HALDUSÕIGUSSümbolid, riiklikud autasud, pühad ja tähtpäevad

TÖÖÕIGUSTööleping

Teksti suurus:

Pühade ja tähtpäevade seadus (lühend - PTS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2009
Avaldamismärge:

Pühade ja tähtpäevade seadus

Vastu võetud 27.01.1998
RT I 1998, 13, 162
jõustumine 23.02.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.02.1999RT I 1999, 18, 29924.02.1999
14.04.2004RT I 2004, 29, 19324.04.2004
23.03.2005RT I 2005, 20, 12601.01.2006
14.04.2005RT I 2005, 24, 18520.05.2005
15.02.2007RT I 2007, 22, 11823.03.2007

§ 1. Rahvuspüha

  Rahvuspüha ja puhkepäev on:

  24. veebruar - iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev.

§ 2. Riigipühad

  Riigipühad ja puhkepäevad on:
 1) 1. jaanuar - uusaasta;
 2) - suur reede;
 3) - ülestõusmispühade 1. püha;
 4) 1. mai - kevadpüha;
 5) - nelipühade 1. püha;
 6) 23. juuni - võidupüha;
 7) 24. juuni - jaanipäev;
 8) 20. august - taasiseseisvumispäev;
 81) 24. detsember – jõululaupäev;
 9) 25. detsember- esimene jõulupüha;
 10) 26. detsember - teine jõulupüha.
[RT I 2005, 24, 185 - jõust. 20.05.2005]

§ 3. Riiklikud tähtpäevad

  Riiklikud tähtpäevad on:
 1) 6. jaanuar - kolmekuningapäev;
 2) 2. veebruar - Tartu rahulepingu aastapäev;
 21) 14. märts - emakeelepäev;
 3) maikuu teine pühapäev - emadepäev;
 31) 4. juuni – Eesti lipu päev;
 4) 14. juuni - leinapäev;
 41) 22. september – vastupanuvõitluse päev;
[RT I 2007, 22, 118 - jõust. 23.03.2007]
 5) 2. november - hingedepäev;
 6) novembrikuu teine pühapäev - isadepäev;
 7) 16. november - taassünni päev.

§ 31. Üleriigiline lein

 (1) Vabariigi Valitsus võib välja kuulutada üleriigilise leina.

 (2) Leinapäeval, 14. juunil, ei korraldata leinaga kokkusobimatuid avalikke üritusi.
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]

§ 4. Pühade ja tähtpäevade arvestamine

 (1) Käesolevas seaduses nimetatud pühad ja tähtpäevad arvestatakse gregooriuse ehk uue kalendri järgi.

 (2) Rahvuspüha suhtes kohaldatakse teistes õigusaktides riigipühade ja riiklike pühade kohta sätestatut.

§ 5. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 6. Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 23. veebruaril.

/otsingu_soovitused.json