Teksti suurus:

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord - sisukord
Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2022, 21

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Vastu võetud 17.12.2021 nr 50
RT I, 22.12.2021, 46
jõustumine 01.01.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.04.2022RT I, 28.04.2022, 1701.05.2022

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 48 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) meditsiiniseadmete loetelu, mis on aluseks kindlustatud isikule müüdud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel haigekassa poolt, ja tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.

  (2) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle määruses kehtestatud tingimustel ja ulatuses.

§ 2.   Kindlustatud isiku omaosaluse määr

  Paragrahvides 3–65 nimetatud meditsiiniseadmete puhul on kindlustatud isiku omaosaluse määr ostetava meditsiiniseadme piirhinna ja haigekassa poolt ülevõetava tasu maksmise kohustuse summa vahe. Kui ostetava meditsiiniseadme jaemüügihind on alla piirhinna, on kindlustatud isiku omaosaluse määr jaemüügihinna ja haigekassa poolt ülevõetava tasu maksmise kohustuse summa vahe.

§ 3.   Glükomeetri testribad

  (1) Häälfunktsioonita glükomeetri testribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000287

Glucocard X – Sensor 50 tk

16,00

90%

7002087

Accu-Chek Active 50 tk*

18,05

90%

7002920

On-Call Plus 50 tk*

17,19

90%

7002997

MediSmart Sapphire 50 tk*

17,20

90%

7003000

Accu-Chek Performa 50 tk*

18,05

90%

7003077

CareSens N 50 tk*

16,90

90%

7004753

BGStar glükomeetri testribad 50 tk

16,00

90%

7006205

MediSmart Ruby glükomeetri testriba N50*

16,90

90%

7011380

Contour Plus® veresuhkru testribad N50

16,00

90%

7012639

BeneCheck Premium GLU veresuhkru testribad N50*

20,50

90%

7017083

Beurer GL42 glükomeetri testribad N50*

17,70

90%

7017094

Beurer GL44/50 glükomeetri testribad N50*

17,70

90%

8001417

CareSens PRO veresuhkru testribad N50*

16,90

90%

8001484

CareSens N testiribad, ühekaupa fooliumisse pakendatud N50*

17,90

90%

8002204

NoCoding 1™ veresuhkru mõõtmise testribad N50

16,00

90%

8004478

MED TRUST Light glükoosi testribad N50

16,00

90%

8004526

Accu-Chek Instant testribad N50*

18,05

90%

8007421

Wellion LEONARDO glükomeetri testribad N50

16,00

90%

8009164

GLUCOSENSE veresuhkru testribad N50

15,00

90%

8009655

VivaChek testribad N50

16,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Contour Plus® veresuhkru testribad N50) piirhinnast (16,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,3200 eurot.

  (2) Häälfunktsiooniga glükomeetri testribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005923

AutoSense 50 tk

22,90

90%

8005276

EASYMAX testribad N50

22,90

90%

  (3) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike glükomeetri testribade eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele isikule kuni 1650 testriba eest kalendripoolaastas;
  2) rasedusdiabeediga haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;
  4) I tüübi diabeedi haigele kuni 1300 testriba eest kalendripoolaastas;
  5) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 900 testriba eest kalendripoolaastas;
  6) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 testriba eest kalendripoolaastas;
  7) täpsustamata diabeedi (rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) esitatud diagnoosikood E14) haigele kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;
  8) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas;
  9) korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 1300 testriba eest kalendripoolaastas.

§ 4.   Ühekordse kasutusega nõelad

  (1) 4 mm pikkuste nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001211

Pensüstli nõelad ClickFine® 32G × 4 mm N100, lilla

12,80

90%

8002292

Verifine insuliininõelad 33G × 4 mm N100

12,00

90%

8002522

Nahaalusi-nõel NovoFine® 32G 4 mm N100*

16,66

90%

8002662

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 4 mm N100

12,00

90%

8004277

FeelFine Pen Needles 4 mm 32G N100*

13,60

90%

8004965

Omnican® fine 31G 0,25 × 4 mm N100

12,00

90%

8008941

BD™ Pen-nõel 4 mm N100*

14,20

90%

8009083

Insupen Extreme 32G – 0,23 mm 4 mm N100

12,00

90%

8009457

Verifine Safety insuliininõelad 31G × 4 mm N100

12,00

90%

8009557

Verifine insuliininõelad 32G × 4 mm N100

12,00

90%

8011446

Insupen Original 32G – 0,23 mm 4 mm N100

12,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Pensüstli nõelad ClickFine® 32G × 4 mm N100, lilla) piirhinnast (12,80 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,1280 eurot.

  (2) 5 mm pikkuste nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007240

FeelFine Pen Needles 5 mm 31G N100*

13,95

90%

7012741

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,23 × 5 mm 32G N110

12,50

90%

8001054

Verifine insuliininõelad 31G × 5 mm N100

12,00

90%

8002470

Pensüstli nõelad ClickFine® 31G × 5 mm N100, kollane*

12,80

90%

8006559

Verifine Safety insuliininõelad 30G × 5 mm N100

12,00

90%

8007202

Verifine Safety insuliininõelad 31G × 5 mm N100

12,00

90%

8009145

BD™ Pen-nõel 5 mm N100*

13,95

90%

8009547

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 5 mm N100

12,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 5 mm N100) piirhinnast (12,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,1200 eurot.

  (3) 6 mm pikkuste nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005965

Insupen Extreme 32G – 0,23 mm 6 mm N100*

14,91

90%

7007251

FeelFine Pen Needles 6 mm 31G N100*

13,95

90%

7012752

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,25 × 6 mm 31G N110

12,50

90%

7012796

NovoFine 0,25 × 6 mm – 31G N100*

18,48

90%

8002095

Verifine insuliininõelad 31G × 6 mm N100

12,00

90%

8003172

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 6 mm N100

12,00

90%

8003770

Omnican® fine 31G 0,25 × 6 mm N100

12,00

90%

8004191

Verifine Safety insuliininõelad 31G × 6 mm N100

12,00

90%

8007488

Pensüstli nõelad ClickFine® 31G × 6 mm N100, sinine

12,00

90%

8019376

Insupen Original 32G – 0,23 mm 6 mm N100*

14,91

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 6 mm N100) piirhinnast (12,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,1200 eurot.

  (4) 8 mm pikkuste nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005765

Insupen Extreme 31G – 0,25 mm 8 mm N100*

14,01

90%

7005855

NovoFine 0,3 × 8 mm – 30G N100*

14,81

90%

7007239

FeelFine Pen Needles 8 mm 31G N100*

13,15

90%

7012763

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,25 × 8 mm 31G N110

12,50

90%

8001590

Pensüstli nõelad ClickFine® 31G × 8 mm N100, oranž

12,00

90%

8002977

Verifine Safety insuliininõelad 30G × 8 mm N100

12,00

90%

8005029

Verifine insuliininõelad 30G × 8 mm N100

12,00

90%

8005929

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 8 mm N100

12,00

90%

8005947

BD™ Pen-nõel 8 mm N100*

12,87

90%

8006013

Verifine insuliininõelad 31G × 8 mm N100

12,00

90%

8006674

Omnican® fine 31G 0,25 × 8 mm N100

12,00

90%

8014638

Insupen Original 31G – 0,25 mm 8 mm N100*

14,01

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 8 mm N100) piirhinnast (12,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,1200 eurot.

  (5) 10 mm pikkuste nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7012774

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,33 × 10 mm 29G N110

12,50

90%

8004647

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 10 mm N100

12,00

90%

  (6) 12 mm pikkuste nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7012785

KLINION Soft Fine Plus insuliininõelad 0,33 × 12 mm 29G N110

12,50

90%

8002034

BD™ Pen-nõel 12,7 mm N100*

12,87

90%

8003372

Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 12 mm N100

12,00

90%

8009681

Omnican® fine 29G 0,33 × 12 mm N100

12,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Wellion MEDFINE plus insuliinipliiatsi nõelad 12 mm N100) piirhinnast (12,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,1200 eurot.

  (7) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike käesolevas paragrahvis nimetatud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  2) I tüübi diabeedi haigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  4) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  5) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 350 nõela eest kalendripoolaastas;
  6) Parkinsoni tõvega patsiendile, kellele haigekassa hüvitab soodusravimite loetelu kaudu apomorfiini süsteravi, kuni 730 10 mm ja/või 12 mm pikkuse nõela eest kalendripoolaastas;
  7) kasvuhäirega patsiendile, kellele haigekassa hüvitab soodusravimite loetelu kaudu kasvuhormooni sisaldavaid ravimeid, kuni 200 nõela eest kalendripoolaastas.

§ 5.   Lantsetid

  (1) Lantsettide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006586

Artsana Digitest lantsetid 30G N200*

13,60

90%

7006610

Accu-Chek Softclix lantsetid N200*

12,90

90%

7006676

CareSens lantsetinõelad 28G N50*

3,10

90%

7006698

Medismart lantsetid N200*

12,40

90%

7006744

Unilet lantsetid N200*

12,40

90%

7006766

Vitrex Soft Sterile Blood Lancets 28G N200*

12,26

90%

7006777

Vitrex Soft Sterile Blood Lancets 32G N200*

12,26

90%

7006788

Vitrex Soft Sterile Blood Lancets 28G N100*

6,20

90%

7012808

Medismart lantsetid N50*

3,35

90%

7012820

MyStar SylkFeel lantsetid 33G N100*

6,80

90%

7017106

Beurer Lancets 28G/0,36 mm N100*

6,20

90%

8001312

Soft Fine® Colour lantsetid N110

6,38

90%

8001531

VivaChek lantsetid 28G N100

5,90

90%

8001615

Wellion lantsetid 33G N100

5,90

90%

8002344

Pikdare Digitest lantsetid 30G N200*

13,60

90%

8002955

Microlet® värvilised lantsetid N200*

13,50

90%

8003153

Verifine turvalantsetid 30G N100

5,90

90%

8004149

Promisemed® lantsetid 28G N100

5,90

90%

8005249

Verifine turvalantsetid 28G N100

5,90

90%

8005601

Wellion lantsetid 28G N200

11,60

90%

8005775

AquaLance lantsetid N100*

6,20

90%

8006153

Wellion lantsetid 28G N100

5,90

90%

8006314

Verifine turvalantsetid 23G N100

5,90

90%

8006397

Verifine turvalantsetid 21G N100

5,90

90%

8006958

Promisemed® lantsetid 30G N100

5,90

90%

8007765

NANOLET lantsetid 30G N100

5,90

90%

8007878

CareSens™ lantsetid 30G N50*

3,10

90%

8007966

Wellion lantsetid 33G N50

2,95

90%

8008673

Wellion lantsetid 33G N200

11,60

90%

8008746

NANOLET lantsetid 32G N100

5,90

90%

8008800

Promisemed® lantsetid 32G N100

5,90

90%

8009577

Wellion lantsetid 28G N50

2,95

90%

8009734

Soft Fine® Colour lantsetid N210

12,18

90%

8009939

CareSens™ lantsetid 28G N100*

6,20

90%

8024232

Shandong ühekordsed turvalantsetid 21G N100

5,90

90%

8025143

Shandong ühekordsed turvalantsetid 28G N100

5,90

90%

8026403

Shandong ühekordsed turvalantsetid 26G N100

5,90

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Wellion lantsetid 33G N100) piirhinnast (5,90 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 0,0590 eurot.

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike käesolevas paragrahvis nimetatud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 1650 lantseti eest kalendripoolaastas;
  2) rasedusdiabeediga haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;
  4) I tüübi diabeedi haigele kuni 1300 lantseti eest kalendripoolaastas;
  5) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 900 lantseti eest kalendripoolaastas;
  6) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 lantseti eest kalendripoolaastas;
  7) täpsustamata diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E14) haigele kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;
  8) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas;
  9) korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 1300 lantseti eest kalendripoolaastas.

§ 6.   Stoomirõngad

  (1) 48 mm stoomirõngaste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004742

Eakin Cohesive Seals Small 48 mm 20 tk

52,10

90%

7007194

SensiCare Ostomy Seal stoomirõngad 48 mm N10*

31,55

90%

8003020

Hyperseal stoomirõngad väikesed N20

53,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Hyperseal stoomirõngad väikesed N20) piirhinnast (53,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 2,6500 eurot.

  (2) Suurte stoomirõngaste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003493

Eakin Cohesive Seals Large 98 mm 10 tk

45,00

90%

7007217

SensiCare Ostomy Seal stoomirõngad 98 mm N10

45,00

90%

7016149

Eakin Cohesive StomaWrapTM N10

39,24

90%

8002200

Hyperseal stoomirõngad suured N5

22,50

90%

  (3) 48 mm õhukeste stoomirõngaste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004438

Eakin Cohesive SLIMS 48 mm 30 tk

80,70

90%

7007206

SensiCare Ostomy Seal õhukesed stoomirõngad 48 mm N10

26,90

90%

8009570

Hyperseal stoomirõngad väikesed, õhukesed N20

53,00

90%

8016788

Brava vormitavad stoomirõngad N30

79,50

90%

  (4) Haigekassa võtab käesolevas paragrahvis nimetatud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 200 stoomirõnga eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

§ 7.   Stoomi alusplaadid

  (1) Stoomi lamedate alusplaatide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000322

ConvaTec alusplaadid 100 mm 5 tk*

19,48

90%

7006801

Flexima Key alusplaat (lame) 40/12-35 N5

16,04

90%

7006812

Flexima Key alusplaat (lame) 50/12-45 N5

16,04

90%

7006823

Flexima Key alusplaat (lame) 60/12-55 N5

16,04

90%

7006834

Flexima Key alusplaat (lame) 80/12-75 N5

16,04

90%

7011526

Alterna stoomi alusplaat, 50 mm N5*

16,05

90%

7011537

Alterna stoomi alusplaat, 60 mm N5*

16,05

90%

7011548

Alterna stoomi alusplaat, ekstra kleepuv, 40 mm N5*

16,05

90%

7011559

Alterna stoomi alusplaat, ekstra kleepuv, 50 mm N5*

16,05

90%

7011560

Alterna stoomi alusplaat, ekstra kleepuv, 60 mm N5*

16,05

90%

7011740

ConvaTec alusplaadid 38 mm N5*

16,31

90%

7011751

ConvaTec alusplaadid 45 mm N5*

16,31

90%

7011762

ConvaTec alusplaadid 57 mm N5*

16,31

90%

7011773

ConvaTec alusplaadid 70 mm N5*

16,31

90%

7012099

Esteem Synergy pehmed alusplaadid 48 mm N5*

18,91

90%

7012101

Esteem Synergy pehmed alusplaadid 61 mm N5*

18,91

90%

8003887

Flair 2 alusplaat lame 70/13-65 N5

16,00

90%

8004829

Flair 2 alusplaat lame 55/13-50 N5

16,00

90%

8005805

Flexima 3S lamedad stoomikoti alusplaadid N5

16,04

90%

8005981

Flair 2 alusplaat lame 45/13-40 N5

16,00

90%

8011637

Sensura Click stoomi alusplaat lame, aasadega, lõigatav 10–45 mm, 50 mm N5*

16,05

90%

8016219

Sensura Click stoomi alusplaat lame, aasadega, lõigatav 10–55 mm, 60 mm N5*

16,05

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Flexima Key alusplaat (lame) 40/12-35 N5) piirhinnast (16,04 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 3,2080 eurot.

  (2) Stoomi kumerate alusplaatide (ühendusrõngaga) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7011571

Alterna stoomi alusplaat, kumer, 40 mm N5

20,90

90%

7011582

Alterna stoomi alusplaat, kumer, 50 mm N5

20,90

90%

7011593

Alterna stoomi alusplaat, kumer, 60 mm N5

20,90

90%

7011784

ConvaTec alusplaadid, kumerad 22/45 mm N5*

21,24

90%

7011795

ConvaTec alusplaadid, kumerad 25/45 mm N5*

21,24

90%

7011807

ConvaTec alusplaadid, kumerad 28/45 mm N5*

21,24

90%

7011818

ConvaTec alusplaadid, kumerad 32/45 mm N5*

21,24

90%

7011829

ConvaTec alusplaadid, kumerad 35/45 mm N5*

21,24

90%

8002664

Flair 2 alusplaat kumer 45/13–25 N5

20,85

90%

8005101

Flexima 3S kumerad stoomikoti alusplaadid N5

20,90

90%

8006162

Flair 2 alusplaat kumer 70/13–48 N5

20,85

90%

8006793

Flair 2 alusplaat kumer 55/13–35 N5

20,85

90%

8018336

Sensura Click stoomi alusplaat Convex, lõigatav 15–43 mm, 60 mm N5

20,90

90%

8019537

Sensura Click stoomi alusplaat Convex, lõigatav 15–33 mm, 50 mm N5

20,90

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Alterna stoomi alusplaat, kumer, 40 mm N5) piirhinnast (20,90 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 4,1800 eurot.

  (3) Stoomi vormitavate või vormitavate kumerate alusplaatide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7011942

Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 13/45 N5*

24,47

90%

7011953

Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 22/45 N5*

24,47

90%

7011964

Natura alusplaadid, vormitavad, kumerad 33/57 N5*

24,47

90%

7012044

Esteem Synergy vormitavad alusplaadid 13/22 mm N5

24,28

90%

7012055

Esteem Synergy vormitavad alusplaadid 22/35 mm N5

24,28

90%

7012066

Esteem Synergy vormitavad alusplaadid 33/45 mm N5

24,28

90%

7012112

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 22/45 mm N5

23,57

90%

7012123

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 33/45 mm N5

23,57

90%

7012134

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 45/57 mm N5

23,57

90%

7012145

Natura Stomahesive vormitavad alusplaadid 57/70 mm N5

23,57

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Esteem Synergy vormitavad alusplaadid 13/22 mm N5) piirhinnast (24,28 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 4,8560 eurot.

  (4) Stoomi lõõtsaga alusplaatide (ühendusrõngaga) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001781

Natura lõõtsaga alusplaat lõigatav 57 mm N5

30,69

90%

8002307

Natura kumer lõigatav alusplaat lõõtsaga 45 mm N5*

30,75

90%

8002331

Natura lõõtsaga alusplaat lõigatav 45 mm N5

30,69

90%

8003643

Natura vormitav lõõtsaga alusplaat 70 mm 33–45 mm N5

30,71

90%

8003778

Natura kumer lõigatav alusplaat lõõtsaga 57 mm N5*

30,75

90%

8003911

Natura lõõtsaga alusplaat lõigatav 70 mm N5

30,69

90%

8004292

Natura vormitav lõõtsaga alusplaat 57 mm 22–33 mm N5

30,71

90%

8004372

Natura kumer lõigatav alusplaat lõõtsaga 70 mm N5*

30,75

90%

8006720

Natura vormitav lõõtsaga alusplaat 57 mm 13–22 mm N5

30,71

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Natura vormitav lõõtsaga alusplaat 70 mm 33–45 mm N5) piirhinnast (30,71 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 6,1420 eurot.

  (5) Stoomi lastele mõeldud alusplaatide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002616

Esteem Synergy pediaatrilised alusplaadid 5 tk

21,76

90%

8021463

Natura Combihesive laste alusplaat N5

19,79

90%

  (6) Haigekassa võtab kaheosalise stoomisüsteemi alusplaatide eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 125 alusplaadi eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

§ 8.   Stoomikotid

  (1) Kaheosalise stoomisüsteemi kinniste kolostoomikottide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000568

Alterna kolostoomikott, filtriga, kinnine, alusplaadile 50 mm N30

23,88

90%

7006845

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 40 mm beež N30*

41,40

90%

7006856

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 50 mm beež N30*

41,40

90%

7006867

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 60 mm beež N30*

41,40

90%

7006878

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 80 mm beež N30*

41,40

90%

7006889

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 40 mm läbipaistev N30*

41,40

90%

7006890

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 50 mm läbipaistev N30*

41,40

90%

7006902

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 60 mm läbipaistev N30*

41,40

90%

7006913

Flexima Key kinnine kolostoomikott Ø 80 mm läbipaistev N30*

41,40

90%

7011975

Esteem Synergy kinnised stoomikotid 35 mm N30*

42,33

90%

7011986

Esteem Synergy kinnised stoomikotid 48 mm N30*

42,33

90%

7011997

Esteem Synergy kinnised stoomikotid 61 mm N30*

42,33

90%

8003457

Flexima 3S kolostoomi kinnised kotid Midi N30*

41,40

90%

8006296

Flair 2 kolostoomikott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 55 mm N30*

42,00

90%

8006560

Flexima 3S kolostoomi kinnised kotid Maxi N30*

41,40

90%

8007063

Flair 2 kolostoomikott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 70 mm N30*

42,00

90%

8009329

Flair 2 kolostoomikott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 45 mm N30*

42,00

90%

8012780

Sensura Click kolostoomikott kaheosaline, filtriga, kinnine, alusplaadile 50 mm, maxi N30*

34,80

90%

8015608

Natura+ kinnine stoomikott alusplaadile 57 mm N30

30,85

90%

8017209

Flexima 3S kolostoomi kinnised kotid Mini N30*

41,40

90%

8017572

Sensura Click kolostoomikott kaheosaline, filtriga, kinnine, alusplaadile 60 mm, maxi N30*

34,80

90%

8017860

Natura+ kinnine stoomikott alusplaadile 45 mm N30

30,85

90%

8019525

Natura+ kinnine stoomikott alusplaadile 38 mm N30

30,85

90%

8019582

Natura+ kinnine stoomikott alusplaadile 70 mm N30

30,85

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Natura+ kinnine stoomikott alusplaadile 45 mm N30) piirhinnast (30,85 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 1,0283 eurot.

