Teksti suurus:

Sotsiaalministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 60 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2012
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2012, 1

Sotsiaalministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 60 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” muutmine

Vastu võetud 26.04.2012 nr 13

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 48 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 60 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” (RT I, 22.12.2011, 13) § 31 lõikes 1 esitatud tabelis asendatakse koodidega 7003291, 7004292 ja 7003763 tähistatud aspiratsioonisondide piirhind „0,30” piirhinnaga „0,56” eurot.

§ 2. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. mail 2012. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

/otsingu_soovitused.json