Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. novembri 2001. a määruse nr 341 “Relva ja laskemoona tüübikinnituse teostamiseks volitatud asutuse määramine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 25, 139

Vabariigi Valitsuse 6. novembri 2001. a määruse nr 341 “Relva ja laskemoona tüübikinnituse teostamiseks volitatud asutuse määramine” muutmine

Vastu võetud 08.03.2007 nr 70

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 23 lõike 14 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 6. novembri 2001. a määruse nr 341 «Relva ja laskemoona tüübikinnituse teostamiseks volitatud asutuse määramine» (RT I 2001, 90, 538; 2002, 5, 11) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 23 lõike 14 alusel.».

§ 2. Määrus jõustub 27. aprillil 2007. a.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Siseminister Kalle LAANET

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json