  (2) Üheosalise stoomisüsteemi kolostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006924

Flexima Closed kolostoomikott, lõigatav (Ø 15–50 mm) beež midi N30

35,21

90%

7006935

Flexima Closed kolostoomikott, lõigatav (Ø 15–70 mm) beež maxi N30

35,21

90%

7006946

Flexima Closed kolostoomikott, lõigatav (Ø 15–50 mm) läbipaistev N30

35,21

90%

7017151

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u 220 ml) lõigatav Ø 15–45 mm beež mini N30

37,82

90%

7017162

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u 220 ml) lõigatav Ø 15–50 mm beež mini N30

37,82

90%

7017173

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u 220 ml) Ø 25 mm beež mini N30

37,82

90%

7017184

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u 460 ml) Ø 30 mm beež N30

37,82

90%

7017195

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u 460 ml) Ø 35 mm beež N30

37,82

90%

7017207

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u 460 ml) Ø 40 mm beež N30

37,82

90%

7017218

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u 460 ml) Ø 45 mm beež N30

37,82

90%

7017229

Flexima Active 1-osaline kinnine lameda plaadiga kolostoomikott (maht u 600 ml) lõigatav Ø 15–65 mm beež maksi N30

37,82

90%

  (3) Üheosalise stoomisüsteemi modifitseeritud kinnituse ja filtriga kolostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7011605

Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, mini, N30

45,78

90%

7011616

Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, midi, N30

45,78

90%

7011627

Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, maxi, N30

45,78

90%

7015384

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 20 mm N30*

49,73

90%

7015395

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 30 mm N30*

49,73

90%

7015407

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 40 mm N30*

49,73

90%

7015418

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 50 mm N30*

49,73

90%

8002320

Flair Active Xtra kolostoomikott üheosaline biolagunev Ø 19–50 mm Maxi N30*

68,00

90%

8002447

SenSura® kolostoomikott üheosaline, kinnine, aknaga, 10– 76 mm maxi N30*

68,00

90%

8002663

Flair Active Xtra kolostoomikott üheosaline biolagunev Ø 19–50 mm Midi N30*

68,00

90%

8007201

Flair Active kolostoomikott üheosaline MAXI Ø 13–60 mm N30

45,75

90%

8008306

Flair Active kolostoomikott üheosaline MIDI Ø 13–60 mm N30

45,75

90%

8011834

Esteem+ kinnine stoomikott filtri ja aknaga 20–70 mm N30*

52,65

90%

8013711

Esteem+ kinnine stoomikott filtri ja aknaga 30 mm N30*

52,65

90%

8014367

Esteem+ kinnine stoomikott filtri ja aknaga 40 mm N30*

52,65

90%

8018278

Esteem+ kinnine stoomikott filtri ja aknaga 50 mm N30*

52,65

90%

8024054

Esteem+ kinnine stoomikott filtri ja aknaga 25 mm N30*

52,65

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Alterna Free kolostoomikott, filtriga, kinnine, mini, N30) piirhinnast (45,78 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 1,5260 eurot.

  (4) Üheosalise stoomisüsteemi kumerate või vormitavate kolostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7012831

Esteem+ vormitav filtriga kinnine kolostoomikott 13/22 mm N30

63,65

90%

7012842

Esteem+ vormitav filtriga kinnine kolostoomikott 22/33 mm N30

63,65

90%

7012853

Esteem+ vormitav filtriga kinnine kolostoomikott 33/45 mm N30

63,65

90%

8002212

Flair Active Curvex kolostoomikott, üheosaline, modelleeritava plaadiga Ø 13–43 mm N10*

34,00

90%

8002907

Flair Active Convex kolostoomikott üheosaline, kumera plaadiga Ø 13–48 mm N10*

34,00

90%

8006234

Flair Active Curvex kolostoomikott, üheosaline, modelleeritava plaadiga Ø 13–32 mm N10*

34,00

90%

8008603

Esteem+ Flex Convex kinnine stoomikott 20 mm (lõigatav) N30

99,45

90%

8009309

Flair Active Convex kolostoomikott üheosaline, kumera plaadiga Ø 13–35 mm N10*

34,00

90%

8009567

Flair Active Curvex kolostoomikott, üheosaline, modelleeritava plaadiga Ø 13–25 mm N10*

34,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Esteem+ Flex Convex kinnine stoomikott 20 mm (lõigatav) N30) piirhinnast (99,45 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 3,3150 eurot.

  (5) Kaheosalise stoomisüsteemi laste ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002593

Esteem Synergy pediaatrilised sisseehitatud sulguriga stoomikotid, filtriga N10

59,83

90%

8028715

Natura Combihesive laste dreneeritav kogumiskott N10

19,79

90%

  (6) Kaheosalise stoomisüsteemi liimuva kinnitusega või ühendusrõngaga ileostoomikottide (klambriga ja klambrita) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006968

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 40 mm beež N30

45,00

90%

7006979

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 50 mm beež N30

45,00

90%

7006980

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 60 mm beež N30

45,00

90%

7006991

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 80 mm beež N30

45,00

90%

7007004

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 40 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007015

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 50 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007026

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 60 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007037

Flexima Key Roll’Up klambriga ileostoomi kott Ø 80 mm läbipaistev N30

45,00

90%

7007048

Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø 50 mm beež N30

58,86

90%

7007059

Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø60 mm beež N30

58,86

90%

7007060

Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø 80 mm läbipaistev N30

58,86

90%

7011638

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, midi, alusplaadile 50 mm, N30*

69,18

90%

7011649

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, midi, alusplaadile 60 mm, N30*

69,18

90%

7011650

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, maxi, alusplaadile 40 mm, N30*

69,18

90%

7011661

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, maxi, alusplaadile 50 mm, N30*

69,18

90%

7011672

Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, maxi, alusplaadile 60 mm, N30*

69,18

90%

7015306

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 38 mm N10*

23,65

90%

7015317

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 45 mm N10*

23,65

90%

7015328

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 57 mm N10*

23,65

90%

7015339

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 70 mm N10*

23,65

90%

7015340

Natura+, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 100 mm N10*

23,65

90%

8002867

Esteem Synergy+ stoomikott Invisclose kinnitusega 61 mm N10*

23,95

90%

8002879

Esteem Synergy+ stoomikott Invisclose kinnitusega 48 mm N10*

23,95

90%

8002906

Flair 2 ileostoomi kott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 45 mm N30*

64,00

90%

8003735

Flair 2 ileostoomi kott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 70 mm N30*

64,00

90%

8005201

Flexima 3S ileostoomi alt avatavad kotid Maxi N30

58,86

90%

8005798

Flexima 3S ileostoomi alt avatavad kotid Midi N30

58,86

90%

8005939

Flair 2 ileostoomi kott alusplaadile, topeltkinnitusega Ø 55 mm N30*

64,00

90%

8009763

Flexima 3S ileostoomi klambrita/korgiga high-flow kotid N30

58,86

90%

8012187

Sensura Click ileostoomikott kaheosaline, avatud, 50 mm, maxi N30*

59,00

90%

8019254

Sensura Click ileostoomikott kaheosaline, avatud, 60 mm, maxi N30*

59,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Flexima Key Maxi tühjendatav klambrita ileostoomi kott Ø 50 mm beež N30) piirhinnast (58,86 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 1,9620 eurot.

  (7) Üheosalise stoomisüsteemi (klambriga) ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007071

Flexima Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav (Ø 15– 60 mm) beež N30

46,60

90%

7007082

Flexima Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav (Ø 15– 60 mm) läbipaistev N30

46,60

90%

7017230

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav Ø 15–45 mm beež mini N30

48,62

90%

7017241

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav Ø 15–50 mm beež mini N30

48,62

90%

7017252

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, Ø 25 mm beež mini N30

48,62

90%

7017263

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, Ø 30 mm beež N30

48,62

90%

7017274

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, Ø 35 mm beež N30

48,62

90%

7017285

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, Ø 40 mm beež N30

48,62

90%

7017296

Flexima Active 1-osaline alt tühjendatav Roll’Up klambriga ileostoomi kott, lõigatav Ø 15–65 mm beež maksi N30

48,62

90%

  (8) Üheosalise stoomisüsteemi (klambriga) modifitseeritud kinnitusega ja filtriga ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7011683

Alterna Free stoomikott, filtriga, Hide-Away sulguriga, avatud, midi, N30

91,05

90%

7011694

Alterna Free stoomikott, filtriga, Hide-Away sulguriga, avatud, maxi, N30

91,05

90%

7015429

Esteem+ klambrita tühjendatav filtriga üheosaline stoomikott 20 mm N10*

31,49

90%

7015430

Esteem+ klambrita tühjendatav filtriga üheosaline stoomikott 30 mm N10*

31,49

90%

7015441

Esteem+ klambrita tühjendatav filtriga üheosaline stoomikott 40 mm N10*

31,49

90%

8001301

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga Ø 13–60 mm Maxi N30

90,90

90%

8002962

SenSura® ileostoomikott üheosaline, avatud, 10–76 mm, maxi N30*

111,50

90%

8003637

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga Ø 13–60 mm Midi N30

90,90

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Alterna Free stoomikott, filtriga, Hide-Away sulguriga, avatud, midi, N30) piirhinnast (91,05 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 3,0350 eurot.

  (9) Üheosalise stoomisüsteemi kumerate või modelleeritavate ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7012864

Esteem+ vormitav filtriga ileostoomikott Invisiclose kinnitusega 13/22 mm N10

42,48

90%

7012875

Esteem+ vormitav filtriga ileostoomikott Invisiclose kinnitusega 22/33 mm N10

42,48

90%

7012886

Esteem+ vormitav filtriga ileostoomikott Invisiclose kinnitusega 33/45 mm N10

42,48

90%

8001506

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, modelleeritava plaadiga Ø 13–25 mm N10*

49,80

90%

8002985

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, modelleeritava plaadiga Ø 13–32 mm N10*

49,80

90%

8003530

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, kumera plaadiga Ø 13–48 mm N10*

49,80

90%

8003636

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, modelleeritava plaadiga Ø 13–43 mm N10*

49,80

90%

8004706

Esteem+ Flex Convex dreneeritav stoomikott 20 mm N10

49,70

90%

8009064

Esteem+ Flex Convex dreneeritav stoomikott 30 mm N10

49,70

90%

8009127

Esteem+ Flex Convex dreneeritav stoomikott 35 mm N10

49,70

90%

8009492

Esteem+ Flex Convex dreneeritav stoomikott 25 mm N10

49,70

90%

8009611

Flair Active ileostoomi kott üheosaline, sisseehitatud sulguriga, kumera plaadiga Ø 13–35 mm N10*

49,80

90%

8015421

SenSura® ileostoomikott üheosaline, Convex, avatud, 15-43 mm, maxi N10

49,70

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Esteem+ Flex Convex dreneeritav stoomikott 20 mm N10) piirhinnast (49,70 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 4,9700 eurot.

  (10) Üheosalise stoomisüsteemi ekstra suure läbimõõduga klambriga ileostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8004485

ConvaTec üheosaline tühjendatav stoomikott Stomadress 100 mm N10

33,77

90%

  (11) Kaheosalise stoomisüsteemi urostoomikottide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007093

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 40 mm beež 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7007105

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 50 mm beež 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7007116

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 60 mm beež 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7007127

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 40 mm läbipaistev 30 tk + 2 võtit+ 30 konnektorit

54,75

90%

7007138

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 50 mm läbipaistev 30 tk + 2 võtit+ 30 konnektorit

54,75

90%

7007149

Flexima Key Uro urostoomikott Ø 60 mm läbipaistev 30 tk + 2 võtit + 30 konnektorit

54,75

90%

7011706

Coloplast urostoomikott, maxi, alusplaadile 50 mm N20*

37,82

90%

7011717

Coloplast urostoomikott, maxi, alusplaadile 60 mm N20*

37,82

90%

7011874

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 38 mm N10

18,70

90%

7011885

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 45 mm N10

18,70

90%

7011896

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 57 mm N10

18,70

90%

7011908

Natura+ urostoomikotid alusplaadile 70 mm N10

18,70

90%

8001035

Flexima 3S urostoomikotid N30

54,75

90%

8007305

Flair 2 urostoomikott alusplaadile, topeltkinnitusega, peidetava sulguriga Ø 45 mm N10*

20,00

90%

8007433

Flair 2 urostoomikott alusplaadile, topeltkinnitusega, peidetava sulguriga Ø 55 mm N10*

20,00

90%

8014493

Sensura Click urostoomikott kaheosaline, avatud, 60 mm, maxi N30*

56,70

90%

8017174

Sensura Click urostoomikott kaheosaline, avatud, 50 mm, maxi N30*

56,70

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Natura+ urostoomikotid alusplaadile 38 mm N10) piirhinnast (18,70 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 1,8700 eurot.

  (12) Üheosalise stoomisüsteemi urostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007150

Flexima Uro Silk urostoomikott, lõigatav (Ø 12–55 mm) beež 30 tk + 30 konnektorit

75,91

90%

7007161

Flexima Uro Silk urostoomikott, lõigatav (Ø 12–55 mm) läbipaistev 30 tk + 30 konnektorit

75,91

90%

7011728

Coloplast urostoomikott, midi, N20

59,71

90%

7011739

Coloplast urostoomikott, maxi, N20

59,71

90%

7012213

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 19 mm N10*

30,49

90%

7012224

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 25 mm N10*

30,49

90%

7012235

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 32 mm N10*

30,49

90%

7012246

ConvaTec üheosalised urostoomikotid 38 mm N10*

30,49

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Coloplast urostoomikott, maxi, N20) piirhinnast (59,71 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 2,9855 eurot.

  (13) Üheosalise stoomisüsteemi modifitseeritud urostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7012257

Esteem urostoomikotid (standardne) 13 mm N10*

45,30

90%

7012268

Esteem urostoomikotid (standardne) 25 mm N10*

45,30

90%

7012279

Esteem urostoomikotid (standardne) 30 mm N10*

45,30

90%

8004306

Flair Active urostoomikott üheosaline, peidetava sulguriga Ø 13–55 mm N10

44,00

90%

8011749

SenSura® urostoomikott üheosaline, avatud, 10–76 mm, maxi N30

120,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Flair Active urostoomikott üheosaline, peidetava sulguriga Ø 13–55 mm N10) piirhinnast (44,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 4,4000 eurot.

  (14) Üheosalise stoomisüsteemi modelleeritavate või kumerate ja peidetava sulguriga urostoomikottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002581

Flair Active urostoomikott üheosaline, modelleeritava plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–43 mm N10

66,00

90%

8002764

Esteem+ Flex Convex urostoomikott 15 mm N10

64,95

90%

8003642

Flair Active urostoomikott üheosaline, modelleeritava plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–25 mm N10

66,00

90%

8005444

Esteem+ Flex Convex urostoomikott 20 mm N10

64,95

90%

8005571

Flair Active urostoomikott üheosaline, kumera plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–25 mm N10

66,00

90%

8006217

Esteem+ Flex Convex urostoomikott 10 mm N10

64,95

90%

8008151

Flair Active urostoomikott üheosaline, kumera plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–48 mm N10

66,00

90%

8008233

Flair Active urostoomikott üheosaline, modelleeritava plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–32 mm N10

66,00

90%

8008714

Flair Active urostoomikott üheosaline, kumera plaadiga, peidetava sulguriga Ø 13–35 mm N10

66,00

90%

  (15) Stoomikatete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8021638

Stomadress Plus stoomikate N30

79,96

90%

  (16) Haigekassa võtab stoomikottide või -katete eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, järgmises ulatuses:
  1) kuni 550 koti või katte eest kalendripoolaastas ühe stoomi või fistuli korral;
  2) kuni 920 koti või katte eest kalendripoolaastas kahe stoomi või fistuli korral.

§ 9.   Stoomihooldusvahendid

  (1) Stoomipulbrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000478

Stomahesive pulber 25 g N1*

4,08

90%

7005697

Coloplasti stoomi pulber 25 g N1

3,98

90%

8003415

Welland stoomi pulber 25 g

3,97

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Coloplasti stoomi pulber 25 g N1) piirhind, milleks on 3,98 eurot.

  (2) Stoomi kaitsekreemide ja -geelide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000715

Coloplast kaitsekreem 60 ml N1

5,97

90%

8007979

Welland stoomiümbruse kaitsekreem 100 g

8,20

90%

8022772

Presenta geel peristomaalse naha kaitseks 50 ml*

5,16

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Coloplast kaitsekreem 60 ml N1) piirhinnast (5,97 eurot) arvutatud kaitsekreemi 1 ml hind 0,0995 eurot.

  (3) Stoomipastade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000467

Stomahesive pasta 60 g N1

9,16

90%

7000704

Coloplast pasta 60 g N1

9,16

90%

8029570

Stomahesive pasta 30 g

4,58

90%

  (4) Stoomiümbrise kaitsepadjakeste ja nahakaitsevahendi kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000489

ConvaTec nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakesed N100

12,80

90%

7007183

ConvaTec Silesse mitteärritav nahakaitse vahend (sprei) 50 ml*

10,45

90%

7007824

Askina Barrier Film Spray 28 ml*

9,30

90%

8008773

Welland stoomiümbruse nahakaitse salvrätid N50

9,06

90%

8009396

Welland stoomiümbruse nahakaitse sprei 50 ml*

10,44

90%

8016996

Brava nahakaitse salvrätid N50*

32,50

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Welland stoomiümbruse nahakaitse salvrätid N50) piirhind, milleks on 9,06 eurot.

  (5) Stoomi liimieemaldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003741

ConvaCare nahapuhastuspadjake 100 tk, ConvaTec

12,82

90%

7007172

ConvaTec Niltac meditsiiniliste toodete ja liimainete eemaldaja (sprei) 50 ml*

10,45

90%

8006072

Welland nahapuhastuse salvrätid liimaine eemaldamiseks N50

9,06

90%

8008064

Liimieemaldaja B.Braun 50 ml*

10,45

90%

8009256

Welland nahapuhastuse sprei liimaine eemaldamiseks 50 ml*

10,44

90%

8019453

Brava nahapuhastuse salvrätid N50*

30,50

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Welland nahapuhastuse salvrätid liimaine eemaldamiseks N50) piirhind, milleks on 9,06 eurot.

  (6) Stoomi lõhna neutraliseerivate vahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001297

StomOdor tilgad 35 ml

12,10

90%

8001306

StomOdor sprei 210 ml

12,10

90%

8008733

Diamonds geelistavad lõhnakontrolli kotikesed N100

31,25

90%

  (7) Stoomi puhastusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8029013

Presenta puhastusvaht stoomiümbruse nahale 200 ml

9,95

90%

  (8) Haigekassa võtab käesolevas paragrahvis nimetatud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 22 meditsiiniseadme müügipakendi eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta. Meditsiiniseadme müügipakend, mis sisaldab meditsiiniseadmeid koguses 100, on võrdsustatud kahe pakendiga.

§ 10.   Alkoholivaba stoomipasta

  (1) Alkoholivaba stoomipasta kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003954

Eakin Cohesive® Paste 60 g Tube

13,52

90%

8004186

Welland stoomi pasta alkoholivaba 100 g

15,00

90%

  (2) Haigekassa võtab alkoholivaba stoomipasta eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul ja kes ei saa allergilise või põletikulise ja kahjustatud stoomiümbruse naha või nahalõhede tõttu kasutada alkoholi sisaldavat stoomipastat, kuni üheksa pasta eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

§ 11.   Stoomikotivöö

  (1) Stoomikotivöö kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000456

ConvaTec stoomikotivöö 1 tk

3,74

90%

7000647

Coloplast stoomikotivöö 1 tk

3,65

90%

7005507

Stoomivöö Carefix Stomaplus 1 tk*

8,61

90%

8002956

Welland stoomikotivöö rõngaga*

4,65

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (ConvaTec stoomikotivöö 1 tk) piirhind, milleks on 3,74 eurot.

  (2) Haigekassa võtab stoomikotivöö eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni kahe stoomikotivöö eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

§ 12.   Stoomi alusplaadi lisakinnitused

  (1) Stoomi alusplaadi lisakinnituste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8004368

Ease Ribad kumerad 3 × 9 cm N60

48,00

90%

8005453

Hydroframe alusplaadi lisakinnitused N20

16,00

90%

8005554

Ease Ribad 3 × 11 cm N60

48,00

90%

8019182

Brava alusplaadi lisakinnitusribad kumerad N20

16,22

90%

  (2) Haigekassa võtab stoomi alusplaadi lisakinnituste eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 360 alusplaadi lisakinnituse eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

§ 13.   Uriinikogumiskotid

  (1) Kehal kantavate püsikateetri, tilgakoguja või urostoomiga ühilduvate uriinikogumiskottide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005709

Coloplast öine uriinikogumiskott 1500 ml*

3,98

90%

8023501

Conveen uriinikott 750 ml, voolik 50 cm

3,27

90%

8027189

Uromed uriinikott Cystobag Mini 750 ml, mitte-steriilne

3,20

90%

8029271

Conveen uriinikott 500 ml, voolik 50 cm

3,27

90%

8029884

Conveen uriinikott 350 ml, voolik 50 cm

3,27

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Conveen uriinikott 350 ml, voolik 50 cm) piirhind, milleks on 3,27 eurot.

  (2) Kehal mittekantavate püsikateetri või tilgakogujaga ühilduvate uriinikogumiskottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8021653

Curion voodi külge kinnitatav uriinikott 2000 ml

0,35

90%

8029269

Curion uriinikott 2000 ml steriilne N10

11,50

90%

  (3) Kehal mittekantavate urostoomiga ühilduvate uriinikogumiskottide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000490

ConvaTec öine uriinikogumiskott 2000 ml*

4,08

90%

8001542

Welland öine uriinikogumiskott (2L) Easiflo ühendusega N5

19,75

90%

8026739

Uromed uriinikott Cystobag 2 liitrit, steriilne

2,95

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Welland öine uriinikogumiskott (2L) Easiflo ühendusega N5) piirhinnast (19,75 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 3,9500 eurot.

  (4) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike uriinikogumiskottide eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) urostoomiga patsiendilt kuni 18 uriinikogumiskoti eest kalendripoolaastas;
  2) neuroloogilise, onkoloogilise, uroloogilise või günekoloogilise patoloogiaga patsiendilt, kellel esineb urineerimisfunktsiooni häire, kuni 60 uriinikogumiskoti eest kalendripoolaastas.

§ 14.   Uriinikoti riputus- ja kinnitusvahendid

  (1) Uriinikoti riputus- ja kinnitusvahendite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8024589

Jalarihm Conveen uriinikottidele

2,29

90%

8027692

Uriinikoti fiksaator jalale

2,29

90%

  (2) Haigekassa võtab uriinikogumiskoti riputus- ja kinnitusvahendite eest tasu maksmise kohustuse üle neuroloogilise, onkoloogilise, uroloogilise või günekoloogilise patoloogiaga kindlustatud isikult, kellel esineb urineerimisfunktsiooni häire, kuni 12 riputus- ja kinnitusvahendi eest kalendripoolaastas.

