Teksti suurus:

Nõuded biokütuse tarbimisse lubamise kohustuse täitmise aruande andmete koosseisule ja aruande esitamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Nõuded biokütuse tarbimisse lubamise kohustuse täitmise aruande andmete koosseisule ja aruande esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2018, 1

Nõuded biokütuse tarbimisse lubamise kohustuse täitmise aruande andmete koosseisule ja aruande esitamise kord

Vastu võetud 24.04.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse vedelkütuse seaduse § 24 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab nõuded biokütuse tarbimisse lubamise kohustuse täitmise aruande (edaspidi aruanne) andmete koosseisule ja aruande esitamise korra.

§ 2.   Aruande esitamise kord

  (1) Tarnija esitab aruande hiljemalt iga kuu 15. kuupäeval Keskkonnaameti e-posti aadressile.

  (2) Aruanne esitatakse aruande vormil ning selle allkirjastab tarnija volitatud esindaja digitaalselt.

  (3) Aruande vorm on avaldatud Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

  (4) Tarnija lisab aruandele aktsiisilaopidaja kinnituse selle kohta, et tarbimisse lubatud kütuse kogus vastab aktsiisilaopidaja andmetele.

§ 3.   Aruandes esitatavate andmete koosseis

  (1) Aruandes esitab tarnija eelmise kuu jooksul tarbimisse lubatud bensiini, diislikütuse ja biokütuse kohta järgmised andmed:
  1) kütuse ja biokütuse nimetus;
  2) biokütuse lähteaine nimetus ja selle kogus megadžaulides;
  3) kütuse ja biokütuse alumine kütteväärtus megadžaulides liitri kohta;
  4) kütuse ja biokütuse tarbimisse lubamise aeg (kuupõhiselt);
  5) kütuse ja biokütuse kogus temperatuuri 15 kraadi Celsiuse juures liitrites ja megadžaulides;
  6) märge selle kohta, kas tarbimisse lubatud biokütust saab vedelkütuse seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmisel võtta arvesse kahekordselt;
  7) säästlikkuse kriteeriumeid tõendav dokument ja meetodi nimetus.

  (2) Kui Vabariigi Valitsus on vedelkütusevaru seaduse § 7 lõike 2 alusel võtnud kasutusele kütusevaru, märgib tarnija aruandes Vabariigi Valitsuse korralduse alusel tarbimisse lubatud kütuse koguse.

  (3) Kui tarnija on sõlminud vedelkütuse seaduse § 22 nimetatud tarnijate vahelise kokkuleppe, esitab tarnija aruandes taastuvenergia statistika koguse, mida aruandeperioodil teiselt tarnijalt või tarnijale üle kanti.

  (4) Lõikes 3 nimetatud koguse osas peab statistikat üle kandnud tarnija aruandele lisama tõendi selle kohta, et statistika pärineb kütusest, mis on toodetud vastavalt säästlikkuse kriteeriumitele.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Perioodil 2018. aasta 1. november kuni 2019. aasta 31. märts ei pea aruandes kajastama tarbimisse lubatud diislikütuse andmeid.

  (2) Paragrahvi 2 lõikes 3 nimetatud aruande vormi on kohustuslik kasutada Maksu- ja Tolliameti hallatava kütuse käitlemise andmekogu rakendumiseni.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Paragrahvi 3 lõiked 3 ja 4 jõustuvad 2019. aasta 1. jaanuaril.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json