Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2005. a määruse nr 55 “Riikliku ekspordigarantii andja valuuta-, krediidi- ja likviidsusriskide ning muude rahaliste vahendite haldamisega seonduvate finantsriskide juhtimise põhimõtted ja üldised piirangud” ja määruse nr 56 “Riikliku tagatise andja valuuta-, krediidi- ja likviidsusriskide ning muude rahaliste vahendite haldamisega seonduvate finantsriskide juhtimise põhimõtted ja üldised piirangud” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 25, 138

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2005. a määruse nr 55 “Riikliku ekspordigarantii andja valuuta-, krediidi- ja likviidsusriskide ning muude rahaliste vahendite haldamisega seonduvate finantsriskide juhtimise põhimõtted ja üldised piirangud” ja määruse nr 56 “Riikliku tagatise andja valuuta-, krediidi- ja likviidsusriskide ning muude rahaliste vahendite haldamisega seonduvate finantsriskide juhtimise põhimõtted ja üldised piirangud” muutmine

Vastu võetud 08.03.2007 nr 69

Määrus kehtestatakse «Ekspordi riikliku garanteerimise seaduse» § 16 lõike 4 ja «Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse» § 10 lõike 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2005. a määruses nr 55 «Riikliku ekspordigarantii andja valuuta-, krediidi- ja likviidsusriskide ning muude rahaliste vahendite haldamisega seonduvate finantsriskide juhtimise põhimõtted ja üldised piirangud» (RT I 2005, 16, 92 ) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Krediidiriskide juhtimiseks on rahalisi vahendeid lubatud paigutada:
1) kuni üheaastase lunastus- või lõpptähtajaga väärtpaberitesse ja hoiustesse, mille emitendi, krediidiasutuse või filiaalina tegutseva välisriigi krediidiasutuse krediidireiting on vähemalt Prime-1 (Moody’s) või A-1 (Standard & Poor’s) ja mille krediidireitingut ei ole alandatud viimase kolme kuu jooksul;
2) üle üheaastase lunastus- või lõpptähtajaga väärtpaberitesse ja hoiustesse, mille emitendi, krediidiasutuse või filiaalina tegutseva välisriigi krediidiasutuse krediidireiting on vähemalt A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s) ja mille krediidireitingut ei ole alandatud viimase kolme kuu jooksul;
3) väärtpaberitesse, mille emitent on Eestis registreeritud äriühing krediidireitinguga vähemalt A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s) ning seejuures ei tohi krediidireiting olla alandatud viimase kolme kuu jooksul;
4) väärtpaberitesse ja hoiustesse, mille emitendiks või hoidjaks on krediidiasutus, mille emaettevõtja krediidireiting peab olema vähemalt A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s) ning seejuures ei tohi krediidireiting olla alandatud viimase kolme kuu jooksul;
5) sihtasutuse nõukogu poolt määratud rahaturu- ja intressifondidesse.»;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Lõike 6 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud väärtpaberite ja hoiuste emitendiks või hoidjaks olev krediidiasutus või filiaalina tegutsev välisriigi krediidiasutus peab olema asutatud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või selle suhtes kehtivad usaldatavusnormatiivid peavad vastama vähemalt sama rangetele nõuetele, kui on sätestatud Euroopa Ühenduse õigusaktides.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2005. a määruses nr 56 «Riikliku tagatise andja valuuta-, krediidi- ja likviidsusriskide ning muude rahaliste vahendite haldamisega seonduvate finantsriskide juhtimise põhimõtted ja üldised piirangud» (RT I 2005, 16, 93) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Krediidiriskide juhtimiseks on rahalisi vahendeid lubatud paigutada:
1) kuni üheaastase lunastus- või lõpptähtajaga väärtpaberitesse ja hoiustesse, mille emitendi, krediidiasutuse või filiaalina tegutseva välisriigi krediidiasutuse krediidireiting on vähemalt Prime-1 (Moody’s) või A-1 (Standard & Poor’s) ja mille krediidireitingut ei ole alandatud viimase kolme kuu jooksul;
2) üle üheaastase lunastus- või lõpptähtajaga väärtpaberitesse ja hoiustesse, mille emitendi, krediidiasutuse või filiaalina tegutseva välisriigi krediidiasutuse krediidireiting on vähemalt A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s) ja mille krediidireitingut ei ole alandatud viimase kolme kuu jooksul;
3) väärtpaberitesse, mille emitent on Eestis registreeritud äriühing krediidireitinguga vähemalt A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s) ning seejuures ei tohi krediidireiting olla alandatud viimase kolme kuu jooksul;
4) väärtpaberitesse ja hoiustesse, mille emitendiks või hoidjaks on krediidiasutus, mille emaettevõtja krediidireiting peab olema vähemalt A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s) ning seejuures ei tohi krediidireiting olla alandatud viimase kolme kuu jooksul;
5) sihtasutuse nõukogu poolt määratud rahaturu- ja intressifondidesse.»;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Lõike 6 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud väärtpaberite ja hoiuste emitendiks või hoidjaks olev krediidiasutus või filiaalina tegutsev välisriigi krediidiasutus peab olema asutatud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või selle suhtes kehtivad usaldatavusnormatiivid peavad vastama vähemalt sama rangetele nõuetele, kui on sätestatud Euroopa Ühenduse õigusaktides.».

§ 3. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 13. juunist 2006. a.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Majandus- ja
kommunikatsiooniminister Edgar SAVISAAR

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json