§ 15.   Dušikaitse larüngektoomia korral

  (1) Dušikaitsme kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000748

Atos Provox ShowerAid trahheostoomi kaitse N1

27,70

90%

  (2) Haigekassa võtab dušikaitsme eest tasu maksmise kohustuse üle ühe kaitsme eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on teostatud larüngektoomia.

§ 16.   Kinnitusplaastrid larüngektoomia korral

  (1) Kinnitusplaastrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7011504

Atos Adhesive FlexiDerm Round kinnitusplaastrid N20

75,30

90%

7011515

Atos Adhesive FlexiDerm Oval kinnitusplaastrid N20

75,30

90%

  (2) Haigekassa võtab kinnitusplaastrite eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 180 plaastri eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on teostatud larüngektoomia.

§ 17.   Filtrid larüngektoomia korral

  (1) Filtrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003202

Provox XtraMoist HME 7290, 30 tk

74,00

90%

7003303

Provox XtraFlow HME 7291, 30 tk

74,00

90%

7003730

Provox XtraFlow HME 7298, 5 tk

12,40

90%

7004269

Provox XtraMoist HME 7297, 5 tk

12,40

90%

  (2) Haigekassa võtab filtrite eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on teostatud larüngektoomia, kuni 365 filtri eest kalendriaastas.

§ 18.   Liimieemaldusvahendid larüngektoomia korral

  (1) Liimieemaldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003741

ConvaCare nahapuhastuspadjake 100 tk, ConvaTec

12,82

90%

7007172

ConvaTec Niltac meditsiiniliste toodete ja liimainete eemaldaja (sprei) 50 ml*

10,45

90%

8006072

Welland nahapuhastuse salvrätid liimaine eemaldamiseks N50

9,06

90%

8008064

Liimieemaldaja B.Braun 50 ml*

10,45

90%

8008366

Provox nahapuhastuslapid N50*

27,06

90%

8009256

Welland nahapuhastuse sprei liimaine eemaldamiseks 50 ml*

10,44

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Welland nahapuhastuse salvrätid liimaine eemaldamiseks N50) piirhind, milleks on 9,06 eurot.

  (2) Haigekassa võtab liimieemaldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 100 puhastuspadjakese või 100 salvräti või kahe sprei eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on teostatud larüngektoomia.

§ 19.   Trahheostoomi plaastrid

  (1) Trahheostoomi plaastrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005192

Askina® Trachea 9,5 × 8,5 cm

2,54

90%

8007999

METALLINE haavapadi dreenidele N50

16,35

90%

8008015

METALLINE haavapadi trahheostoomile N50

16,35

90%

8021109

Askina® Pad S 7,5 × 7,5 N30

21,90

90%

  (2) Haigekassa võtab trahheostoomi plaastrite eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 180 trahheostoomi plaastri eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 20.   Trahheostoomi filtrid

  (1) Trahheostoomi filtrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003347

Pharma Neo 1 tk

1,05

90%

8003880

Aqua+TS trahheostoomi niisuti N30

31,50

90%

8006867

Trahheaniisuti HydroTrach MkII

1,50

90%

8026833

Portex® Thermovent® T2 filterniisuti 100/570/022

1,50

90%

  (2) Haigekassa võtab trahheostoomi filtrite eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on trahheostoom, kuni 730 filtri eest kalendriaastas.

§ 21.   Trahheakanüüli komplektid

  (1) PVC-st mansetiga trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7014956

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVC-st mansetiga trahheakanüül sisemise kanüüliga I.D. 3,5–10,0

16,80

90%

8021548

Portex® Blue Line Ultra® mansetiga trahheakanüül

102,00

90%

  (2) PVC-st mansetita trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7015092

CRISTALCLEAR PLUS termosensitiivsest PVC-st mansetita trahheakanüül, sisemise kanüüliga I.D. 3,5–10,0

11,40

90%

8024985

Portex® Blue Line Ultra® mansetita trahheakanüül

102,00

90%

  (3) PVC-st piludega, mansetiga või mansetita trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8024798

Portex® Blue Line Ultra® piludega mansetiga trahheakanüül

192,00

90%

8027387

Portex® Blue Line Ultra® piludega mansetita trahheakanüül

192,00

90%

  (4) Silikoonist mansetiga trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8025028

Bivona® TTS™ mansetiga täiskasvanute trahheakanüül

192,00

90%

8027664

Bivona® TTS™ mansetiga laste trahheakanüül

138,00

90%

  (5) Silikoonist mansetita trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8021411

Bivona® mansetita täiskasvanute trahheakanüül

192,00

90%

8023115

Bivona® mansetita vastsündinute trahheakanüül

72,00

90%

8024845

Bivona® mansetita laste trahheakanüül

72,00

90%

  (6) Silikoonist reguleeritava äärikuga armeeritud trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8024448

Bivona® mansetita reguleeritava äärikuga laste trahheakanüül

228,00

90%

8025177

Bivona® mansetiga reguleeritava äärikuga täiskasvanute trahheakanüül

156,00

90%

  (7) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle kuni 24 CRISTALCLEAR PLUSi või 12 Bivona või 12 Portexi trahheostoomiakanüüli komplekti eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 22.   Sisemised trahheakanüülid

  (1) PVC-st piludeta sisemiste trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7015238

CRISTALCLEAR PLUS sisemine trahheakanüül I.D. 3,5–10,0

2,95

90%

8028612

Portex® Blue Line Ultra® piludeta sisemine trahheakanüül

12,00

90%

  (2) PVC-st piludega sisemiste trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8027619

Portex® Blue Line Ultra® piludega sisemine trahheakanüül

18,00

90%

  (3) Silikoonist sisemiste trahheakanüülide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8024016

Bivona® sisekanüül

20,40

90%

  (4) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle kuni 365 CRISTALCLEAR PLUSi või 12 Bivona või 12 Portexi sisemise trahheakanüüli eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 23.   Trahheostoomi kaelapaelad

  (1) Trahheostoomi kaelapaelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8018317

Trahheostoomi kaelapael laste 507800 N10

43,00

90%

8018448

Trahheostoomi kaelapael täiskasvanu 507900 N10

30,00

90%

8022693

Portex® trahheostoomiatoru fikseerimispael 100/503/200

3,00

90%

  (2) Haigekassa võtab trahheostoomi kaelapaelte eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 30 kaelapaela eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 24.   Kõneklapid

  (1) Kõneklappide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8011391

Passy Muir™ kõne- ja neelamisklapp PMV2000 läbipaistev

144,00

90%

8011444

Passy Muir™ kõne- ja neelamisklapp PMV2001 lilla

144,00

90%

8016063

Passy Muir™ kõne- ja neelamisklapp PMV007 mereroheline

144,00

90%

8017107

Passy Muir™ kõne- ja neelamisklapp PMV005 valge

144,00

90%

8025993

Orator™ Trahheostoomiakanüüli kõneklapi komplekt 100/550/000 N1

24,00

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike kõneklappide eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) püsiva trahheostoomi korral kuni kolme Passy Muir™ kõne- ja neelamisklapi või kuni kuue Orator™ kõneklapi eest kalendripoolaastas;
  2) ajutise trahheostoomi korral ühe Passy Muir™ kõne- ja neelamisklapi või kuni kahe Orator™ kõneklapi eest kahe kuu jooksul.

§ 25.   Nebulisaatori komplekt

  (1) Nebulisaatori komplekti kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8013005

Nebulisaatorsüsteemi Aerogen Solo (USB) stardikomplekt

441,60

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku nebulisaatori komplekti eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) isikult, kes on invasiivsel kodusel ventilaatorravil ja vajab kaasuva haiguse raviks ravimi inhalatsioone, ühe seadme eest 12 kuu jooksul;
  2) isikult, kes on invasiivsel kodusel ventilaatorravil ning vajab kaasuva haiguse raviks ravimi inhalatsioone ja ravi kriitilisuse tõttu ka varuseadet, kuni kahe seadme eest 12 kuu jooksul.

§ 26.   Nebulisaator

  (1) Nebulisaatori kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8014406

Aerogen Solo nebulisaator

42,00

90%

  (2) Haigekassa võtab nebulisaatorite eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kes on invasiivsel kodusel ventilaatorravil ja vajab kaasuva haiguse raviks ravimi inhalatsioone, kuni 13 nebulisaatori eest kalendriaastas.

§ 27.   Aspiratsioonisondid

  (1) Aspiratsioonisondide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003763

Unomedical Vacutip Metric aspiratsioonisond vaakumkontrolliga, ühekordne 35 cm CH05–CH08

0,56

90%

8001826

Unomedical Mülly Vacutip aspiratsioonisond 53 cm CH10–CH16 N75

22,50

90%

  (2) Haigekassa võtab aspiratsioonisondide eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 3600 aspiratsioonisondi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kes viibib kodusel ventilatsiooniravil või kellel on trahheostoom, neuroloogilisest kahjustusest tingitud neelamishäire või neuromuskulaarsest haigusest tingitud köharefleksi puudumine.

§ 28.   Tallatoed

  (1) Individuaalselt valmistatud tallatugede kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001592

Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatavad postoperatiivsed tallatoed N2

54,00

90%

7001682

OÜ Ortopeediakeskus valmistatavad postoperatiivsed tallatoed N2*

70,50

90%

7003538

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatavad postoperatiivsed tallatoed 2 tk*

87,50

90%

7015597

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatavad postoperatiivsed tallatoed N2*

82,00

90%

8003189

Jalakabinet OÜ individuaalselt valmistatud tallatoed N2*

65,00

90%

8021122

Tallux orto OÜ individuaalselt valmistatud tallatoed toorikmaterjalist N2*

90,00

90%

8021485

OÜ Jalaexpert valmistatavad individuaalsed tallatoed N2*

58,00

90%

8024992

AS Ida-Tallinna Keskhaigla individuaalselt valmistatavad tallatoed N2*

63,00

90%

8025925

OÜ Jalaexpert valmistatavad individuaalsed tallatoed, kipsjäljendiga N2*

78,00

90%

8026726

Eriking Tartu OÜ individuaalselt valmistatud ortopeedilised tallatoed N2*

65,00

90%

8027186

HNRK Abivahendikeskus OÜ individuaalselt valmistatud tallatoed N2*

70,00

90%

8029061

Ortoteek OÜ individuaalselt valmistatud ortopeedilised tallatoed N2*

75,00

90%

8029182

Jalg ja Tald OÜ individuaalselt valmistatud tallatoed N2*

75,00

90%

8029624

Tartu Arstiabi Keskus OÜ valmistatavad individuaalsed tallatoed N2

40,00

90%

8029976

Tallux orto OÜ individuaalselt valmistatud tallatoed EVA N2*

87,50

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatavad postoperatiivsed tallatoed N2) piirhinnast (54,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 27,00 eurot.

  (2) Eriüüpi individuaalselt valmistatud tallatugede kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7015508

OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatavad korrigeerivad jalatoed N2*

135,00

90%

8021262

OÜ Jalaexpert valmistatavad individuaalsed tallatoed, eritüüp N2*

98,00

90%

8021857

Tallux orto OÜ individuaalselt valmistatud tallatoed EVA modifitseeritud erineva kõrguse või pehmendustega N2*

97,50

90%

8022707

AS Ida-Tallinna Keskhaigla eritüüpi individuaalselt valmistatavad tallatoed N2

80,00

90%

8026929

HNRK Abivahendikeskus OÜ individuaalselt valmistatud eritüüpi tallatoed N2

90,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (HNRK Abivahendikeskus OÜ individuaalselt valmistatud erirüüpi tallatoed N2) piirhinnast (90,00 eurot), arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 45,00 eurot.

  (3) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku tallatoe eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) üks paar tallatugesid üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat lülisambal või alajäsemel kaasuva valusündroomiga nimetatud piirkonnas;
  2) kaks paari tallatugesid kalendriaastas kahe kalendriaasta jooksul patsiendile, kellel esineb vaagnapiirkonna (RFK järgi s740) või alajäseme (s750) raske struktuurikahjustus või sellest tulenevad liigeste, luude või lihaste funktsioonihäired (b710–749) ja kaasuvana valu igapäevasel liikumisel või haavandid ning masstoodangu tallatoed ei ole patsiendile näidustatud või on osutunud ebaefektiivseks.

§ 29.   Randme-kämblaortoosid

  (1) Pöidlatugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7008173

Kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic Flexible Daumenstütze*

28,00

90%

7008689

Otto Bock randmeortoos Wrist Support 7910*

17,00

90%

8023438

Camp Scandinavia Selection laste pöidlaortoos 35300

15,50

90%

8026479

Camp Scandinavia Selection pehme pöidlaortoos 35200– 35201

16,10

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Camp Scandinavia Selection pehme pöidlaortoos 35200–35201) piirhind, milleks on 16,10 eurot.

  (2) Pöidlaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7008184

Kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic RHIZO-HIT*

30,00

90%

7008588

DJO pöidla-randmeortoos Pol´ax*

35,00

90%

7008713

Otto Bock randmeortoos Thumboform Short 4084*

18,00

90%

7008724

Otto Bock randmeortoos Thumboform Long 4085*

18,96

90%

7010749

Kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic Mittelhand-Daumenschiene*

20,70

90%

7015890

Orliman lühike randmeortoos Manutex Fix Rizard M670 / M770*

35,00

90%

7015946

Orliman pöidlaortoos Manutec MP-D70 / MP-I70*

35,00

90%

7016543

Reh4Mat Slawomir Wronski kämblaortoos AM-D-04*

20,00

90%

8001212

Mediroyal Neptune keskmine pöidlaortoos*

20,00

90%

8001379

DJO pöidlaortoos*

18,00

90%

8002180

Mediroyal ARX keskmine pöidlaortoos*

24,30

90%

8002360

BORT Generation pöidlaortoos*

23,00

90%

8003557

Mediroyal Neptune lühike pöidlaortoos*

20,00

90%

8004445

BORT Soft Plus pöidlaortoos*

32,00

90%

8004894

BORT SellaXpress Plus pöidlaortoos*

27,00

90%

8004906

Push ORTHO pöidla põhiliigese tugiside*

36,00

90%

8005166

BORT Sellafix ®N pöidla sadulliigese ortoos*

29,00

90%

8005429

Mediroyal Origo lühike pöidlaortoos*

19,50

90%

8006795

DJO pöidlalahas*

20,00

90%

8006824

Mediroyal ARX lühike pöidlaortoos*

25,00

90%

8007043

Mediroyal NRX termoplastist keskmine pöidlaortoos*

20,00

90%

8007536

BORT SellaDur® pöidlaortoos*

22,00

90%

8008177

BORT Soft pöidlaortoos lühike*

20,00

90%

8008928

BORT SellaDur® FLOC pöidlaortoos*

27,00

90%

8009365

BORT SellaFix® K pöidlaortoos*

25,00

90%

8009394

BORT SellaFlex pöidlaortoos*

20,00

90%

8018834

Jäik universaalne pöidla tugi, mõlemale käele – 841*

23,00

90%

8022550

DJO Exos pöidla ortoos STS II*

30,00

90%

8024385

Camp Scandinavia Selection jäik pöidlaortoos 35202– 35203

16,10

90%

8024688

Mediroyal pöidla ortoos Thenax Rheuma Form AT-Kidz*

30,00

90%

8026042

Camp Scandinavia Basic pöidlaortoos 27443–27444

14,00

90%

8026727

MediRoyal Nordic ARX lühike pöidlatugi MR2374*

28,00

90%

8027375

DJO pöidla lahas 79-82710*

20,00

90%

8028675

Prim pöidla abduktsiooni randmeortoos Airmed AM202*

26,00

90%

8029757

Thuasne Ligaflex Rhizo 709002*

19,00

90%

8029973

Medi Thumb support pöidlaortoos R210201*

35,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Camp Scandinavia Selection jäik pöidlaortoos 35202–35203) piirhind, milleks on 16,10 eurot.

  (3) Randmetugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7013708

Randmeortoos Orliman, MF-50

18,96

90%

7013742

Randmeortoos Orliman, Manutec Fix M760*

25,00

90%

7013810

Orliman randmeortoos lastele, art. OP1154*

25,00

90%

7016655

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos EB-N

18,50

90%

7016666

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos EB-N-01

18,50

90%

7016688

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos U-SN

18,50

90%

8002296

Orliman lühike randmeortoos jäiga splindiga MF-D52, MF-I52*

35,00

90%

8004515

BORT select Manuzip® volar randmetugi*

36,00

90%

8007519

Push MED randme tugiside tugiliistuga*

38,00

90%

8009697

Push MED randme tugiside*

44,00

90%

8009823

Push Care randme tugiside*

25,00

90%

8023225

Camp Scandinavia Selection pehme randmeortoos 35204–35205*

21,80

90%

8024388

Camp Scandinavia Selection randmeortoos lühike 35222–35223*

24,00

90%

8028860

Actimove® AC randmeliigese tugi*

25,18

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Randmeortoos Orliman, MF-50) piirhind, milleks on 18,96 eurot.

  (4) Randmeortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7008320

Otto Bock randmetugi Manu 3D 4142*

20,70

90%

7008331

Otto Bock randmetugi Wristoform*

20,70

90%

7008353

Otto Bock randmetugi Manu Comfort 4055*

20,70

90%

7008364

Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Thumboform X-Long 4086*

20,70

90%

7008375

Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu 3D Basic 4143*

20,70

90%

7008386

Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu 3D Pollex 4146*

20,70

90%

7008397

Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu Rheuma 4023*

20,70

90%

7008409

Randmeortoos Sporlastic MANU-HIT CLASSIC*

31,00

90%

7008465

Randmeortoos Sporlastic MANU-X*

28,00

90%

7008487

DJO Global operatsioonijärgne randmeortoos 79-9796X*

18,96

90%

7008522

DJO Global universaalne randme/käe ortoos 79-870XX

18,00

90%

7008533

DJO Global Stabilair™ randme ortoos (õhuga) 05FXX*

18,96

90%

7008544

Mediroyal Manex Optima randme ortoos EU204X*

18,96

90%

7008555

Mediroyal Manex OpusWT randme ortoos*

18,96

90%

7008577

Exos Corporation randmetugi 220*

60,00

90%

7010750

Randmeortoos Medi Manumed Active*

45,00

90%

7010783

Randmeortoos Sporlastic Manu Cast*

38,00

90%

7010794

Randmeortoos Sporlastic Manu-HIT*

35,00

90%

7010806

Randmeortoos Sporlastic ManuDYN*

39,00

90%

7010828

Thuasne randmeortoos Dynastab Dual*

31,00

90%

7013775

Orliman randmeortoos lastele OP1152 / OP1153*

35,00

90%

7015924

Orliman randmeortoos Manutec MF-D61 / MF-I61*

40,00

90%

7016677

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos AM-OSN-U-01*

45,00

90%

7016699

Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos AM-OSN-U-08*

40,00

90%

8001501

BORT randmeortoos*

20,00

90%

8001685

DJO Aircast A2 randmeortoos*

20,00

90%

8002008

Mediroyal Ventus lühike randmeortoos*

29,95

90%

8002573

Mediroyal Neptune Wrist lühike randmeortoos*

32,15

90%

8002697

BORT SellaFix® P Pöidla sadulliigese ortoos*

35,00

90%

8003204

BORT ManuBasic® randmeortoos*

27,00

90%

8005314

Thuasne Ligaflex Pro*

53,14

90%

8005412

Mediroyal Origo Wrist lühike randmetugi MR2260*

28,80

90%

8006359

Mediroyal Neptune pikk randmeortoos*

34,20

90%

8006833

Mediroyal Ventus Short randmeortoos EZY MR2262*

29,65

90%

8007290

Mediroyal Origo Tetra lühike randmeortooos*

35,00

90%

8007630

DJO randmeortoos Comfort Form*

20,00

90%

8008393

Mediroyal Origo Wrist lühike randmeortoos MR2210*

28,80

90%

8008538

Medi Manumed randme tugiside*

53,14

90%

8008696

Mediroyal Ventus lühike randmeortoos EZY MR2226*

29,95

90%

8009213

DJO randmeortoos

18,00

90%

8011801

Randmeortoos Manumed RFX*

53,14

90%

8017657

Käetugi – 842*

30,00

90%

8018701

Jäik randme ja labakäe tugi mõlemale käele – 840*

19,00

90%

8021404

Actimove® ManuMotion randmeortoos*

40,00

90%

8022061

Salzmann Omnimed labakäe-randmeortoos Energy Pro Manu*

45,00

90%

8022303

Camp Scandinavia Selection laste randmeortoos 35305*

24,00

90%

8022922

Camp Scandinavia Selection jäik randmeortoos 35206*

21,80

90%

8023287

Camp Scandinavia Selection avatud randmeortoos 35207

16,80

90%

8025451

Bauerfeind ManuTrain® randmeortoos*

71,00

90%

8029924

DJO randmeortoos ManuForce 82-0254-x*

35,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (DJO randmeortoos) piirhind, milleks on 18,00 eurot.

  (5) Pöidla-randmeortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007385

Rehan randmeortoos, O4-001, Wrist w/ Thumb Splint*

40,00

90%

7008498

DJO Global operatsioonijärgne randme/pöidla ortoos 79-9772X*

60,00

90%

7008511

DJO Global ComfortForm™ randme/pöidla ortoos 79-8730X

18,96

90%

7008601

Mediroyal randmeortoos MR2085

18,96

90%

7015913

Orliman randmeortoos Manutec MFP-D80 / MFP-I80*

35,00

90%

8005778

Mediroyal Ventus randme- ja pöidlaortoos*

35,00

90%

8009178

BORT SellaTex® pöidla-kämblaortoos lastele*

45,00

90%

8016485

Ortopeediline käetugi – 847/848*

35,00

90%

8021189

MediRoyal Nordic Origo pikk randmetugi MR2211*

42,00

90%

8021859

Prim randmeortoos Airmed AM203, AM203G, AM204, AM204G*

40,00

90%

8024733

DJO randme-pöidla ortoos 79-87480 / 79-87490

30,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (DJO randme-pöidla ortoos 79-87480 / 79-87490) piirhind, milleks on 30,00 eurot.

