Teksti suurus:

Vaktsiinist põhjustatud tervisekahjustuste tunnused

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.05.2023
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2022, 14

Vaktsiinist põhjustatud tervisekahjustuste tunnused

Vastu võetud 25.04.2022 nr 36

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 9919 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse raskusastmete kaupa vaktsiinist põhjustatud tervisekahjustuste iseloomulikud tunnused, mis võetakse aluseks Eesti Haigekassa poolt vaktsiinikahju hüvitamisel.

§ 2.  Tervisekahjustuste raskusastmete liigitus ja iseloomulikud tunnused

  Tervisekahjustuste iseloomulikud tunnused raskusastmete kaupa on järgmised:

 

Raskusaste

Iseloomulikud tunnused

Märkus

1.

Mõõduka raskusega raske tervisekahjustus

Esinevad järgmised tunnused:
1.1. 4 kuud kestnud vaktsineerimisest põhjustatud tervisehäire, mis on arsti poolt dokumenteeritud;
1.2. Vaktsineerimisest põhjustatud tervisehäire tõttu on arsti poolt määratud retseptiravimite või käsimüügiravimite (välja arvatud vitamiinid ja toidulisandid) pidev või perioodiline tarvitamine või eelnevalt määratud ravimite dooside suurendamine 4 kuu jooksul;
1.3. Vaktsineerimisest põhjustatud tervisehäire tõttu olid vajalik ambulatoorne või päevakirurgiline protseduur/operatsioon või taastusravi (füsioterapeudi või taastusarsti visiidina).

Peavad esinema koos punktides 1.1 ja 1.2 või punktides 1.1 ja 1.3 nimetatud tunnused.

2.

Keskmise raskusega raske tervisekahjustus

Esinevad järgmised tunnused:
2.1. Lühiajaline (kuni 3 päeva) statsionaarne ravi vaktsineerimisest põhjustatud tervisehäire tõttu, millele eelnes või järgnes 4 kuud kestev tervisehäire, mis on dokumenteeritud arsti poolt;
2.2. Vaktsineerimisest põhjustatud tervisehäire tõttu olid vajalikud statsionaarse ravi käigus tehtud operatsioon või invasiivne protseduur;
2.3. Vaktsineerimisest põhjustatud tervisehäire tõttu on arsti poolt määratud retseptiravimite või käsimüügiravimite (välja arvatud vitamiinid ja toidulisandid) pidev või perioodiline tarvitamine või eelnevalt määratud ravimite dooside suurendamine 4 kuu jooksul.

Punktides 2.1, 2.2 ja 2.3 nimetatud tunnused peavad esinema koos.

Invasiivse protseduurina ei arvestata veenivere võtmist analüüsimiseks või muud sarnast lihtsat protseduuri.

3.

Raske tervisekahjustus

Esinevad järgmised tunnused:
3.1. Vaktsineerimisest põhjustatud tervisehäire tõttu oli vajalik statsionaarne ravi ja lühiajaline (kuni 2 päeva) vähemalt II astme intensiivravi või on tehtud operatsioon või invasiivne protseduur (trombolüüs jm võrdväärne menetlus), millele eelnes või järgnes tervisehäire seisund;
3.2. Vaktsineerimisest põhjustatud tervisekahjustuse tõttu on isikul tuvastatud vähemalt keskmine puue või vähemalt osaline töövõime.

Punktides 3.1 ja 3.2 nimetatud tunnused peavad esinema koos.

Invasiivse protseduurina ei arvestata veenivere võtmist analüüsimiseks või muud sarnast lihtsat protseduuri.

Puude raskusastme süvenemine või töövõime vähenemise tuvastamine peab olema seotud vaktsineerimisest põhjustatud tervisekahjustusega. Kui isikul juba enne vaktsineerimist oli keskmine puue või osaline töövõime, hinnatakse toimetuleku olulist langust ja seisundi selget halvenemist sh puude raskusastme või töövõime vähenemise astme muutumist seoses vaktsineerimise järgselt tekkinud tervisehäirega.

4.

Väga raske tervisekahjustus

Raske tervisekahjustuse tunnustele peab lisanduma vähemalt üks järgmistest tunnustest:
4.1. Vaktsineerimisest põhjustatud tervisehäire tõttu on isik viibinud statsionaarsel ravil pikaajaliselt või korduvalt ja on vajanud vähemalt II astme intensiivravi pikemalt kui 2 päeva.
4.2. Vaktsineerimisest põhjustatud tervisekahjustuse tõttu on isikul tuvastatud raske või sügav puue või puuduv töövõime.

Peab lisanduma vähemalt üks punktides 4.1 või 4.2 toodud asjaolu punktides 3.1 ja 3.2 toodule.

Statsionaarsel ravil viibimine peab olema seotud vaktsineerimisest põhjustatud tervisehäirega.

Puude raskusastme või töövõime vähenemise tuvastamine peab olema seotud vaktsineerimisest põhjustatud tervisekahjustusega. Kui isikul juba enne vaktsineerimist oli raske puue või osaline töövõime, hinnatakse toimetuleku olulist langust ja seisundi selget halvenemist sh puude raskusastme või töövõime vähenemise astme muutumist seoses vaktsineerimisest põhjustatud tervisehäirega.

5.

Üliraske tervisekahjustus või surm

5.1. Lisaks punktis 4.1 nimetatud väga raske tervisekahjustuse tunnustele on isikul vaktsineerimisest põhjustatud tervisekahju tõttu tekkinud sügav puue ööpäevaringse kõrvalabi vajadusega või
5.2. isik sureb vaktsineerimisest põhjustatud üliraske tervisehäire tagajärjel.

Puude raskusastme tuvastamine peab olema seotud vaktsineerimisest põhjustatud tervisekahjustusega.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2022. aastal.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json