Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Väike-Palkna maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 24, 437

Maamaksu korrigeerimine Väike-Palkna maastikukaitsealal

Vastu võetud 08.03.2007 nr 157

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Väike-Palkna maastikukaitseala eesmärki kaitsta metsakooslusi ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Võru maakonnas Haanja vallas asuvalt Väike-Palkna maastikukaitsealalt makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json