  (6) Kämblatugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8024971

Actimove® AC kindad N2

44,25

90%

  (7) Kämblaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7010705

Medi kämblaluude murdejärgne ortoos Rhizomed

20,70

90%

7010727

Kämblaluude murdejärgne ortoos Sporlastic RHIZO-RING

24,00

90%

7013731

Randmeortoos Orliman käelaba ja randme fikseerimiseks, art. M-710

60,00

90%

7016532

Reh4Mat Slawomir Wronski kämblaortoos AM-D-03

20,00

90%

  (8) Käe asendiortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7008207

Mediroyal käe-randmeortoos 325

20,70

90%

7008218

Mediroyal randmelahas TH1000

20,70

90%

7008229

Mediroyal randmeortoos Pucci 415

20,70

90%

7008454

Randmeortoos Sporlastic MANU-HIT DIGITUS

42,00

90%

7008500

DJO Global operatsioonijärgne randmelahas 79-7220X

18,96

90%

7010772

Randmeortoos Medi CTS

53,14

90%

7013797

Orliman randmeortoos lastele, art. OP1151(vasak)

85,00

90%

7013809

Orliman randmeortoos lastele, art. OP1150 (parem)

85,00

90%

8001614

Thuasne randme ja pöidla fikseerimise lahas

53,14

90%

8003954

BORT dorsaalne kämblaortoos

60,00

90%

8004141

BORT sõrmeliigese ortoos

50,00

90%

8007401

BORT ManuCarpal® Soft randmeortoos

45,00

90%

8022316

Thuasne Ligaflex Finger 243202

35,00

90%

8022409

Rehaforum käe asendiortoos Progress

96,00

90%

8023121

Prim funktsionaalne käeortoos 934

96,00

90%

8029856

Camp Scandinavia S.O.T puhkeortoos 28710

101,70

90%

8029919

Prim randmeortoos 28542P

38,00

90%

  (9) Individuaalselt valmistatud randme-kämblaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001693

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

53,14

90%

7001761

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav käe-randmeortoos

53,14

90%

7008656

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav käelaba-randme ekspressortoos kinnitusega, – T-TAPE

53,14

90%

7008667

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav käelaba-randmeortoos, dünaamiline, jõumooduliga – DIRAME

53,14

90%

7015564

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos

82,00

90%

7015643

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav randmeortoos

62,00

90%

8021091

OÜ HNRK Abivahendikeskus labakäe-randmeortoos plastikust LLTP dünaamiline

160,00

90%

8021785

OÜ Jalaexpert lamineeritud käeortoos

580,00

90%

8021823

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav koonusortoos

81,00

90%

8022446

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav sõrme asendravi ortoos

12,00

90%

8022976

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav puhkeortoos

90,00

90%

8023218

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav funktsiooni toetav ortoos

12,00

90%

8023375

OÜ Jalaexpert lamineeritud käeortoos kahe metall-liigendiga

2180,00

90%

8023537

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav randme-pöidla ortoos

66,00

90%

8023601

OÜ Jalaexpert plastikust käeortoos ühe metall-liigendiga

1380,00

90%

8023754

OÜ Jalaexpert lamineeritud käeortoos ühe metall-liigendiga

1680,00

90%

8023918

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav luigekaela ortoos

12,00

90%

8023954

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav pöidlaortoos

33,00

90%

8024040

OÜ HNRK Abivahendikeskus labakäe-randme-sõrmeortoos plastikust

104,00

90%

8024290

OÜ HNRK Abivahendikeskus labakäe-randmeortoos, lamineeritud dünaamilise metallist liigendiga

460,00

90%

8025169

OÜ HNRK Abivahendikeskus labakäe-randmeortoos plastikust

104,00

90%

8026917

OÜ Jalaexpert plastikust käeortoos liigendiga

380,00

90%

8026967

OÜ Jalaexpert elastne käeortoos

360,00

90%

8027077

OÜ Jalaexpert plastikust käeortoos kahe metall-liigendiga

1880,00

90%

8028040

OÜ Jalaexpert plastikust käeortoos

280,00

90%

8028256

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav ulnaardeviatsiooni ortoos

48,00

90%

8028311

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav Boutonniere ortoos

12,00

90%

8029202

OÜ HNRK Abivahendikeskus labakäe-randmeortoos lamineeritud

242,00

90%

8029755

OÜ Jalaexpert pöidla-/sõrmeortoos

220,00

90%

  (10) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku randme-kämblaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) ühe ortoosi eest jäseme kohta kuue kuu jooksul funktsioonihäire kompenseerimiseks pärast operatsiooni või traumat;
  2) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest jäseme kohta ühe aasta jooksul;
  3) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest jäseme kohta kahe aasta jooksul.

§ 30.   Õla- ja küünarliigese ortoosid

  (1) Küünarliigeserihmade kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7008791

Epikondüliidiortoos Sporlastic CUBIDYN Epicondylitis*

21,00

90%

7008814

Õhkpadjaga epikondüliidiortoos 05A DJO Global*

16,00

90%

7008858

Otto Bock epikondüliidiortoos Epi Support 7923*

23,00

90%

7008869

Otto Bock epikondüliidiortoos Elbow Support 9015

12,41

90%

7010851

Epikondüliidiortoos Medi Elbow Strap*

30,00

90%

7010907

Thuasne epikondüliidiortoos CONDYLEX*

21,00

90%

7010930

Epikondüliidiortoos Sporlastic EPI-HIT Classic*

42,00

90%

7010941

Mediroyal epikondüliidiortoos Epicon EU2511*

16,00

90%

8001993

BORT Stabilo® epikondüliidiortoos*

25,00

90%

8004966

Mediroyal universaalne epikondüliidi ortoos*

21,00

90%

8006430

Push MED epikondüliidi tugiside*

28,00

90%

8013670

Toetav küünarvarrekaitse (epikondüliidiside) SPORTING BLUE 2027-881

13,00

90%

8025898

Orliman epikondüliidiortoos Epitec Fix*

25,00

90%

8025963

Prim küünarvarre ortoos T29*

28,00

90%

8026426

Medi Epibrace küünarliigeserihm*

35,00

90%

8028709

Mediroyal küünarvarre ortoos EpiArc MR2500*

23,00

90%

8029941

Camp Scandinavia Elements Epi küünarvarretoetus 34104*

16,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Toetav küünarvarrekaitse (epikondüliidiside) SPORTING BLUE 2027-881) piirhind, milleks on 13,00 eurot.

  (2) Küünarliigesetugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7008825

Condilax epiortoos elastne 5400 DJO Global

20,00

90%

7008847

Mediroyal epikondüliidiortoos EU2610

16,00

90%

7009130

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Epi Sensa 50A7*

63,00

90%

7010862

Epikondüliidiortoos Medi Epicomed*

43,00

90%

7010895

Thuasne epikondüliidiortoos SILISTAB EPI*

40,00

90%

7010929

Epikondüliidiortoos Sporlastic Olecranonbandage*

32,00

90%

7013674

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1140*

60,00

90%

8001032

BORT select EpiPlus® küünarnukitugi*

45,00

90%

8001206

Orliman silikoonpadjaga küünarliigeseortoos Codisil*

43,00

90%

8023312

Bauerfeind EpiTrain® küünarliigese ortoos*

55,00

90%

8025589

Actimove® AC küünarliigese tugi*

25,18

90%

8027098

Incrediwear küünarliigese tugiside G701, G701b*

39,90

90%

8028558

Actimove® EpiMotion küünarliigese ortoos*

45,00

90%

8028976

DJO küünarnuki ortoos EpiForce 82-0253-X*

45,00

90%

8029790

Prim küünarliigese ortoos P707

20,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Condilax epiortoos elastne 5400 DJO Global) piirhind, milleks on 20,00 eurot.

  (3) Küünarliigeseortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7008993

DJO Global küünarliigese immobilisatsiooni ortoos 79-9151X

31,00

90%

7009152

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Elbow Brace Ulnaris 4823

58,00

90%

7009163

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Hyper-ex Warm 7124

91,09

90%

7013685

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1141

80,00

90%

8002286

Reh4Mat Slawomir Wronski küünarliigeseortoos AM-SL-02

91,09

90%

8021547

DJO küünarliigese ortoos 11-1003-x-06000

85,00

90%

  (4) Õlavarreluuortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7008960

DJO Global õlavarreluumurru järgne ortoos 79-9795X

82,00

90%

8022595

DJO õlavarreluu murru ortoos Exos

100,00

90%

  (5) Õlatugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7009006

Mediroyal õlavarreortoos 8010

50,00

90%

7013629

Orliman õlatugi Thermo-med

60,00

90%

7016868

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-SOB*

80,00

90%

8006120

Incrediwear õlatugi

60,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Incrediwear õlatugi) piirhind, milleks on 60,00 eurot.

  (6) Õlaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7008904

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Sporlastic OMO-HIT

100,00

90%

7008915

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Sporlastic NeuroLux II

91,09

90%

7009017

Mediroyal ErixOne õlavarreortoos MR990

70,00

90%

7009095

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Shoulder Support 7126

55,00

90%

7009107

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Acro Comfort 5055

91,09

90%

7009185

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omo Neurexa 5065

91,09

90%

7010974

Medi õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omomed

91,09

90%

7011009

Sporlastic OMO-LUX õlaortoos

233,00

90%

7011010

Sporlastic õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Neuro-LUX

91,09

90%

7016879

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-BX-01

86,00

90%

8004018

BORT OmoTex Traction õla- ja käsivarreortoos, art. 121600

60,00

90%

8005527

BORT OmoTex Traction õla- ja käsivarreortoos, art. 120800

60,00

90%

8007859

Medi õlavarreortoos Humeral

115,00

90%

8008830

DJO Sully õlga stabiliseeriv tugi

175,00

90%

  (7) Õla- ja küünarliigest fikseerivate rippsidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7008959

DJO Global õla/käekott 79-8401X*

23,00

90%

7009118

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omo Immobil Sling 50A8*

40,00

90%

7013663

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1131*

28,00

90%

7013821

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1132*

25,00

90%

7013832

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1133*

17,00

90%

7015878

Õla- ja küünarliigese postoperatiivne ortoos Orliman Immobilisers, art. C-42A*

13,00

90%

7015889

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Orliman Immobilisers, art. C-43A*

19,00

90%

7016857

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-SOB-03*

23,00

90%

8002612

BORT OmoBasic® õla-ja küünarvarreortoos*

80,00

90%

8003346

BORT OmoXpress õlaortoos*

75,00

90%

8006309

Push MED õlaliigese tugiside PLUS*

56,00

90%

8006609

BORT OmoSAT õla- ja küünarvarreortoos*

60,00

90%

8014241

Käetugi reguleeritava rihmaga – 625*

13,00

90%

8022452

Prim küünarvarre kottlahas Excellent 909*

20,00

90%

8022893

Prim küünarvarre kottlahas lastele 907

12,00

90%

8027869

DJO käevarre ripportoos Chieftain 79-8417X

10,00

90%

8029384

Prim õlaortoos/immobiliseerija Orthoprim 903*

16,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Prim küünarvarre kottlahas lastele 907) piirhind, milleks on 12,00 eurot.

  (8) Õla- ja küünarliigest fikseerivate tugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7010985

Thuasne õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Immo Vest*

60,00

90%

7013517

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-44*

78,00

90%

7013528

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Orliman Immobilisers art. C-40*

37,00

90%

7016846

Reh4Mat Slawomir Wronski õlaortoos AM-SOB-02*

80,00

90%

8009247

Orliman õlga ja küünarliigest fikseeriv rippside C-41*

37,00

90%

8021118

Thuasne ImmoClassic õla- küünarliigese fiksaator 2445

28,00

90%

8024244

MDH Qmed ortopeediline vest*

40,00

90%

8024951

Medi Armschlinge õla- ja küünarliigest fikseeriv tugi*

55,00

90%

8026771

Prim õlaortoos/immobiliseerija Orthoprim 902

20,00

90%

8029174

Thuasne Immo Vest 2441*

60,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Thuasne ImmoClassic õla- küünarliigese fiksaator 2445) piirhind, milleks on 28,00 eurot.

  (9) Rangluuortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7008948

DJO Global rangluumurru ortoos 79-8500X

29,00

90%

7013135

Rangluu rihm, Orliman Immobilisers, art. IC-30*

50,00

90%

7013652

Orliman õla- ja küünarliigeseortoos lastele, art. OP1130*

50,00

90%

7016723

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-PES-02*

40,00

90%

7016891

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-PS-04*

40,00

90%

8025417

Thuasne rihmad Ligaflex 245002 / Ligaflex lastele 264002*

55,00

90%

8028079

Prim rangluu ortoos Clavi+

35,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Prim rangluu ortoos Clavi+) piirhind, milleks on 35,00 eurot.

  (10) ROM-küünarliigese ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007475

Rehan õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos, 03–003, Elbow Splint

86,05

90%

7008982

DJO Global ROM küünarnukiortoos 11-0520-x

78,00

90%

8015729

Küünarliigeseortoos Medi Epico ROM

220,00

90%

8021796

Medi küünarliigeseortoos Epico Active R033004

205,00

90%

8026041

MDH Qmed küünarliigese toestus QEMO61

65,00

90%

8028423

DJO X-Act ROM küünaliigese tugi 11-9121/11-9122

150,00

90%

  (11) Õla- ja küünarliigese ROM-ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7010996

Sporlastic ROM reguleeritav küünarliigese ortoos

229,00

90%

7013595

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman Humertec, art. 94300

91,00

90%

8003319

BORT ROM õla- ja käevarreortoos

160,00

90%

  (12) Õla abduktsiooni ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7008971

DJO Global õlavarreluumurru järgne ortoos koos küünarnuki ortoosiga 11-011X

91,09

90%

7009129

Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Omo Immobil Sling, Abduction 50A9

85,00

90%

7010952

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos SAK-Medi

170,00

90%

7010963

Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Medi SLK

170,00

90%

7013562

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-45

91,00

90%

7013573

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-46

91,00

90%

7013584

Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-47

91,00

90%

7016880

Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-AO-KG-02

91,00

90%

8007532

DJO õla abduktsiooni ortoos UltraSling

91,00

90%

8013297

Õla abduktsioonipadi protect. SA 15

91,09

90%

  (13) Individuaalselt valmistatud õla- ja küünarliigese ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001705

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav epikondüliidiortoos

30,00

90%

7001738

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

82,80

90%

7009073

OÜ Ortopeediskeskus valmistatav küünarvarre ekspressortoos, kinnitusega – T-TAPE

82,80

90%

7009084

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav küünarliigeseortoos, kinnitusega

82,80

90%

8024125

HNRK Abivahendikeskus piiratud liikuvusega küünarliigese ortoos

935,00

90%

  (14) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku õla- ja küünarliigese ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) ühe ortoosi eest jäseme kohta kuue kuu jooksul funktsioonihäire kompenseerimiseks pärast operatsiooni või traumat;
  2) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest jäseme kohta ühe aasta jooksul;
  3) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest jäseme kohta kahe aasta jooksul.

§ 31.   Põlveortoosid

  (1) Patellatugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7009343

DJO Global Patella ortoos 79-8032X

19,00

90%

7009354

DJO Global Patella ortoos 08A

19,00

90%

7009387

Mediroyal Patella ortoos 8054

19,00

90%

7009398

Mediroyal põlveortoos Genum T3 EU4120*

40,00

90%

7009499

Otto Bock põlvetugi Genu Therma Tendon 8385*

33,00

90%

7009501

Otto Bock põlvetugi Genu Therma Chondro 8386*

40,00

90%

7009589

Otto Bock põlvetugi Genu Carezza Patella Stabilizer 8360*

48,00

90%

8003701

Push MED patella tugiside*

24,00

90%

8015423

Patellatugi polstriga – 886

20,00

90%

8021184

MediRoyal Nordic patellatugi NRX420*

40,00

90%

8023819

Orliman patella toetusrihm SP110/uni*

24,00

90%

8023889

Prim patella ortoos T129*

28,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Patellatugi polstriga – 886) piirhind, milleks on 20,00 eurot.

  (2) Põlvetugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007543

Rehan Healthcare põlvetugi, A7-025 Active Elastic Gel Pad Knee Stabilizer*

60,00

90%

7009578

Otto Bock põlvetugi Elastic Knee Support 2041

26,00

90%

7016622

Reh4Mat Slawomir Wronski patella tugi AS-KX-04*

90,00

90%

8002548

Push Care põlveliigese tugiside*

55,00

90%

8017925

Survega põlvekaitse DYNAMIC – 539

26,00

90%

8024369

Actimove® AC põlveliigese tugi*

28,89

90%

8024494

DJO TriZone Knee™ sukk*

60,00

90%

8028384

Medi elastne põlvetugi 602

24,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Otto Bock põlvetugi Elastic Knee Support 2041) piirhind, milleks on 26,00 eurot.

  (3) Elastse toestusega põlveortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7009219

Põlvetugi Sporlastic SUPER-GENUPLUS*

80,00

90%

7009376

Mediroyal põlveortoos 8052*

58,00

90%

7009466

Mediroyal põlvetugi 4115*

105,16

90%

7009567

Otto Bock põlvetugi Genu Therma Fit 8354*

45,00

90%

7009602

Otto Bock põlvetugi Genu Carezza, wrapparound 8362*

77,00

90%

7011133

Sporlastic põlvetugi Patelladyn*

90,00

90%

7013191

Orliman põlvetugi Rodisil art. 8104 / 9104*

74,00

90%

7013337

Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1181*

50,00

90%

7013348

Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1182*

65,00

90%

7013359

Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1184*

62,00

90%

7016587

Reh4Mat Slawomir Wronski osaliselt jäiga külgtoestusega laste põlveortoos AM-DOSK-Z/S-A*

90,00

90%

7016611

Reh4Mat Slawomir Wronski osaliselt jäiga külgtoestusega põlveortoos AM-OSK-Z/S-P*

80,00

90%

7016633

Reh4Mat Slawomir Wronski osaliselt jäiga külgtoestusega põlveortoos AS-SK/A*

90,00

90%

8001604

BORT StabiloGen® Eco põlvetugi lastele*

40,00

90%

8002097

Mediroyal CRX baas põlveortoos*

72,00

90%

8002263

BORT Asymmetric® põlvetugi*

69,00

90%

8003016

Mediroyal CRX patella põlveortoos*

75,00

90%

8003858

Thuasne GenuPro Comfort, art. 2346*

70,00

90%

8004280

Bauerfeind GenuTrain® põlveortoos*

79,00

90%

8004951

Thuasne GenuPro Activ*

90,00

90%

8005690

Incrediwear põlvetugi*

47,10

90%

8006201

DJO elastne põlveortoos rihmaga Genou*

40,00

90%

8007448

Medi Genumedi põlvetugi K10220*

60,00

90%

8007546

BORT StabiloGen® Eco põlvetugi*

40,00

90%

8008308

Push MED põlveliigese tugiside*

79,00

90%

8009120

BORT põlvetugi, art. 114150*

40,00

90%

8009589

Mediroyal CRX artro põlveortoos*

80,00

90%

8017859

Põlvetugi SPORTING BLUE 2027 patella avausega, reguleeritav – 884*

55,00

90%

8018923

Elastne tugiliistudega põlveside Special Rekordsan patella-avausega – 887*

39,00

90%

8019228

Põlvetugi SPORTING BLUE 2027 patella avausega – 885

32,00

90%

8021089

Mediroyal põlveortoos CRX Basic Patella CRX602*

75,00

90%

8021360

Camp Scandinavia Selection Minor Wrap põlveortoos 3571*

52,00

90%

8022967

Medi põlveortoos Genumedi PSS*

60,00

90%

8024198

Actimove® GenuMotion põlveortoos*

60,00

90%

8024869

Prim põlveortoos Aqtivo Sport P701

30,00

90%

8025810

Camp Scandinavia Selection Minor põlveortoos 35700*

46,00

90%

8026398

Prim põlveortoos Aqtivo Skin P701BG*

38,00

90%

8026715

Orliman põlveortoos 3-Tex 6119, 7119*

42,00

90%

8026787

DJO põlveortoos GenuForce 82-0027-X*

40,00

90%

8027910

DJO patella ortoos Drytex*

60,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Põlvetugi SPORTING BLUE 2027 patella avausega – 885) piirhind, milleks on 32,00 eurot.

