HALDUSÕIGUSSümbolid, riiklikud autasud, pühad ja tähtpäevad

TÖÖÕIGUSTööleping

Teksti suurus:

Pühade ja tähtpäevade seadus (lühend - PTS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2009
Avaldamismärge:

Pühade ja tähtpäevade seadus

Vastu võetud 27.01.1998
RT I 1998, 13, 162
jõustumine 23.02.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.02.1999RT I 1999, 18, 29924.02.1999
14.04.2004RT I 2004, 29, 19324.04.2004
23.03.2005RT I 2005, 20, 12601.01.2006
14.04.2005RT I 2005, 24, 18520.05.2005
15.02.2007RT I 2007, 22, 11823.03.2007

§ 1.  Rahvuspüha

  Rahvuspüha ja puhkepäev on:

  24. veebruar - iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev.

§ 2.  Riigipühad

  Riigipühad ja puhkepäevad on:
  1) 1. jaanuar - uusaasta;
  2) - suur reede;
  3) - ülestõusmispühade 1. püha;
  4) 1. mai - kevadpüha;
  5) - nelipühade 1. püha;
  6) 23. juuni - võidupüha;
  7) 24. juuni - jaanipäev;
  8) 20. august - taasiseseisvumispäev;
  81) 24. detsember – jõululaupäev;
  9) 25. detsember- esimene jõulupüha;
  10) 26. detsember - teine jõulupüha.
[RT I 2005, 24, 185 - jõust. 20.05.2005]

§ 3.  Riiklikud tähtpäevad

  Riiklikud tähtpäevad on:
  1) 6. jaanuar - kolmekuningapäev;
  2) 2. veebruar - Tartu rahulepingu aastapäev;
  21) 14. märts - emakeelepäev;
  3) maikuu teine pühapäev - emadepäev;
  31) 4. juuni – Eesti lipu päev;
  4) 14. juuni - leinapäev;
  41) 22. september – vastupanuvõitluse päev;
[RT I 2007, 22, 118 - jõust. 23.03.2007]
  5) 2. november - hingedepäev;
  6) novembrikuu teine pühapäev - isadepäev;
  7) 16. november - taassünni päev.

§ 31.  Üleriigiline lein

  (1) Vabariigi Valitsus võib välja kuulutada üleriigilise leina.

  (2) Leinapäeval, 14. juunil, ei korraldata leinaga kokkusobimatuid avalikke üritusi.
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]

§ 4.  Pühade ja tähtpäevade arvestamine

  (1) Käesolevas seaduses nimetatud pühad ja tähtpäevad arvestatakse gregooriuse ehk uue kalendri järgi.

  (2) Rahvuspüha suhtes kohaldatakse teistes õigusaktides riigipühade ja riiklike pühade kohta sätestatut.

§ 5.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 6.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 23. veebruaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json