Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a määruse nr 11 „Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2015, 13

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a määruse nr 11 „Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm” muutmine

Vastu võetud 24.04.2015 nr 33

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 391 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a määruses nr 11 „Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõikes 4 asendatakse sõnad „Eesti Riiklikule Autoregistrikeskusele (edaspidi ARK)” sõnaga „Maanteeametile”;

2) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõna „ARK” sõnaga „Maanteeamet”;

3) paragrahvi 11 lõikes 6 asendatakse sõna „ARK” sõnaga „Maanteeamet” vastavas käändes;

4) paragrahvi 11 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Jetijuhi tunnistus ja duplikaat väljastatakse kümne tööpäeva jooksul alates avalduse esitamisele järgnevast päevast.”

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json