  (4) Jäiga toestusega põlveortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7009208

Põlvetugi Sporlastic GENU-HIT GS*

105,00

90%

7009310

DJO Global Deluxe lukkudega põlvetugi 81-0758*

85,00

90%

7009321

DJO Global Reddie™ põlveortoos 79-8239

55,00

90%

7009332

DJO Global Tru-Pull™ põlveortoos 11-0260X

55,00

90%

7009400

Mediroyal Genum T3 Liga X-ease põlveortoos EU04314*

95,00

90%

7009624

Otto Bock põlvetugi Genu Direxa 8356*

105,16

90%

7009635

Otto Bock põlvetugi Genu Direxa, wraparound 8353*

105,16

90%

7009657

Otto Bock põlvetugi Knee Support Relieving Pad 7782*

64,00

90%

7009668

Otto Bock põlvetugi Knee X-Stable with Patellar Support 7781*

84,00

90%

7010075

Otto Bock põlveortoos Genu Immobil 8060*

65,00

90%

7011032

Medi Protect.st pro põlveortoos*

90,00

90%

7011054

Põlvetugi Medi Stabimed*

135,00

90%

7011087

Thuasne põlveortoos Genu Ligaflex*

90,00

90%

7011111

Thuasne põlvetugi Ligaflex*

90,00

90%

7013214

Orliman põlvetugi Rodisil Plus art. 8106 / 9106*

101,55

90%

7013236

Nurgaga põlvetugi Orliman 3-Tex, art. 6104*

105,16

90%

7013247

Nurgaga põlvetugi Orliman 3-Tex, art. 6104-A*

105,16

90%

7015801

Orliman nurgaga põlvetugi 3-Tex, art. 7104*

105,16

90%

7015812

Orliman nurgaga põlvetugi 3-Tex, art. 7104-A

57,00

90%

7016600

Reh4Mat Slawomir Wronski jäiga küljetoestusega põlveortoos AM-OSK-Z/2*

105,00

90%

8002815

BORT Stabilo® põlvetugi*

69,00

90%

8004614

DJO põlveortoos OA Lite*

105,00

90%

8005462

BORT Stabilo® põlvetugi laste*

69,00

90%

8005676

Medi lühike pehme põlveortoos Stabimed pro, art. G08006*

135,00

90%

8006108

DJO põlveortoos liigenditega Tru-Pull*

70,00

90%

8006258

Medi põlveortoos Genumedi pro*

135,00

90%

8006329

DJO elastne põlveortoos külgtugedega Aligua

55,00

90%

8006579

BORT Asymmetric® Plus põlvetugi*

100,00

90%

8006892

Põlveortoos DJO OA Reaction Web*

105,00

90%

8008762

Reh4Mat Slawomir Wronski põlveortoos AM-OSK-O/2*

101,00

90%

8008927

DJO põlveortoos Reaction*

70,00

90%

8013499

Liigenditega avatud patella- ja õndlaosaga põlvekaitse 30 cm – 844

55,00

90%

8021036

Mediroyal põlveortoos NRX Liga X Hybrid NRX450*

128,00

90%

8022044

MediRoyal Nordic ARX liigendiga põlvetugi ARX515*

128,00

90%

8022979

DJO Quick Fit liigendiga põlvetugi 82-0010-X*

85,00

90%

8023295

MediRoyal Nordic LIGA X põlveortoos NRX411*

105,00

90%

8023973

Mediroyal põlveortoos NRX Liga X Wrap NRX414*

128,00

90%

8024298

MediRoyal Nordic põlveortoos ARX 314 Liga X Wrap Black*

105,00

90%

8026053

MediRoyal põlveortoos NRX411*

105,00

90%

8026851

DJO põlveortoos Sports Hinged Knee 81-067XX*

85,00

90%

8027437

MediRoyal Nordic põlveortoos ARX314*

128,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Orliman nurgaga põlvetugi 3-Tex, art. 7104-A) piirhind, milleks on 57,00 eurot.

  (5) Immobiliseerivate põlveortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7009253

Põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 0° 50 cm

105,16

90%

7009264

Põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 20° 50 cm

105,16

90%

7009275

Põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 0° 60 cm

105,16

90%

7009286

Põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 20° 60 cm

105,16

90%

7010064

Otto Bock kogujalaortoos Genu Neurexa 8165

256,00

90%

7013326

Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1180

65,00

90%

7016598

Reh4Mat Slawomir Wronski põlveortoos AM-TUD-KD

105,00

90%

8002113

BORT Immob Splint põlvetugi laste

40,00

90%

8006214

DJO 3-panel põlveortoos

40,00

90%

8008987

BORT Immob Splint põlvetugi

40,00

90%

8009580

Medi fikseeriv kogujalaortoos

105,16

90%

  (6) ROM-põlveortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7009196

Põlvetugi Sporlastic ROM knee brace Version

105,16

90%

7009242

Põlvetugi Sporlastic V-FORCE Knieorthese

499,00

90%

7009309

DJO Global ACL põlveortoos 11-160X

105,16

90%

7009422

DJO põlveortoos Defiance 11-7422X

327,75

90%

7009433

DJO põlveortoos Armor 11-144X

300,00

90%

7009444

DJO põlveortoos FullForce põlveortoos 11-322X

300,00

90%

7009455

DJO põlverortoos 4Titude 11-083X

327,75

90%

7010042

Otto Bock kogujalaortoos Genu Direxa Stable Long 8359

192,00

90%

7010053

Otto Bock kogujalaortoos Genu Direxa Stable Long, wraparound 8368

240,00

90%

7010086

Otto Bock kogujalaortoos Genu Immobil Vario 8065

179,00

90%

7010097

Otto Bock kogujalaortoos Genu Immobil Vario T 8066

150,00

90%

7011021

Põlvetugi Medi M.4 (universaalne tüüp)

105,16

90%

7011043

Põlvetugi Medi ROM

190,00

90%

7011098

Thuasne põlvetugi Genu Ligaflex ROM

195,00

90%

7013270

Orliman põlvetugi nurga fikseerimisega, art. 94250

250,00

90%

7013416

Orliman põlveortoos, art. 94261

275,00

90%

7015799

Orliman nurgaga põlvetugi 3-Tex 6112 / 7112

105,16

90%

7016442

Reh4Mat Slawomir Wronski kogujalaortoos AM-KD-AM/1R

262,00

90%

7016565

Reh4Mat Slawomir Wronski reguleeritava nurgaga laste põlveortoos AM-DOSK-Z/1R

105,00

90%

7016576

Reh4Mat Slawomir Wronski eest avatav reguleeritava nurgaga laste põlveortoos AM-DOSK-O/1R

105,00

90%

8001415

DJO post-op pikendatav põlveortoos

120,00

90%

8002148

Medi põlveortoos protect. Co

190,00

90%

8005222

Medi põlveortoos Protect.ROM telescopic

190,00

90%

8005682

Orlimani funktsionaalne põlveortoos reguleeritava nurgaga OCR200

250,00

90%

8006776

Medi protect.ROM/cool

190,00

90%

8007491

DJO TROM advance põlveortoos

120,00

90%

8008641

DJO põlvetugi Legend

320,00

90%

8009766

DJO X-Act ROM Lite põlveortoos

120,00

90%

8024534

DJO põlveortoos Rehab Trom

140,00

90%

8025197

MediRoyal Nordic universaalne ROM-liigendiga põlveortoos MR4912

96,00

90%

8025237

Mdh Qmed Motive põlveortoos DRQI0C1LA

90,00

90%

8025824

Medi reguleeritav pikk põlveortoos Collamed/Collamed long

250,00

90%

8027383

MediRoyal Nordic põlveortoos arx 912 Liga Post-Op Long

105,00

90%

8027390

Medi M.4s PCL Dünaamiline põlveortoos

620,00

90%

8029669

Prim teleskoopiline ROM põlveortoos RS-3000

198,00

90%

  (7) Individuaalselt valmistatud põlveortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001716

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav põlveortoos

300,00

90%

7003673

OÜ Jalaexpert valmistatav põlvetugi

1900,00

90%

7004315

OÜ Rehabilitatsiooniabi põlvetugi

327,75

90%

7009488

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav põlveortoos dünaamiline, jõumooduliga – DIRAME

327,75

90%

7015621

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav põlvetugi

327,75

90%

  (8) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku põlveortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) ühe ortoosi eest jäseme kohta kuue kuu jooksul funktsioonihäire kompenseerimiseks pärast operatsiooni või traumat;
  2) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest jäseme kohta ühe aasta jooksul;
  3) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest jäseme kohta kahe aasta jooksul.

§ 32.   Jalaortoosid

  (1) Hüppeliigesetugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007699

Rehan korrigeeriv jalatugi, A9-017 Active Elastic Gel Pad Ankle Support*

50,00

90%

7010121

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Elastic Ankle Support 502

20,00

90%

7010132

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Elastic Ankle Support 504

20,00

90%

7010143

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo Sensa 50S5*

71,06

90%

7011177

Korrigeeriv jalatugi Medi Achimed/Levamed*

60,00

90%

7011267

Korrigeeriv jalatugi Sprlastic ACHILLO-HIT*

71,06

90%

7013382

Korrigeeriv jalatugi Orliman, Tobisil, art. 8401*

71,06

90%

7016396

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi U-SS-01*

40,00

90%

8004113

Incrediwear hüppeliigese tugiside*

32,70

90%

8004536

BORT select TaloStabil® hüppeliigese tugi*

50,00

90%

8004824

BORT select AchilloStabil® Plus hüppeliigese tugi*

60,00

90%

8006167

BORT AchilloStabil® Eco hüppeliigese tugi*

50,00

90%

8008925

Esmane varane Orliman jalaortoos TN-241*

35,00

90%

8011461

Elastne hüppeliigesekaitse, tugev – 561

16,00

90%

8012295

Survega hüppeliigese kaitse DYNAMIC – 540*

28,00

90%

8015641

Toetav hüppeliigesekaitse SPORTING BLUE 2027 reguleeritav – 882

16,00

90%

8017658

MalleoTrain® hüppeliigese ortoos*

65,00

90%

8018192

Elastne reguleeritava kinnitusribaga pahkluuside – S560

16,00

90%

8024482

Actimove® TaloMotion hüppeliigese ortoos*

59,00

90%

8026205

Actimove® AchilloMotion hüppeliigese ortoos*

71,00

90%

8027538

Actimove® hüppeliigese tugi*

25,18

90%

8028724

Prim hüppeliigese ortoos Aqtivo Skin P705BG*

28,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Otto Bock korrigeeriv jalatugi Elastic Ankle Support 504) piirhind, milleks on 20,00 eurot.

  (2) Achilleuse kõõluse tugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8007490

Mediroyal CRX Achillex hüppeliigese ortoos achilleuse lisatoega

46,00

90%

  (3) Elastsete tugedega hüppeliigeseortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7009747

Korrigeeriv jalatugi Sporlastic FIBULO-TAPE*

71,06

90%

7011212

Thuasne hüppeliigeseortoos Ligastrap Malleo 2180*

65,00

90%

7013371

Korrigeeriv jalatugi Orliman, TOB-500*

45,00

90%

7013506

Orliman jalatugi lastele, art. OP1190*

50,00

90%

7016420

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-OSS-07*

71,00

90%

7016521

Össur International jalatugi Össur Formfit*

65,00

90%

8003145

Push Care hüppeliigese tugiside*

39,00

90%

8004868

DJO hüppeliigese ortoos elastne lisarihmaga

20,00

90%

8008863

DJO hüppeliigese tugi Airheel*

40,00

90%

8018498

Reguleeritav tugedega pahkluuside – 538*

32,00

90%

8023958

Prim labajala-hüppeliigese ortoos P706

28,00

90%

8024036

Prim hüppeliigese ortoos P706BG*

32,00

90%

8024858

Bauerfeind MalleoTrain® Plus hüppeliigese ortoos*

71,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Prim labajala-hüppeliigese ortoos P706) piirhind, milleks on 28,00 eurot.

  (4) Külgsidemeid fikseerivate hüppeliigeseortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7009758

Korrigeeriv jalatugi Sporlastic ARTHROFIX*

71,06

90%

7009859

DJO Global Aircast A60 hüppeliigesetugi 02T*

55,00

90%

7009871

Mediband korrigeeriv jalatugi Swede-O Tarsal Lok™ 511X*

43,00

90%

7010211

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo Direxa Stirrup 50S9*

71,06

90%

7010233

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Ankle Receptor X-Stable 7761*

40,00

90%

7011199

Korrigeeriv jalatugi Medi M.step*

65,00

90%

7016408

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-OSS-02*

67,00

90%

8003844

BORT select TaloStabil® Plus hüppeliigese tugi*

40,00

90%

8004297

Push MED hüppeliigese tugiside AEQUI FLEX*

71,00

90%

8005229

DJO hüppeliigese tugi Lace-Up*

55,00

90%

8005926

DJO hüppeliigese ortoos AirLift PTTD*

55,00

90%

8006946

DJO Aircast jalaortoos*

75,00

90%

8007114

DJO hüppeliigese ortoos Air Sport*

55,00

90%

8007200

DJO hüppeliigese ortoos Stabilizing pro*

55,00

90%

8007279

Push MED hüppeliigese tugiside*

71,00

90%

8009152

Medi hüppeliigesetugi Levamed active*

63,00

90%

8009730

DJO hüppeliigese ortoos Air stirrup*

55,00

90%

8021649

DJO hüppeliigese ortoos Sport 79-8109X*

55,00

90%

8022760

Medical Specialties pahkluud stabiliseeriv ortoos ASO® tugedega 28186*

45,00

90%

8023535

MDH AeroStab hüppeliigese ortoos DRQI0P

38,00

90%

8026289

Bauerfeind MalleoLoc L® hüppeliigese ortoos*

74,00

90%

8027315

DJO hüppeliigese ortoos Surround Gel 81-97877*

55,00

90%

8027966

DJO hüppeliigese ortoos AchilloForce Air 82-0252-X*

50,00

90%

8028996

Thuasne Ligastrap Immo 2337*

65,00

90%

8029186

Prim hüppeliigese ortoos NP114*

44,00

90%

8029369

Prim AirFix hüppeliigesetugi*

60,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (BORT select TaloStabil® Plus hüppeliigese tugi) piirhind, milleks on 40,00 eurot.

  (5) Hüppeliigest täielikult fikseerivate ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7009860

DJO jalatugilahas pehmendusega 79-7228X*

71,06

90%

7010165

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Ankle Brace 7772*

71,06

90%

7010176

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Active Ancle 7680*

71,06

90%

7010187

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo Sprint 50S3*

48,00

90%

7010198

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Force Ankle Brace Light 7774*

65,00

90%

7010200

Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo TriStep 50S8*

71,06

90%

7011201

Thuasne korrigeeriv jalatugi Dynastab*

55,00

90%

7011234

Korrigeeriv jalatugi Sporlastic SWEDE-O-UNIVERSAL*

55,00

90%

7013360

Korrigeeriv jalatugi Orliman, Tobiplus, EST-090*

63,00

90%

7016385

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-OSS-03*

71,00

90%

7016419

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-SX-03*

71,00

90%

7016431

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-SX-07*

71,00

90%

8004348

BORT TaloFX® pehme hüppeliigese tugi*

60,00

90%

8005075

Mediroyal Armis Light hüppeliigese ortoos

45,00

90%

8005898

BORT TaloFX® pehme hüppeliigese tugi lastele*

60,00

90%

8007912

Push ORTHO hüppeliigese tugiside AEQUI*

65,00

90%

8008581

Medi hüppeliigesetugi Levamed stabili-tri*

131,00

90%

8009688

Push ORTHO hüppeliigese tugiside AEQUI JUNIOR*

55,00

90%

8022750

Prim hüppeliigese ortoos TOB100

42,00

90%

8026163

Thuasne hüppeliigest stabiliseeriv ortoos Malleo Dynastab BOA 2351*

63,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mediroyal Armis Light hüppeliigese ortoos) piirhind, milleks on 45,00 eurot.

  (6) Walkerite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007587

Rehan kogujalaortoos, O9-012 Ankle Walker with Pull-Lock ROM

262,68

90%

7009815

DJO Global MaxTrax™ Air Rom 79-9543X

100,00

90%

7009826

DJO Global Aircast SP walker (lühike õhuga) 01A

100,00

90%

7009837

DJO Global Aircast FP walker (pikk õhuga) 01F

100,00

90%

7009848

DJO Global MaxTrax™ Rom Walker (pikk, õhuga, reguleeritava nurgaga) 11-138X

100,00

90%

7009972

Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Walker, low 50S11-1

117,00

90%

7009983

Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Air Walker, low 50S14-1

154,00

90%

7009994

Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Walker, high 50S10-1

117,00

90%

7010008

Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Air Walker, high 50S12-1

150,00

90%

7010019

Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil ROM Walker 50S15-1

145,00

90%

7011188

Medi ROM Walker jalaortoos

225,00

90%

7011223

Thuasne korrigeeriv jalatugi Walker Control ROM

100,00

90%

7013449

Kogujalaortoos Orliman, ROM Walker EST-086

272,55

90%

7013494

Kogujalaortoos Walkers, Orliman, art. EST-088

170,00

90%

7016497

MDH Sp.zoo pneumaatiline kogujalaortoos Q62O11

150,00

90%

8001758

BORT Air Walker short saabaslahas

71,00

90%

8003746

Medi labajala, hüppeliigeseortoos protect. CAT Walker

150,00

90%

8004689

DJO DonJoy Nextep™ Contour™ Walker jalaortoos

100,00

90%

8005495

Orliman kogujalaortoos Walker Fixed EST-087

272,55

90%

8005705

Orliman kogujalaortoos Walker lastele OP1191

71,06

90%

8005919

BORT Air Walker Long saabaslahas

71,00

90%

8024069

DJO jäik lühike saabas XcelTrax Penumatic

100,00

90%

8025465

Prim Walker ortoos OrthoPrim WR100R, WR100H

220,00

90%

8027004

Prim lühike Walker saabas W201

94,00

90%

8027617

DJO Aircast jäik pikk jalaortoos AirSelect Standard 01EF

100,00

90%

  (7) Asendraviortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7009781

DJO Global Plantar Fasciitis öölahas 79-9772X

71,06

90%

7009927

Otto Bock fikseeriv jalatugi, art. 50S20-1

78,00

90%

7013461

Kogujalaortoos Orliman, art. TP-2100

147,00

90%

8024963

MediRoyal jalalaba ööortoos MR5600

90,00

90%

8029423

Orliman laste hüppeliigeseortoos AFO OP1194

91,00

90%

  (8) Pehmete rippuva labajala ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7009769

Korrigeeriv jalatugi Sporlastic Neurodyn Comfort

114,00

90%

7016509

Össur International jalatugi Össur Foot-Up

71,00

90%

8001344

DJO PodaLib Dünaamiline AFO

55,00

90%

8007409

Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-OSS-10

71,00

90%

8023257

Orliman staatiline labajala hüppeliigeseortoos lastele Dyna-Ort OP1195 / OP1195I

91,00

90%

8023855

Erimed Dictus hüppeliigese ortoos

140,00

90%

8025077

Prim rippuva jalalaba ortoos ATX01 koos ATX11

78,00

90%

8028630

Orliman rippuva labajala ortoos Boxia AB01, AB12

117,00

90%

  (9) Plastikust rippuva labajala ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7009938

Otto Bock korrigeeriv jalatugi, art. 50S1

151,80

90%

7009949

Otto Bock korrigeeriv jalatugi, art. 28U90

64,00

90%

8001804

DJO jalaortoos Super Lite Afo

40,00

90%

8021157

Prim labajala-hüppeliigese ortoos D81M

52,00

90%

8021782

Prim labajala-hüppeliigese ortoos D82

68,00

90%

8022421

Prim labajala-hüppeliigese ortoos NA400

46,00

90%

8022704

DJO jalaortoos AFO

52,00

90%

8023605

Prim labajala-hüppeliigese ortoos NA410

48,00

90%

8026032

MDH AFO-Fit – Rippuva jala ortoos DRQI1A

46,00

90%

8029659

Prim labajala-hüppeliigese ortoos D81B

52,00

90%

  (10) Süsinikkomposiidist rippuva labajala ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7009882

Camp Scandinavia AB jalalaba ortoos koos pehmendusega ToeOff 28405

151,80

90%

8021222

Camp Scandinavia KiddieGait / Kiddie Rocker labajala hüppeliigese ortoos

485,00

90%

8023743

Camp Scandinavia BlueROCKER® rippuva jalalaba ortoos

485,00

90%

8027002

Camp Scandinavia Toeoff® 2.0 rippuva jalalaba ortoos

485,00

90%

8027389

Camp Scandinavia Toeoff® lühike rippuva jalalaba ortoos

485,00

90%

  (11) Postoperatiivsete jalanõude kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7009804

Schein Orthopädie Hallux Valgus saabas 322047*

71,06

90%

8004092

BORT operatsioonijärgne jalanõu kinnise ninaga

35,00

90%

8008174

BORT operatsioonijärgne jalanõu lahtise ninaga

35,00

90%

8021116

Schein Orthopädie post-operatiivne king 322046

70,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Schein Orthopädie post-operatiivne king 322046) piirhind, milleks on 70,00 eurot.

