki sihtkaitsevöönditelt;
2) 50% maamaksumäärast Pedetsi ja Palanumäe piiranguvöönditelt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json