  (12) Puusa- ja reietugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8024423

DJO reie tugi 79-8233X

20,00

90%

8028957

Incrediwear puusatugi

80,00

90%

  (13) Puusa abduktsiooni ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8022182

Ottobock Cosa Active/Junior puusa abduktsiooni ortoosi lisapüksid, 1 paar

175,00

90%

8023562

Prim Dennis Browni abduktsioonilahas C29

82,00

90%

8027876

Ottobock Cosa Active/Junior puusa abduktsiooni ortoosi täiskomplekt

485,00

90%

8028284

Prim SWASH puusaortoos koos lisaseadmetega

925,00

90%

8029839

Prim Pavliku rihmad 115

82,00

90%

  (14) Individuaalselt valmistatud labajala-hüppeliigese ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001750

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav korrigeeriv jalatugi

112,00

90%

7009950

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav hüppeliigese jalaortoos, dünaamiline mooduliga DIRAME

151,80

90%

7009961

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav korrigeeriv jalatugi, ekspressortoos kinnitusega – T-TAPE

151,80

90%

7015542

AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatav korrigeeriv jalatugi

243,00

90%

8021147

Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoos TAJ liigendiga, lamineeritud, alates 46 kg

1768,85

90%

8021331

Ortoosimeister OÜ venitusortoosi asendusortoos, väike

533,00

90%

8021505

OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, kõrge plastikust, plastliigendiga

370,00

90%

8021520

OÜ Jalaexpert lamineeritud labajala-hüppeliigese ortoos süsinikkarboonist liigendiga

1700,00

90%

8021889

OÜ Jalaexpert plastikust labajala-hüppeliigese ortoos süsinikkarboonist liigendiga

1360,00

90%

8022020

OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, karbonist/lamineeritud kõrge, ilma liigendita

365,00

90%

8022127

OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos madal, plastikust, laste

115,00

90%

8022156

Ortoosimeister OÜ korrigeeriv jalatugi, allapõlve termoplastist, suur

425,00

90%

8022201

Ortoosimeister OÜ allapõlve Carbon Spring ortoos, alates 93 kg

3204,06

90%

8022994

Ortoosimeister OÜ korrigeeriv jalatugi, allapõlve lamineeritud, suur

780,00

90%

8023199

OÜ Jalaexpert lamineeritud labajala-hüppeliigese ortoos metall liigendiga

2660,00

90%

8023747

OÜ Jalaexpert plastikust labajala-hüppeliigese ortoos elastse liigendiga

750,00

90%

8023861

OÜ Jalaexpert plastikust labajala-hüppeliigese ortoos

540,00

90%

8023865

Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoos TAJ liigendiga, termoplastist, kuni 30 kg

1202,00

90%

8024462

Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoos CAJ liigendiga, termoplastist, kuni 30 kg

964,00

90%

8024475

OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, kõrge plastikust, plastliigendiga, nahaga

420,00

90%

8024555

OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos kõrge lastele, plantaar-dorsaal liigendiga, plastikust

440,00

90%

8024613

OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, karbonist/lamineeritud kõrge, dual liigendiga, nahaga

700,00

90%

8025972

OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, karbonist/lamineeritud kõrge, dual liigendiga

650,00

90%

8026224

Ortoosimeister OÜ venitusortoosi asendusortoos, suur

581,00

90%

8026283

Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoos CAJ liigendiga, lamineeritud, alates 31 kg

1479,00

90%

8026298

Ortoosimeister OÜ madal DAFO, termoplast

395,00

90%

8026758

OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, kõrge, dual liigendiga, plastist

580,00

90%

8026769

OÜ Jalaexpert lamineeritud labajala-hüppeliigese ortoos

800,00

90%

8027147

OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, kõrge plastik, ilma liigendita

225,00

90%

8027219

OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, kõrge, dual liigendiga, plastist, nahaga

630,00

90%

8027263

Ortoosimeister OÜ hüppeliigese venitusortoos CAROLLI, kuni 35 kg

1358,00

90%

8027336

Ortoosimeister OÜ metallist liigendiga DAFO, kuni 20 kg

645,00

90%

8027357

OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos kõrge lastele, plantaar-dorsaal liigendiga, plastikust, nahaga

490,00

90%

8027369

Ortoosimeister OÜ korrigeeriv jalatugi, allapõlve lamineeritud, väike

642,00

90%

8027770

Ortoosimeister OÜ allapõlve Carbon Spring ortoos, 36–92 kg

2629,00

90%

8028056

Ortoosimeister OÜ korrigeeriv jalatugi, allapõlve termoplastist, väike

377,00

90%

8028070

OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos madal, plastikust täiskasvanute

140,00

90%

8028953

Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoos TAJ liigendiga, lamineeritud, 30–45 kg

1719,00

90%

8028964

Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoos TAJ liigendiga, termoplastist, 31–45 kg

1303,00

90%

8029090

Ortoosimeister OÜ DAFO elastikliigendiga

560,00

90%

8029154

OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, karbonist/lamineeritud kõrge, ilma liigendita, nahaga

400,00

90%

8029156

Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoos, piiratud liikuvusega hüppeliigeses, alates 36 kg

2057,00

90%

8029340

OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos kõrge, plastikust, ilma liigendita, nahaga

305,00

90%

8029365

OÜ Jalaexpert plastikust labajala-hüppeliigese ortoos liigendiga

640,00

90%

8029394

Ortoosimeister OÜ allapõlve Carbon Spring ortoos, kuni 35 kg

2432,66

90%

8029519

Ortoosimeister OÜ hüppeliigese venitusortoos CAROLLI, alates 36 kg

1490,00

90%

8029748

Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoos, piiratud liikuvusega hüppeliigeses, kuni 35 kg

1807,00

90%

8029753

OÜ Jalaexpert plastikust labajala-hüppeliigese ortoos metall liigendiga

1180,00

90%

  (15) Individuaalselt valmistatud põlve-hüppeliigese ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8021294

Ortoosimeister OÜ ülepõlve ortoos, piiratud liikuvusega põlve sirutusabiga, kuni 35 kg

3358,11

90%

8022549

OÜ Jalaexpert plastikust põlve-hüppeliigese-labajala ortoos süsinikkomposiidist liigendiga

1690,00

90%

8022583

Ortoosimeister OÜ venitusortoosi asendusortoos, 1 liigend

592,00

90%

8022911

OÜ Jalaexpert lamineeritud põlve-hüppeliigese-labajala ortoos

1320,00

90%

8022934

Ortoosimeister OÜ korrigeeriv jalatugi, ülepõlve, väike

436,00

90%

8023095

Ortoosimeister OÜ ülepõlve Carbon Spring ortoos, 36–92 kg

3491,71

90%

8023441

Ortoosimeister OÜ põlveliigese venitusortoos CAROLLI, alates 36 kg

2004,00

90%

8023660

Ortoosimeister OÜ ülepõlve ortoos, piiratud liikuvusega põlves, suur

3069,71

90%

8023888

Ortoosimeister OÜ ülepõlve Carbon Spring ortoos sirutusabiga, 36–92 kg

4260,71

90%

8024532

OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud liikuvusega põlveliigendiga ja dual liigendiga hüppeliigeses, plastik

1440,00

90%

8025564

Ortoosimeister OÜ ülepõlve Carbon Spring ortoos, alates 93 kg

5066,03

90%

8026031

OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, staatiline, plastikust hüppeliigese liigendiga

420,00

90%

8026122

OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud liikuvusega põlveliigendiga ja dual liigendiga hüppeliigeses, plastik, nahaga

1490,00

90%

8026284

Ortoosimeister OÜ ülepõlve ortoos, piiratud liikuvusega põlves, kuni 35 kg

2687,35

90%

8026636

Ortoosimeister OÜ põlve- ja hüppeliigese venitusortoos CAROLLI, alates 36 kg

2798,00

90%

8026690

Ortoosimeister OÜ põlve- ja hüppeliigese venitusortoos CAROLLI, kuni 35 kg

2532,00

90%

8026735

Ortoosimeister OÜ venitusortoosi asendusortoos, 2 liigendit

807,00

90%

8027262

Ortoosimeister OÜ ülepõlve Carbon Spring ortoos, kuni 35 kg

3186,61

90%

8027344

Ortoosimeister OÜ ülepõlve ortoos, piiratud liikuvusega põlve sirutusabiga, alates 36 kg

3842,00

90%

8027426

OÜ Jalaexpert plastikust põlve-hüppeliigese-labajala ortoos elastse liigendiga

1290,00

90%

8027649

OÜ Jalaexpert plastikust põlve-hüppeliigese-labajala ortoos

890,00

90%

8027978

OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, staatiline

315,00

90%

8028137

OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud liikuvusega põlveliigendiga, plastik

1200,00

90%

8028196

Ortoosimeister OÜ ülepõlve Carbon Spring ortoos, sirutusabiga, kuni 35 kg

3856,61

90%

8028305

OÜ Jalaexpert plastikust põlve-hüppeliigese-labajala ortoos liigendiga

1090,00

90%

8028329

OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud liikuvusega põlveliigendiga, plastik, nahaga

1250,00

90%

8028407

Ortoosimeister OÜ ülepõlve Carbon Spring ortoos sirutusabiga, alates 93 kg

6526,03

90%

8028706

OÜ Jalaexpert lamineeritud põlve-hüppeliigese-labajala ortoos metall-liigendiga

4590,00

90%

8028790

OÜ Jalaexpert plastikust põlve-hüppeliigese-labajala ortoos metall-liigendiga

2300,00

90%

8028838

Ortoosimeister OÜ põlveliigese venitusortoos CAROLLI, kuni 35 kg

1854,00

90%

8029132

OÜ Jalaexpert põlve-hüppeliigese-labajala ortoos süsinikkomposiidist liigendiga

3600,00

90%

8029206

Ortoosimeister OÜ korrigeeriv jalatugi, ülepõlve, suur

490,00

90%

8029528

OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, staatiline, plastikust hüppeliigese liigendiga, nahaga

470,00

90%

8029588

OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud liikuvusega põlveliigendiga, lamineeritud, nahaga

1415,00

90%

8029832

OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud liikuvusega põlveliigendiga, lamineeritud

1365,00

90%

8029940

OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, staatiline, nahaga

365,00

90%

  (16) Individuaalselt valmistatud puusa-põlve-hüppeliigese ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001727

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat)

583,05

90%

8022083

Ortoosimeister OÜ seisuortoos, termoplastist

1835,50

90%

8023156

Ortoosimeister OÜ SALERA Carbon Spring, lamineeritud, kuni 35 kg

8032,52

90%

8025307

Ortoosimeister OÜ SALERA lamineeritud, 36–70 kg

8416,50

90%

8025529

Ortoosimeister OÜ käimisraam RGO, lamineeritud, 36–70 kg

8476,50

90%

8025572

Ortoosimeister OÜ SALERA Carbon Spring, lamineeritud, 36–70 kg

9024,50

90%

8028567

Ortoosimeister OÜ SALERA, lamineeritud, kuni 35 kg

7451,50

90%

8029713

Ortoosimeister OÜ käimisraam RGO, lamineeritud, kuni 35 kg

7511,50

90%

8029749

Ortoosimeister OÜ Swivel Walker platform koos seisuortoosiga

4746,80

90%

  (17) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku jalaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) ühe ortoosi eest jäseme kohta kuue kuu jooksul funktsioonihäire kompenseerimiseks pärast operatsiooni või traumat;
  2) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, kuni kahe ortoosi eest jäseme kohta ühe aasta jooksul;
  3) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest jäseme kohta kahe aasta jooksul.

§ 33.   Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid

  (1) Rindkeretugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8003607

BORT naiste tugivöö roietele

22,00

90%

8006248

BORT meeste tugivöö roietele

22,00

90%

8015654

Reguleeritav elastne vöö roietele ja kõhupiirkonnale kõrgusega 16 cm – 122

22,00

90%

8025423

Orliman rindkere vöö, meeste mudel 16 cm BE-160

31,00

90%

  (2) Rindkereortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7010457

Otto Bock tugikorsett Dorso Carezza Posture 50R49*

70,00

90%

8022157

Prim rühitugi 335

32,00

90%

8023391

ScudoTex anatoomiline posturaalne õlasirgendaja S624

30,00

90%

8026570

Medi Protect.CSB rühitugi*

85,00

90%

8029477

Prim seljaortoos Elcross 138*

58,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Prim rühitugi 335) piirhind, milleks on 32,00 eurot.

  (3) Nimme-ristluu tugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7010446

Otto Bock tugikorsett Lumbo Therma 50R8*

91,00

90%

7010468

Otto Bock tugikorsett Lumbo Carezza 50R40*

100,00

90%

7010503

Otto Bock tugikorsett Lumbo Carezza High 50R42*

104,89

90%

7010558

Otto Bock tugikorsett Stutzy EQ 1121*

96,00

90%

7011357

Tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-SENSO*

104,89

90%

8001230

Mediroyal Back X-Low seljaortoos

38,20

90%

8008797

Push Care selja tugiside*

72,00

90%

8022318

Prim seljaortoos Action 980

48,00

90%

8022657

Prim seljaortoos Elcross Light 2132N*

58,00

90%

8022712

Prim seljaortoos Action 993*

56,00

90%

8023590

Thuasne seljakorsett Ortelcross 4050*

53,00

90%

8023910

Incrediwear keha tugiside G712, G712b*

58,90

90%

8024598

MediRoyal Nordic nimme-ristluu ortoos MR4920, MR4921

48,00

90%

8026643

Prim nimme-ristluu ortoos 827*

56,00

90%

8029009

Prim seljaortoos Action 981

48,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Prim seljaortoos Action 980) piirhind, milleks on 48,00 eurot.

  (4) Nimme-ristluu ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007789

Rehan seljatugi Comfort A5-065*

80,00

90%

7010255

Thuasne tugikorsett Lombax Activity*

70,00

90%

7010266

Tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-AKTIV*

104,89

90%

7010299

Mediroyal seljaortoos lisarihmadega 8041*

61,00

90%

7010301

Mediroyal seljaortoos EU300X

55,00

90%

7010323

DJO Global Sacro-lumbaar ortoos lisarihmadega 79-8926X*

56,00

90%

7010334

Mediroyal seljaortoos MR8830

53,00

90%

7010378

Mediroyal tugikorsett EU 3000

55,00

90%

7010389

Mediroyal tugikorsett EU 3001

55,00

90%

7010480

Otto Bock tugikorsett Lumbo Direxa 50R50*

100,00

90%

7010491

Otto Bock tugikorsett Lumbo Direxa Women 50R51*

100,00

90%

7010525

Otto Bock tugikorsett Lumbo Direxa High 50R52*

104,89

90%

7011278

Tugikorsett Medi Lumbamed Stabil*

90,00

90%

7011313

Thuasne tugikorsett Dynacross Activity*

85,00

90%

7011324

Thuasne tugikorsett Lombacross Activity*

90,00

90%

7011346

Thuasne tugikorsett Lombax H*

90,00

90%

7011368

Tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-STRONG*

104,89

90%

7011379

Tugikorsett Sporlastic VERTEBRADYN-STABIL*

95,00

90%

7013090

Tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite art. LTG-285*

104,89

90%

7013102

Tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite art. LTG-275*

104,89

90%

7013113

Tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite Duo art. LTG-305*

79,00

90%

7013124

Tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite Duo art. LTG-375*

104,89

90%

7013179

Orliman seljaortoos Lumbitron*

104,89

90%

7013180

Seljaortoos Orliman, Lumbitron, art. LT-290*

104,89

90%

7016701

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AR-SO-01*

104,00

90%

7016712

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-WSP-01*

104,00

90%

7016745

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AR-SO-02*

104,00

90%

7016756

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-SO-06*

104,00

90%

7016789

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-SO-01*

104,00

90%

7016802

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos OT-03*

99,00

90%

8001527

BORT StabiloBasic seljatugi padjaga*

60,00

90%

8001608

Orliman madal pooljäik alaseljaortoos 4 splindiga Evotec*

104,89

90%

8003573

BORT VarioPlus erilaiusega seljatugi*

140,00

90%

8005483

BORT select Stabilo® Lady seljatugi*

104,00

90%

8006508

DJO seljaortoos Actistarps*

60,00

90%

8007911

BORT select Stabilo® seljatugi*

104,00

90%

8008715

DJO seljaortoos Conforstraps*

60,00

90%

8009214

Incrediwear seljatugi*

88,70

90%

8012469

Ortopeediline korsett DYNAMIC 27 cm – 663*

56,00

90%

8015436

Ortopeediline korsett NERO 27 cm – 661*

56,00

90%

8021670

Sigvaris nimme-ristluu korsett PT0236*

56,00

90%

8022973

Sigvaris nimme-ristluu korsett P0237*

56,00

90%

8024049

Camp Scandinavia Selection madal seljaortoos 35400*

72,00

90%

8024929

Sigvaris rindkere-nimmetugi PT0238*

78,00

90%

8025688

Camp Scandinavia Navy-X regular seljatugi

53,00

90%

8026689

Camp Scandinavia Selection regular seljaortoos 35401*

80,00

90%

8027713

Medi seljaortoos Lumbamed facet*

175,00

90%

8028347

MediRoyal Nordic Dorsum Flexi seljaortoos MR4926*

105,00

90%

8029842

Camp Scandinavia Navy-X kõrge seljatugi*

64,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mediroyal seljaortoos EU300X) piirhind, milleks on 55,00 eurot.

  (5) Ristluu-niude ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7010312

Mediroyal Prolign Lumbaar ortoos 1350*

80,00

90%

8005518

Alaseljaortoos Orliman Sacroiliac belt SD102*

94,00

90%

8006458

DJO kompressiooniga seljatugi*

60,00

90%

8022771

DJO sakroiliakaalIiigese vöö 11-1571

50,00

90%

8023666

Camp Scandinavia Navy-X madal seljatugi 23549, 23554

46,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (DJO sakroiliakaalIiigese vöö 11-1571) piirhind, milleks on 50,00 eurot.

  (6) Rindkere-nimme-ristluu ortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7010356

Mediroyal Ultralign™ TLSO korsett UPT1XXX

104,89

90%

7010547

Otto Bock tugikorsett Dorso Direxa Posture 50R59

104,89

90%

7011335

Thuasne tugikorsett Lombax Dorso

90,00

90%

7013146

Seljaortoos Orliman, Lumbitron, art. LT-320

235,00

90%

7013157

Orliman seljaortoos Dorso Evotec

177,00

90%

7016734

Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-WSP-06

104,00

90%

8008831

Spinova Osteo® lülisambaortoos

312,00

90%

8023818

Orliman seljaortoos 3-Tex Lumbo 6213

235,00

90%

8024062

Prim seljaortoos Elcross Light 2137N

108,00

90%

8025279

Prim seljaortoos Faja Camp XXI 437B, 437TB

128,00

90%

8025432

Medi koguseljaortoos-osteoporoosi korsett Spinomed IV

320,00

90%

8028325

Prim lumbaaltorsaal korsett Optima ESPONE, ESPONEG

186,00

90%

  (7) Spetsiifiliste seljaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7010277

Tugikorsett Sporlastic Vertebradyn X-Strong

454,00

90%

7010402

Otto Bock tugikorsett, art. 28R140N

250,00

90%

7013168

Seljaortoos Orliman, JEWETT, art. J001

235,00

90%

8023504

Trulife Pectus Carinatum ortoos

320,00

90%

8028440

DonJoy Seljaortoos II TLSO 11-1585-x

350,00

90%

8028710

Prim rindkere hüperekstensioonortoos Avant C34

185,00

90%

8029045

DonJoy kompressiooniga seljatugi 11-1562-x

250,00

90%

  (8) Individuaalselt valmistatud lülisambaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7001749

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav tugikorsett termoplastist, toestav

476,10

90%

7004045

OÜ Rehabilitatsiooniabi individuaalselt valmistatav nimme-ristluu osa toestav tugikorsett

476,10

90%

7010413

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav Boston korsett

476,10

90%

7010424

OÜ Ortopeediakeskus valmistatav tugikorsett, elastne

380,00

90%

8022451

Ortoosimeister OÜ istumiskorsett jalgade osaga

1585,00

90%

8024386

OÜ Jalaexpert kaelaortoos

260,00

90%

8025349

OÜ Jalaexpert Pectus Carinatum ortoos

360,00

90%

8026140

Ortoosimeister OÜ RSC korsett

1950,00

90%

8026396

Ortoosimeister OÜ öökorsett RSC

1950,00

90%

8026563

OÜ Jalaexpert lülisamba ortoos

1680,00

90%

8026822

Ortoosimeister OÜ istumiskorsett RSC

1825,00

90%

8027176

OÜ Jalaexpert pooljäik kõrge lülisamba ortoos

980,00

90%

8027893

OÜ Jalaexpert pooljäik madal lülisamba ortoos

800,00

90%

8029618

OÜ Jalaexpert jäik madal lülisamba ortoos

1180,00

90%

8029789

OÜ Jalaexpert jäik kõrge lülisamba ortoos

1380,00

90%

  (9) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku selja- ja nimmepiirkonna ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) ühe ortoosi eest kuue kuu jooksul funktsioonihäire kompenseerimiseks pärast operatsiooni või traumat;
  2) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, kuni kahe ortoosi eest ühe aasta jooksul;
  3) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest kahe aasta jooksul.

§ 34.   Kõhuortoosid

  (1) Kõhutugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7010570

Otto Bock tugikorsett Stutzy EQ Abdo High 1125

96,00

90%

8013132

Kõhutugi protect Abdominal

35,00

90%

8019252

Reguleeritav elastne vöö roietele, kõhu- ja nimmepiirkonnale kõrgusega 20 cm – 123

22,00

90%

8019667

Elastne songavöö Orliman

35,00

90%

8019709

Reguleeritav elastne vöö kõhu- ja nimmepiirkonnale kõrgusega 27 cm –197

26,00

90%

8019786

Reguleeritav elastne vöö kõhu- ja nimmepiirkonnale kõrgusega 24 cm –124

26,00

90%

8022788

DJO kõhubandaaž

30,00

90%

8024365

Thuasne rindkerebandaaž stoomaga patsientidele Stomex 2700

88,00

90%

8027976

Orliman One Plus kõhubandaaž OPL160

95,00

90%

8029641

Orliman stoomibandaaž avauseta Stomamed COL-240

88,00

90%

8029944

Thuasne Dynabelt õhku läbilaskev bandaaž 7010

62,00

90%

  (2) Kubemetugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8021139

ScudoTex elastsed aluspüksid kubeme- ja munandisonga puhul, kahe pelotiga – 644, 645*

80,00

90%

8021300

Thuasne Ortel kahepoolne kubemesongavöö 272001

64,00

90%

8024663

ScudoTex kubemevöö kahe nahaga kaetud pelotiga, kahepoolne – 682*

98,00

90%

8026301

ScudoTex kubemevöö nahaga kaetud ühe pelotiga – 680, 681*

70,00

90%

8028963

ScudoTex kubemevöö kahe pelotiga – 609

53,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Thuasne Ortel kahepoolne kubemesongavöö 272001) piirhind, milleks on 64,00 eurot.

  (3) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku kõhuortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) ühe ortoosi eest kuue kuu jooksul funktsioonihäire kompenseerimiseks pärast operatsiooni või traumat;
  2) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest ühe aasta jooksul;
  3) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest kahe aasta jooksul.

§ 35.   Kaelaortoosid

  (1) Pehmete kaelatugede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7014417

Traumajärgne Orliman kaelaortoos, art. CC2106

20,00

90%

7014428

Traumajärgne Orliman kaelaortoos, art. CC2108

20,00

90%

7014439

Traumajärgne Orliman kaelaortoos, art. CC2109

20,00

90%

7014440

Traumajärgne Orliman kaelaortoos, art. CC2111

20,00

90%

7015968

Traumajärgne Orliman kaelaortoos lisatoestusega, art. CC2206

20,00

90%

7015979

Traumajärgne Orliman kaelaortoos lisatoestusega, art. CC2208

20,00

90%

7015980

Traumajärgne Orliman kaelaortoos lisatoestusega, art. CC2209

20,00

90%

7015991

Traumajärgne Orliman kaelaortoos lisatoestusega, art. CC2211

20,00

90%

7016824

Timago International kaelatugi TGO-CKS 101

18,00

90%

8008785

Push MED kaela tugiside*

43,00

90%

8011896

Pehme kaelatugi 861 – 8 cm

18,00

90%

8017692

Pehme kaelatugi 862 – 10 cm

18,00

90%

8025599

DJO kaelatugi Adams krae

20,00

90%

8026700

Prim kaelaortoos CC121

18,00

90%

8027440

Sigvaris kaelatugi PT0209A

20,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Traumajärgne Orliman kaelaortoos, art. CC2109) piirhind, milleks on 20,00 eurot.

  (2) Jäikade kaelaortooside kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7010581

Otto Bock kaelatugi Philadelphia 50C40*

40,00

90%

7014451

Traumajärgne Orliman kaelaortoos Philadelphia, art. CC2503 (8,3 cm)*

40,00

90%

7014462

Traumajärgne Orliman kaelaortoos Philadelphia, art. CC2504 (10,8 cm)*

40,00

90%

7016813

Timago International kaelatugi TGO-CKPH 103*

40,00

90%

8014244

Jäik reguleeritava kõrgusega kaelatugi MINERVA 860

30,00

90%

8023254

DJO kaelatugi California trahhea auguga*

40,00

90%

8024734

Prim kaelaortoos 961

32,00

90%

8027193

Thuasne Ortel C4 Rigid kaelaortoos 2396*

40,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Prim kaelaortoos 961) piirhind, milleks on 32,00 eurot.

  (3) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku kaelaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) ühe ortoosi eest kolme kuu jooksul funktsioonihäire kompenseerimiseks pärast traumat või operatsiooni;
  2) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest ühe aasta jooksul;
  3) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest kahe aasta jooksul.

§ 36.   Individuaalselt valmistatud ortooside varuosad

  (1) Individuaalselt valmistatud ortooside varuosade kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8023217

OÜ Jalaexpert käeortoosi varuosa

420,00

90%

8025219

OÜ Jalaexpert labajala-hüppeliigese ortoosi varuosa

520,00

90%

8026016

OÜ Jalaexpert lülisamba ortoosi varuosa

250,00

90%

8026353

Ortoosimeister OÜ ülepõlve ortoosi varuosa

1204,00

90%

8026701

OÜ Jalaexpert põlve-hüppeliigese-labajala ortoosi varuosa

650,00

90%

8026843

Ortoosimeister OÜ käimisraam RGO varuosa

1296,00

90%

8028737

Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoosi varuosa

1168,00

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku individuaalselt valmistatud ortoosi varuosa eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses: kaks varuosa kehapoole kohta kalendriaastas kahe kalendriaasta jooksul patsiendile, kes kasutab individuaalselt valmistatud ortoosi ning ortoosi garantiiperiood on lõppenud.

§ 37.   Esmased varased puusa- ja jalaproteesid
[Kehtetu - RT I, 28.04.2022, 17 - jõust. 01.05.2022]

§ 38.   Esmased varased õla- ja käeproteesid
[Kehtetu - RT I, 28.04.2022, 17 - jõust. 01.05.2022]

§ 39.   Esmased varased sõrmeproteesid
[Kehtetu - RT I, 28.04.2022, 17 - jõust. 01.05.2022]

§ 40.   Esmased varased proteesi kordushülsid
[Kehtetu - RT I, 28.04.2022, 17 - jõust. 01.05.2022]

§ 41.   Ravikontaktläätsed

  (1) Ravikontaktläätsede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000816

Keratopaatia ravikontaktlääts Johnson&Johnson

19,91

90%

7000827

Keratokoonuse kontaktlääts Gas permable

141,32

90%

7000849

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Z6/ZP

79,61

90%

7000861

Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Silisoft

220,00

90%

  (2) Skleraalsete ravikontaktläätsede kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8023606

Onefit MED Optimum Infinite skleraalne kontaktlääts*

618,03

90%

8023626

Onefit Optimum Infinite skleraalne kontaktlääts

456,71

90%

8027045

Onefit MED Optimum Extra skleraalne kontaktlääts*

489,41

90%

8029120

Onefit Optimum Extra skleraalne kontaktlääts

336,81

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Onefit Optimum Infinite skleraalne kontaktlääts) piirhind, milleks on 456,71 eurot)

  (3) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike ravikontaktläätsede eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta kalendripoolaastas;
  2) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 48 ravikontaktläätse eest kahe silma kohta kalendripoolaastas;
  3) keratopaatia ravi korral kuni 12 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta kalendripoolaastas;
  4) keratopaatia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest kahe silma kohta kalendripoolaastas;
  5) keratokoonuse ravi korral ühe skleraalse ravikontaktläätse eest ühe silma kohta kalendriaastas;
  6) keratokoonuse ravi korral kuni kahe skleraalse ravikontaktläätse eest kahe silma kohta kalendriaastas.

§ 42.   Põletushaigete surverõivad

  (1) Põletushaigete surverõivaste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001177

Särk lühikeste varrukatega (täiskasvanud)

138,27

90%

8001214

Lõua-kaela tugiside (lapsed kuni 12 a)

41,38

90%

8001313

Sõrmkinnas (täiskasvanud)

108,48

90%

8001664

Säär – lühike (lapsed kuni 12 a)

25,91

90%

8001821

Varrukas – pikk (täiskasvanud)

39,48

90%

8001907

Varrukas – pikk (lapsed kuni 12 a)

35,53

90%

8001922

Sukk vöökinnitusega (lapsed kuni 12 a)

69,22

90%

8001929

Lõua-kaela tugiside (täiskasvanud)

45,98

90%

8002121

Varrukas rindkere kinnitusega (täiskasvanud)

63,17

90%

8002356

Pikad püksid (lapsed kuni 12 a)

124,98

90%

8002368

Varrukas – lühike (täiskasvanud)

28,80

90%

8002568

Pikad püksid (täiskasvanud)

138,87

90%

8003429

Säär – pikk (täiskasvanud)

53,41

90%

8003553

Sukk (lapsed kuni 12 a)

53,93

90%

8003605

Poolkinnas küünarliigeseni (lapsed kuni 12 a)

122,91

90%

8003921

Säär – vöökinnitusega (lapsed kuni 12 a)

77,32

90%

8004036

Särk pikkade varrukatega (täiskasvanud)

153,95

90%

8004132

Lühikesed püksid (täiskasvanud)

102,14

90%

8004314

Näomask avatud (täiskasvanud)

48,12

90%

8004490

Lühikesed püksid (lapsed kuni 12 a)

94,33

90%

8004590

Kehakate varrukateta (täiskasvanud)

128,18

90%

8004883

Säär – vöökinnitusega (täiskasvanud)

85,92

90%

8004918

Põlvik (täiskasvanud)

54,34

90%

8005531

Poolkinnas (täiskasvanud)

108,48

90%

8005670

Särk varrukateta (täiskasvanud)

80,35

90%

8005823

Sõrmkinnas küünarliigeseni (lapsed kuni 12 a)

122,91

90%

8005952

Näomask kinnine (lapsed kuni 12 a)

74,04

90%

8005990

Varrukas – lühike (lapsed kuni 12 a)

25,91

90%

8006082

Põlvik (lapsed kuni 12 a)

48,91

90%

8006301

Sukk vöökinnitusega (täiskasvanud)

76,91

90%

8006565

Särk pikkade varrukatega (lapsed kuni 12 a)

138,55

90%

8007162

Kehakate varrukatega (täiskasvanud)

148,61

90%

8007255

Poolkinnas (lapsed kuni 12 a)

97,65

90%

8007631

Särk lühikeste varrukatega (lapsed kuni 12 a)

124,43

90%

8007753

Särk varrukateta (lapsed kuni 12 a)

72,31

90%

8007916

Poolkinnas küünarliigeseni (täiskasvanud)

136,58

90%

8008048

Kehakate varrukatega (lapsed kuni 12 a)

133,74

90%

8008244

Varrukas rindkere kinnitusega (lapsed kuni 12 a)

56,85

90%

8008272

Näomask kinnine (täiskasvanud)

82,27

90%

8008440

Sõrmkinnas (lapsed kuni 12 a)

97,65

90%

8008493

Säär – pikk (lapsed kuni 12 a)

48,06

90%

8008812

Sokk (lapsed kuni 12 a)

42,37

90%

8008838

Sõrmkinnas küünarliigeseni (täiskasvanud)

136,58

90%

8008869

Sukk (täiskasvanud)

59,92

90%

8008966

Säär – lühike (täiskasvanud)

28,80

90%

8009671

Kehakate varrukateta (lapsed kuni 12 a)

115,36

90%

8009679

Sokk (täiskasvanud)

47,07

90%

8009856

Näomask avatud (lapsed kuni 12 a)

43,30

90%

8021038

Mainat naiste vest

405,00

90%

8021659

Mainat reguleeritav lõuaside kaela- ja kõrvaosaga

138,79

90%

8021757

Mainat poolkinnas kompressioonribadega sõrmede vahel

123,29

90%

8022173

Mainat sõrmkinnas küünarliigeseni lahtiste sõrmeotstega

162,00

90%

8022507

Mainat sokk varvastega

135,74

90%

8023468

Mainat sukkpüksid lastele – laste püksid koos kahe erineva sukaga

340,00

90%

8023522

Mainat sõrmkinnas

162,00

90%

8024055

Mainat sukk

220,00

90%

8024583

Mainat Bermuda püksid

260,00

90%

8024669

Mainat suletud näoga mask

160,09

90%

8025253

Mainat vest täiskasvanutele

405,00

90%

8025844

Mainat varrukas rindkere kinnitusega

140,07

90%

8026730

Mainat laste vest varrukateta (0–14 aastat)

360,00

90%

8026919

Mainat varrukas käelabaosaga

130,00

90%

8026978

Mainat poolkinnas

105,00

90%

8027171

Mainat sukk vöökinnitusega

290,00

90%

8028074

Mainat avatud näoga mask

138,79

90%

8028093

Mainat pea surveside

193,37

90%

8028485

Mainat sõrmik koos kompressioonribadega sõrmede vahel

180,12

90%

8028506

Mainat varrukas rindkerekinnitusega lastele

140,07

90%

8028728

Mainat laste vest (0–14 aastat)

405,00

90%

8028872

Mainat põlvik kinnise varbaosaga

145,00

90%

8029160

Mainat Bermuda püksid lastele

240,00

90%

8029282

Mainat sukkpüksid vöökinnitusega – paar

360,00

90%

8029532

Mainat poolkinnas küünarliigeseni

125,68

90%

8029947

Mainat sokk avatud varbaosaga

86,49

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike põletushaigete surverõivaste eest tasu maksmise kohustuse üle ainult järgmistel juhtudel:
  1) põletusjärgsete armide raviks;
  2) sügavate põletushaavade korral nahasiirdamisoperatsioonijärgseks raviks;
  3) pindmiste dermaalsete põletushaavade (IIB aste) korral, kui haava epiteliseerumine kestab üle kolme nädala;
  4) korrigeerivate operatsioonide järel põletusarmide ja kontraktuuride retsidiivi vältimiseks põletusarmide aktiivse arengu perioodil (armi hüpereemia, kõrgenemine normaalsest nahapinnast, rigiidsus, valulikkus, sügelus).

§ 43.   Vahemahutid

  (1) Huulikuga vahemahutite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000782

Volumatic®

9,31

90%

8006543

OptiChamber Diamond vahemahuti huulikuga*

20,00

90%

8009616

Inhaler® kambriga vahemahuti – vanus üle 6 a, huulikuga

16,78

90%

8029483

AeroChamber Plus Flow-Vu huulikuga vahemahuti al 6 a*

25,16

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Inhaler® kambriga vahemahuti – vanus üle 6 a, huulikuga) piirhind, milleks on 16,78 eurot.

  (2) Maskiga vahemahutite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000771

Babyhaler®

20,53

90%

8001817

Inhaler® kambriga vahemahuti – vanus 9 k – 6 a, maskiga

20,50

90%

8002388

OptiChamber Diamond vahemahuti suure maskiga*

30,00

90%

8002676

OptiChamber Diamond vahemahuti keskmise maskiga*

30,00

90%

8003070

OptiChamber Diamond vahemahuti väikese maskiga*

30,00

90%

8007139

Inhaler® kambriga vahemahuti – vanus 0–9 kuud, maskiga

20,50

90%

8021650

AeroChamber Plus Flow-Vu väikese maskiga vahemahuti lastele 0–18 k*

29,00

90%

8026046

AeroChamber Plus Flow-Vu keskmise maskiga vahemahuti lastele 1–5 a*

29,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Babyhaler®) piirhind, milleks on 20,53 eurot.

  (3) Haigekassa võtab kuni 10-aastasele (kaasa arvatud) kindlustatud isikule bronhiaalastma raviks vajaliku vahemahuti eest tasu maksmise kohustuse üle ühe vahemahuti eest 12 kuu jooksul.

§ 44.   Ühekordsed põiekateetrid

  (1) Ühekordsete libiainega katmata põiekateetrite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7014631

Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH6–24 Ø 2,00–8,00 mm, 38 cm

0,23

90%

7014754

Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH6–16 Ø 2,00–5,33 mm, 23 cm

0,23

90%

7014798

Unomedical PVC Nelaton meeste põiekateeter CH10–CH18

0,30

90%

7014822

Unomedical PVC Female naiste põiekateeter CH06–CH18

0,30

90%

  (2) Ühekordsete libiainega kaetud põiekateetrite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8022390

Actreen® Hi-Lite Nelaton libiainega kaetud steriilne ühekordne põiekateeter naistele 20 cm CH06-CH16

1,25

90%

8023304

Actreen® Glys Set Tiemann libestatud kateeter uriinikogumiskotiga meestele 45 cm CH08-CH16*

3,38

90%

8024080

Actreen® Mini Set steriilne eellibestatud uriinikateeter koos kogumiskotiga naistele*

3,18

90%

8024208

Actreen® Hi-Lite Tiemann libiainega kaetud steriilne ühekordne põiekateeter meestele 41 cm CH08-CH16*

1,70

90%

8025026

Actreen® Hi-Lite Nelaton libiainega kaetud steriilne ühekordne põiekateeter meestele 41 cm CH08-CH16

1,37

90%

8025124

Actreen® Glys Set Nelaton libestatud kateeter uriinikogumiskotiga meestele 50 cm CH08-CH18*

3,52

90%

8025519

Actreen® Glys Set Nelaton libestatud kateeter uriinikogumiskotiga naistele 25 cm CH06-CH16*

3,46

90%

8026038

Actreen® Mini Cath steriilne eellibestatud uriinikateeter naistele

1,37

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Actreen® Hi-Lite Nelaton libiainega kaetud steriilne ühekordne põiekateeter meestele 41 cm CH08-CH16) piirhind, milleks on 1,37 eurot.

  (3) Ühekordsete hüdrofiilsete põiekateetrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8023108

Flocath Hydrogel põiekateeter Nelaton N30 20 cm CH08-CH16 ja 40 cm CH08-CH20

26,81

90%

8023568

Manfred Sauer IQ-Cath hüdrofiilne ühekordne põiekateeter IQ 2114 N30*

86,11

90%

8023891

GentleCath Glide hüdrofiilne põiekateeter meestele CH08-CH18

1,48

90%

8023925

Uriinikateeter LoFric Nelaton 20 cm CH06-CH14*

2,13

90%

8025857

Uriinikateeter LoFric Nelaton 30 cm CH08, CH10*

2,13

90%

8026433

Uriinikateeter LoFric Nelaton 40 cm CH10-CH16*

2,13

90%

8026467

Uriinikateeter LoFric Origo Nelaton 30 cm CH08, CH12*

2,90

90%

8026807

Uriinikateeter LoFric Origo Nelaton 40 cm CH10-CH16*

2,90

90%

8027163

SpeediCath® libiainega kaetud Nelaton põiekateeter meestele CH10-CH16*

2,10

90%

8028194

SpeediCath® libiainega kaetud Nelaton põiekateeter naistele CH6-CH14*

2,10

90%

8029640

GentleCath Glide hüdrofiilne põiekateeter naistele CH06-CH16

1,48

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (GentleCath Glide hüdrofiilne põiekateeter naistele CH06-CH16) piirhinnast (1,48 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 1,4800 eurot.

  (4) Haigekassa võtab ühekordsete põiekateetrite eest tasu maksmise kohustuse üle neuroloogilise, onkoloogilise, uroloogilise või günekoloogilise patoloogiaga kindlustatud isikult, kellel esineb urineerimisfunktsiooni häire, kuni 1000 kateetri eest kalendripoolaastas.

§ 45.   Püsikateetrid

  (1) 100% silikoonkateetrite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8022359

Rüsch Brillant Foley balloonkateeter

3,41

90%

8025864

Rüsch Brillant Tiemann balloonkateeter

8,37

90%

  (2) Silikoonelastomeerkattega kateetrite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8024680

Rüsch Silasil Foley balloonkateeter

1,04

90%

  (3) Silikoniseeritud kateetrite kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8029851

Rüsch Gold Foley balloonkateeter

0,71

90%

  (4) Haigekassa võtab püsikateetrite eest tasu maksmise kohustuse üle neuroloogilise, onkoloogilise, uroloogilise või günekoloogilise patoloogiaga kindlustatud isikult, kellel esineb urineerimisfunktsiooni häire, kuni üheksa 100% silikoonist kateetri, 12 silikoonelastomeerkattega kateetri või 36 silikoniseeritud kateetri eest kalendripoolaastas.

§ 46.   Peenisekatted

  (1) Peenisekatete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8021631

Conveen kinnitusribaga uriinikoguja diameetriga 35 mm

1,18

90%

8024465

Conveen isekleepuv uriinikoguja diameetriga 30 mm

1,98

90%

8027694

Conveen kinnitusribaga uriinikoguja diameetriga 25 mm

1,18

90%

8029857

Conveen kinnitusribaga uriinikoguja diameeriga 30 mm

1,18

90%

  (2) Haigekassa võtab peenisekatete eest tasu maksmise kohustuse üle neuroloogilise, onkoloogilise, uroloogilise või günekoloogilise patoloogiaga kindlustatud isikult, kellel esineb urineerimisfunktsiooni häire, kuni 240 katte eest kalendripoolaastas.

§ 47.   Insuliinipumbad

  (1) Püsimonitooringu võimekuseta insuliinipumpade kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7010648

Insuliinipump Paradigm MMT-715

1035,50

90%

  (2) Püsimonitooringu võimekusega insuliinipumpade kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002737

Insuliinipump Minimed 640G, MMT-1751

2650,00

90%

8016032

A7+ Touchscreen insuliinravi haldamise süsteem (plaasterpump)

997,35

90%

8021211

Insuliinipump MiniMed 740G MMT-1861

2650,00

90%

8023779

MiniMed 780G Insuliinipump MMT-1895*

3270,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Insuliinipump Minimed 640G, MMT-1751) piirhind, milleks on 2650,00 eurot.

  (3) Haigekassa võtab diabeedihaigele kindlustatud isikule vajaliku insuliinipumba eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) kuni 4-aastasele (kaasa arvatud) lapsele ühe insuliinipumba eest;
  2) 5–18-aastasele lapsele, kes on alla 5-aastaselt alustanud pumbaraviga või kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ühe insuliinipumba eest viie kalendriaasta jooksul või nelja kalendriaasta jooksul, kui insuliinipump ei ole kasutajast mitteolenevatel põhjustel töökorras pärast neljandat kasutusaastat.

§ 48.   Insuliinipumba infusioonivahendid

  (1) Insuliinipumba infusioonivahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002739

Quick-Set infusioonikomplekt MMT396 10 tk

127,48

90%

7002740

Quick-Set infusioonikomplekt MMT397 10 tk

127,48

90%

7002751

Quick-Set infusioonikomplekt MMT398 10 tk

127,48

90%

7002762

Quick-Set infusioonikomplekt MMT399 10 tk

127,48

90%

7005440

Silhouette MMT-368 infusioonikomplekt (13 mm / 45 cm) 10 tk

100,28

90%

7005451

Silhouette MMT-377 infusioonikomplekt (17 mm / 110 cm) 10 tk

100,28

90%

7005462

Silhouette MMT-381 infusioonikomplekt (13 mm / 60 cm) 10 tk

100,28

90%

7005473

Silhouette MMT-382 infusioonikomplekt (13 mm / 110 cm) 10 tk

100,28

90%

7005484

Silhouette MMT-383 infusioonikomplekt (13 mm / 80 cm) 10 tk

100,28

90%

7005530

Sure-T MMT-876 infusioonikomplekt (8 mm / 80 cm) 10 tk

84,99

90%

7005541

Sure-T MMT-864 infusioonikomplekt (6 mm / 60 cm) 10 tk

84,99

90%

7005552

Sure-T MMT-866 infusioonikomplekt (6 mm / 80 cm) 10 tk

84,99

90%

7005563

Sure-T MMT-874 infusioonikomplekt (8 mm / 60 cm) 10 tk

84,99

90%

7005596

Sure-T MMT-886 infusioonikomplekt (10 mm / 80 cm) 10 tk

84,99

90%

7005776

Sure-T MMT-862 infusioonikomplekt (6 mm / 45 cm) 10 tk

84,99

90%

7005787

Sure-T MMT-884 infusioonikomplekt (10 mm / 60 cm) 10 tk

84,99

90%

7005844

Silhouette MMT-384 infusioonikomplekt (17 mm / 80 cm) 10 tk

100,28

90%

7005877

Silhouette MMT-378 infusioonikomplekt (17 mm / 60 cm) 10 tk

100,28

90%

8001958

Infusioonikomplekt Mio 6 mm / 80 cm Paradigm N10*

134,40

90%

8002273

Infusioonikomplekt Mio 6 mm / 60 cm Paradigm N10*

134,40

90%

8003570

Infusioonikomplekt Quick-Set 6 mm / 45 cm Paradigm MMT-394 N10

127,48

90%

8004884

Infusioonikomplekt Mio 9 mm / 80 cm Paradigm N10*

134,40

90%

8008467

Infusioonikomplekt Mio 6 mm / 45 cm Paradigm N10*

134,40

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Quick-Set infusioonikomplekt MMT399 10 tk) piirhinnast (127,48 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 12,75 eurot.

  (2) Haigekassa võtab insuliinipumba infusioonivahendite Quick-Set, Silhouette ja Mio eest tasu maksmise kohustuse üle Minimed 780G, Minimed 740G, Minimed 640G, MiniMed 508, Paradigm MMT-715, Paradigm MMT515, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

  (3) Haigekassa võtab insuliinipumba infusioonivahendi Sure-T eest tasu maksmise kohustuse üle Minimed 780G, Minimed 740G, Minimed 640G, MiniMed 508, Paradigm MMT-715, Paradigm MMT-515, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 180 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

§ 49.   Insuliinipumba reservuaarid

  (1) Insuliinipumba reservuaaride kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8014783

Reservuaar Paradigm 1,8 ml N10 MMT-326A N10

28,91

90%

8014847

Reservuaar Paradigm 3,0 ml N10 MMT-332A N10

28,91

90%

8016338

A7+ Touchscreen insuliinravi haldamise süsteemi reservuaarid/plaastrid N10

239,80

90%

  (2) Haigekassa võtab insuliinipumba reservuaaride eest tasu maksmise kohustuse üle insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 122 reservuaari eest kalendriaastas.

§ 50.   Pideva glükoosimonitooringu komplekt

  (1) Insuliinipumba saatja komplekti kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002999

MiniLink saatja komplekt MMT-7774

414,44

90%

8005030

Guardian 2 glükoosi monitooringu komplekt

490,00

90%

8012837

Guardian Link (3) saatja komplekt

490,00

90%

8017428

A7+ Touchscreen CGM pideva glükoositaseme jälgimise süsteemi transmitter

495,95

90%

8028253

Guardian™ Link (3) saatja komplekt (Bluetooth) MMT-7910

490,00

90%

  (2) Pideva glükoosimonitooringu süsteemi kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8003169

Guardian™ Connect pideva glükoosimonitooringu süsteem, MMT-7820

595,00

90%

8023229

Dexcom ONE reaalajas toimuva glükoosimonitooringu süsteemi transmitter N1

1,09

90%

  (3) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku pideva glükoosimonitooringu komplekti eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele isikule, kes § 47 lõikes 3 sätestatud tingimustel kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega insuliinipumpa või kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ühe MiniLink, ühe Guardian, ühe A7+ Touchscreen või kaheksa Dexcom ONE pideva glükoosimonitooringu komplekti eest kahe kalendriaasta jooksul;
  2) I tüübi diabeedi haigele ühe A7+ Touchscreen või kaheksa Dexcom ONE pideva glükoosimonitooringu komplekti eest kahe kalendriaasta jooksul. Meditsiiniseadme väljakirjutamise õigus on endokrinoloogil ja lastearstil.

§ 51.   Glükoosisensorid

  (1) Glükoosisensorite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005428

Glükoosisensorid Enlite MMT-7008A 5 tk

233,08

90%

7005439

Glükoosisensorid Enlite MMT-7008B 1 tk

46,60

90%

8012407

Glükoosisensor Guardian™ Sensor (3) MMT-7020D N1

46,60

90%

8013016

Glükoosisensor Guardian™ Sensor (3) MMT-7020C N5

233,08

90%

8013356

A7+ Touchscreen CGM pideva glükoositaseme jälgimise süsteemi glükoosisensor N1

41,85

90%

8017660

A7+ Touchscreen CGM pideva glükoositaseme jälgimise süsteemi glükoosisensor N4

167,40

90%

8021751

Dexcom ONE reaalajas toimuva glükoosimonitooringu süsteemi glükoosisensor N1

37,78

90%

8026918

Dexcom ONE reaalajas toimuva glükoosimonitooringu süsteemi glükoosisensor N3

113,34

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike glükoosisensorite eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele isikule, kes § 50 lõike 3 punktis 1 sätestatud tingimustel kasutab pideva glükoosi monitooringu komplekti, kuni 55 Enlite, 55 Guardian, 33 A7+ Touchscreen või 41 Dexcom ONE glükoosisensori eest kalendriaastas;
  2) I tüübi diabeedi haigele kuni 16 A7+ Touchscreen või 20 Dexcom ONE glükoosisensori eest kalendripoolaastas. Meditsiiniseadme väljakirjutamise õigus on endokrinoloogil ja lastearstil.

§ 52.   Hooldusvahendid pump- või sensorravi kasutajatele

  (1) Liimieemaldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003741

ConvaCare nahapuhastuspadjake 100 tk, ConvaTec

12,82

90%

7007172

ConvaTec Niltac meditsiiniliste toodete ja liimainete eemaldaja (sprei) 50 ml*

10,45

90%

8006072

Welland nahapuhastuse salvrätid liimaine eemaldamiseks N50

9,06

90%

8008064

Liimieemaldaja B.Braun 50 ml*

10,45

90%

8009256

Welland nahapuhastuse sprei liimaine eemaldamiseks 50 ml*

10,44

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Welland nahapuhastuse salvrätid liimaine eemaldamiseks N50) piirhind, milleks on 9,06 eurot.

  (2) Kaitsepadjakeste ja nahakaitsevahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7000489

ConvaTec nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakesed N100

12,80

90%

7007183

ConvaTec Silesse mitteärritav nahakaitse vahend (sprei) 50 ml*

10,45

90%

7007824

Askina Barrier Film Spray 28 ml*

9,30

90%

8008773

Welland stoomiümbruse nahakaitse salvrätid N50

9,06

90%

8009396

Welland stoomiümbruse nahakaitse sprei 50 ml*

10,44

90%

8016996

Brava nahakaitse salvrätid N50*

32,50

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Welland stoomiümbruse nahakaitse salvrätid N50) piirhind, milleks on 9,06 eurot.

  (3) Haigekassa võtab hooldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 100 padjakese või 100 salvräti või kahe sprei eest kalendripoolaastas ühe alla 19-aastase insuliinsõltuva suhkurtõvega (RHK 10 diagnoosikood E10) patsiendi kohta, kes on pump- või sensorravil.

§ 53.   Korduvkasutatav insuliini süstevahend

  (1) Korduvkasutatava insuliini süstevahendi kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8019041

NovoPen Echo® Plus

42,19

90%

  (2) Haigekassa võtab korduvkasutatava insuliini süstevahendi eest tasu maksmise kohustuse üle insuliinsõltuva suhkurtõvega (RHK 10 diagnoosikood E10) kindlustatud isikult, kes kasutab raviks kolbampullis lühitoimelist insuliini, üks kord kolme aasta jooksul.

§ 54.   Vere β-ketooni testiribad

  (1) Vere β-ketooni testiribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8025561

KetoSens™ vere β-ketooni testiribad N10

12,80

90%

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike vere β-ketooni testiribade eest tasu maksmise kohustuse üle alla 19-aastaselt insuliinsõltuva suhkurtõvega (RHK 10 diagnoosikood E10) patsiendilt kuni 50 testiriba eest kalendriaastas.

§ 55.   Mitteantibakteriaalsed haavasidemed ja drenaažikotid

  (1) Spetsiaalselt pindtöötlemata vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7005147

Askina® Foam 10 × 10 cm

2,23

50%

7005158

Askina® Foam 10 × 20 cm

4,46

50%

7005743

Askina® Foam 20 × 20 cm

8,09

50%

8004116

Suprasorb® P PU vahtplaaster mittekleepuv 15 × 15 cm N5

25,10

50%

8008712

Suprasorb® P PU vahtplaaster mittekleepuv 10 × 10 cm N10

22,30

50%

  (2) Silikoonpinnaga vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003224

Mepilex Transfer 15 × 20 cm N5*

63,15

50%

7003853

Mepilex Lite 10 × 10 cm N5*

17,11

50%

7003875

Askina Dressil 5 × 7 cm*

1,22

50%

7003909

Askina Dressil 15 × 15 cm*

7,81

50%

7003921

Askina Dressil 10 × 10 cm*

3,47

50%

7004157

Askina Dressil 10 × 20 cm*

6,95

50%

7004258

Mepilex 10 × 10 cm N5

16,62

50%

7004573

Askina Dressil 20 × 20 cm*

13,89

50%

7004607

Mepilex Lite 6 × 8,5 cm N5*

12,00

50%

7004696

Mepilex 15 × 15 cm N5*

37,90

50%

7004775

Mepilex Lite 15 × 15 cm N5*

37,90

50%

7006351

Mepilex 10 × 20 cm N5

33,62

50%

7006362

Mepilex 20 × 20 cm N5*

67,31

50%

7006418

Mepilex Lite 20 × 50 cm N2*

67,40

50%

7006429

Mepilex Transfer 20 × 50 cm N2*

69,50

50%

8004649

Mepilex XT 20 × 20 cm N5*

78,07

50%

8006128

Mepilex XT 15 × 15 cm N5*

49,60

50%

8008453

Mepilex XT 10 × 20 cm N5*

40,12

50%

8008462

Mepilex XT 10 × 10 cm N5*

21,85

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mepilex 10 × 20 cm N5) piirhinnast (33,62 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0336 eurot.

  (3) Plaastriga silikoonpinnaga vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004146

Askina Dressil Border 7,5 × 7,5 cm*

1,94

50%

7004214

Askina Dressil Border 10 × 10 cm*

3,44

50%

7004843

Askina Dressil Border 15 × 15 cm*

7,75

50%

7006227

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 17,5 × 17,5 cm N10*

83,11

50%

7012640

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 10 × 10 cm N10*

40,89

50%

7012651

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 12,5 × 12,5 cm N10*

51,11

50%

7012662

Aquacel Foam silikooniga vahthaavaside 21 × 21 cm N5*

71,58

50%

7016127

Askina DresSil Border 6 × 6 cm haavapadi Ø 3 cm*

1,92

50%

8001478

Allevyn Gentle Border 12,5 × 12,5 cm N10

31,25

50%

8001885

Allevyn Gentle Border 10 × 10 cm N10

16,00

50%

8002565

Foam Lite ConvaTec silikooniga kleepuv vahthaavaside 15 × 15 cm N10*

63,75

50%

8004304

Allevyn Gentle Border 17,5 × 17,5 cm N10

49,00

50%

8007084

Allevyn Gentle Border 15 × 15 cm N10

36,00

50%

8007996

Allevyn Gentle Border 10 × 20 cm N10

40,00

50%

8009086

Allevyn Gentle Border 7,5 × 7,5 cm N10

9,00

50%

8021067

Mepilex Border Flex Oval 13 × 16 cm N5*

41,60

50%

8021260

Mepilex Border Flex 15 × 15 cm N5*

43,16

50%

8021814

Mepilex Border Flex 12,5 × 12,5 cm N5*

29,04

50%

8022819

Mepilex Border Flex 15 × 20 cm N5*

54,94

50%

8024860

Mepilex Border Flex 10 × 10 cm N5*

21,20

50%

8025101

Mepilex Border Flex Oval 7,8 × 10 cm N5*

20,40

50%

8025657

Mepilex Border Flex Oval 15 × 19 cm N5*

58,10

50%

8026588

Mepilex Border Flex 7,5 × 7,5 cm N5*

14,14

50%

8029619

Mepilex Border Flex 10 × 20 cm N10*

83,20

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Allevyn Gentle Border 12,5 × 12,5 cm N10) piirhinnast (31,25 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0200 eurot.

  (4) Hüdrogeeliga kaetud vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007970

HydroTac 10 × 10 cm N10

28,80

50%

7007981

HydroTac 10 × 20 cm N3

17,28

50%

7007992

HydroTac 12,5 × 12,5 cm N10

44,04

50%

7008005

HydroTac 15 × 15 cm N3

19,44

50%

7017375

HydroTac 10 × 10 cm N3

8,64

50%

  (5) Plaastriga hüdrogeeliga kaetud vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7008016

HydroTac comfort 8 × 8 cm N10

11,46

50%

7008027

HydroTac comfort 10 × 20 cm N10

33,25

50%

7008049

HydroTac comfort 15 × 20 cm N10

49,81

50%

  (6) Eriotstarbeliste vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7016138

Askina DresSil Heel 22 cm × 21,6 cm / 18,9 × 18,5 cm

13,24

50%

8003568

Allevyn Life Heel silikooniga pindtöödeldud kannaside 25 × 25,2 cm N5

63,00

50%

8027791

Mepilex Border Heel 22 × 23 cm N6*

90,41

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Askina DresSil Heel 22 cm × 21,6 cm / 18,9 × 18,5 cm) piirhinnast (13,24 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0279 eurot.

  (7) Eriotstarbeliste sakraalpiirkonna haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006317

Askina Dressil Sacrum haavaside 16 cm × 17,5 cm / 13 cm × 14,5 cm N1*

7,13

50%

7006395

Mepilex Border Sacrum 15 × 15 cm N5*

29,69

50%

8005829

Allevyn Gentle Border Sacrum kleepäärega silikoonsakrumside 16,8 × 17,1 cm N6

34,47

50%

8009142

Allevyn Gentle Border Sacrum kleepäärega silikoonsakrumside 21,6 × 23,0 cm N10

75,50

50%

8021966

Mepilex Border Sacrum 22 × 25 cm N5*

74,56

50%

8022167

Mepilex Border Sacrum 16 × 20 cm N5*

44,34

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Allevyn Gentle Border Sacrum kleepäärega silikoonsakrumside 16,8 × 17,1 cm N6) piirhinnast (34,47 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0200 eurot.

  (8) Õhukeste hüdrokolloidhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8003287

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 15 × 15 cm N5

18,25

50%

8003805

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 10 × 10 cm N10

16,20

50%

8006191

Suprasorb H hüdrokolloid haavaside 20 × 20 cm N5

28,05

50%

  (9) Plaastriga hüdrogeelhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002881

HydroTac transparent comfort 12,5 × 12,5 cm N10

45,78

50%

8006283

HydroTac transparent comfort 6,5 × 10 cm N10*

24,50

50%

8007935

HydroTac transparent comfort 8 × 8 cm N10*

25,40

50%

8008588

HydroTac transparent comfort 10 × 20 cm N10

55,60

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (HydroTac transparent comfort 12,5 × 12,5 cm N10) piirhinnast (45,78 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0293 eurot.

  (10) Biosünteetiliste haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8004750

Suprasorb® X haavaside 5 × 5 cm N5

16,80

50%

8009530

Suprasorb® X haavaside 9 × 9 cm N5

32,50

50%

  (11) Kaltsiumalginaatsidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007969

Sorbalgon 10 × 10 cm N3*

7,20

50%

8001387

Suprasorb® A kaltsiumalginaatside 10 × 10 cm N10*

22,00

50%

8001477

Suprasorb® A kaltsiumalginaat riba-haavaside 30 × 2 cm/2 g N5*

18,00

50%

8002844

Suprasorb® A kaltsiumalginaatside 5 × 5 cm N10*

8,20

50%

8006240

Askina® Sorb 15 × 15 cm

4,36

50%

8006692

Askina® Sorb 6 × 6 cm

0,79

50%

8008376

Suprasorb® A kaltsiumalginaatside 10 × 20 cm N10*

48,00

50%

8008794

Askina® Sorb 10 × 10 cm*

2,20

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Askina® Sorb 6 × 6 cm) piirhinnast (0,79 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0219 eurot.

  (12) Hüdrofiibersidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002953

Aquacel Extra 5 × 5 cm N10*

11,65

50%

7003022

Aquacel Extra 15 × 15 cm N5*

44,45

50%

7003033

Aquacel Extra 10 × 10 cm N10*

39,64

50%

8021467

Exufiber 2 × 45 cm N5*

21,58

50%

8021800

Exufiber 4,5 × 30 cm N10*

43,95

50%

8022585

Exufiber 15 × 15 cm N10

62,78

50%

8026094

Exufiber 1 × 45 cm N5*

23,54

50%

8027400

Exufiber 4,5 × 10 cm N10*

19,15

50%

8027868

Exufiber 5 × 5 cm N10*

14,60

50%

8028572

Exufiber 10 × 10 cm N10*

32,96

50%

8028786

Exufiber 20 × 30 cm N5

78,48

50%

8029696

Exufiber 4,5 × 20 cm N10*

32,18

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Exufiber 15 × 15 cm N10) piirhinnast (62,78 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0279 eurot.

  (13) Superabsorbentide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7017027

Mextra Superabsorbent 10 × 10 cm N10*

21,06

50%

7017038

Mextra Superabsorbent 10 × 15 cm N10

24,78

50%

7017049

Mextra Superabsorbent 10 × 20 cm N10

33,05

50%

7017050

Mextra Superabsorbent 15 × 20 cm N10

49,57

50%

7017061

Mextra Superabsorbent 20 × 25 cm N10

80,00

50%

7017072

Mextra Superabsorbent 20 × 30 cm N10

96,00

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mextra Superabsorbent 15 × 20 cm N10) piirhinnast (49,57 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0165 eurot.

  (14) Silikoonvõrkude kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003415

Mepitel 10 × 18 cm N10

74,51

50%

7003695

Askina Silnet 10 × 18 cm

7,69

50%

7003752

Askina Silnet 10 × 7,5 cm

3,20

50%

7004483

Mepitel 7,5 × 10 cm N10*

35,72

50%

7004584

Mepitel 5 × 7,5 cm N10*

20,54

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Askina Silnet 10 × 18 cm) piirhinnast (7,69 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0427 eurot.

  (15) Haavakilede kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006531

Mepitel Film 6 × 7 cm N10*

12,96

50%

7006542

Mepitel Film 10 × 12 cm N10

33,36

50%

7006553

Mepitel Film 10 × 25 cm N10

69,49

50%

7006564

Mepitel Film 15 × 20 cm N10

72,20

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mepitel Film 10 × 25 cm N10) piirhinnast (69,49 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0278 eurot.

  (16) Plaastriga spetsiaalselt pindtöötlemata vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8006955

Suprasorb® P PU vahtplaaster kleepuv 15 × 15 cm N5

26,45

50%

8009024

Suprasorb® P PU vahtplaaster kleepuv 10 × 10 cm N10

23,50

50%

8009049

Suprasorb® P PU vahtplaaster kleepuv 7,5 × 7,5 cm N10

13,20

50%

  (17) Paksude hüdrokolloidhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002964

Granuflex 15 × 15 cm N10

59,78

50%

7002975

Granuflex 20 × 20 cm N5

53,31

50%

7003055

Granuflex 10 × 10 cm N10*

27,36

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Granuflex 20 × 20 cm N5) piirhinnast (53,31 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0267 eurot.

  (18) Tahkete hüdrogeelhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7007891

Hydrosorb 10 × 10 cm N5

8,11

50%

8001165

HydroTac transparent 20 × 20 cm N10

64,90

50%

8003906

HydroTac transparent 10 × 10 cm N10*

18,90

50%

8005271

HydroTac transparent 5 × 7,5 cm N10*

14,70

50%

8009755

HydroTac transparent 10 × 20 cm N10

34,33

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (HydroTac transparent 10 × 20 cm N10) piirhinnast (34,33 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0172 eurot.

  (19) Plaastriga hüdrokolloidhaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002908

Granuflex Bordered 10 × 13 cm N5

32,06

50%

7002919

Granuflex Bordered 10 × 10 cm N5

24,59

50%

7003066

Granuflex Bordered 6 × 6 cm N5*

10,62

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Granuflex Bordered 10 × 13 cm N5) piirhinnast (32,06 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0493 eurot.

  (20) Aktiivsütt sisaldavate haavasidemete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002516

Askina® Carbosorb 10 × 20 cm

4,42

50%

8004362

Askina® Carbosorb 10 × 10 cm

2,88

50%

  (21) Kombineeritud omadustega haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001870

PolyMem MAX haavapadi mittekleepuv 11 × 11 cm N10*

56,69

50%

8002196

PolyMem WIC haavatäitepadi 8 × 30 cm N12*

172,80

50%

8002566

PolyMem MAX haavapadi mittekleepuv 7,6 × 7,6 cm N10*

25,41

50%

8003527

PolyMem MAX haavapadi mittekleepuv 20 × 20 cm N5*

101,70

50%

8005342

PolyMem haavapadi mittekleepuv 10 × 32 cm N12*

167,47

50%

8005353

PolyMem haavapadi mittekleepuv 8 × 8 cm N15*

34,45

50%

8005698

PolyMem haavapadi mittekleepuv 10 × 10 cm N15*

49,32

50%

8005833

PolyMem haavapadi mittekleepuv 13 × 13 cm N15

72,66

50%

8007858

PolyMem haavapadi mittekleepuv 4,7 × 4,7 cm N20*

26,51

50%

8008786

PolyMem WIC haavatäitepadi 20 × 20 cm N5*

101,63

50%

8009281

PolyMem WIC haavatäitepadi 8 × 8 cm N10*

38,40

50%

8009796

PolyMem haavapadi mittekleepuv 17 × 19 cm N15

145,44

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (PolyMem haavapadi mittekleepuv 17 × 19 cm N15) piirhinnast (145,44 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0300 eurot.

  (22) Drenaažikottide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8028866

Coloplast mittesteriiline drenaažikott 100 ml

4,32

50%

  (23) Haigekassa võtab kindlustatud isikule venoossete, arteriaalsete, diabeetiliste, atüüpiliste, lümfödeemist tingitud või lamatishaavandite, tüsistunud operatsioonihaavade, kiiritusjärgsete või põletushaavade või laguneva kasvaja raviks vajalike haavaravitoodete eest tasu maksmise kohustuse üle kuue kuu jooksul järgmises ulatuses:
  1) 1–3 haava või haavandi korral kuni 80 haavasideme või drenaažikoti eest;
  2) 4–6 haava või haavandi korral kuni 160 haavasideme eest;
  3) 7–9 haava või haavandi korral kuni 240 haavasideme eest;
  4) 10–12 haava või haavandi korral kuni 320 haavasideme eest;
  5) põhjendatud suurema vajadusega atüüpiliste haavandite korral sõltumata haavandite arvust kuni 780 haavasideme eest.

  (24) Haigekassa hüvitab käesolevas paragrahvis sätestatud haavasidemeid arteriaalse haavandiga patsiendile kuni haavandi paranemiseni pärast revaskulariseerivat ravi, samuti patsiendile, kellel revaskulariseeriv ravi on osutunud ebaefektiivseks, on terviseseisundi tõttu perspektiivitu või vastunäidustatud, aga patsient ei vaja kohest jäseme amputatsiooni.

  (25) Haigekassa hüvitab käesolevas paragrahvis sätestatud haavasidemeid atüüpiliste haavandite korral, mis on kajastatud Euroopa Haavaravi Assotsiatsiooni atüüpiliste haavandite konsensusdokumendis (Isoherranen, K. et al. (2019). Atypical wounds. Best clinical practice and challenges. Journal of Wound Care, 28(Sup6), S1-S92).

§ 56.   Antibakteriaalsed haavasidemed

  (1) Hõbedat sisaldavate või mikroorganisme siduvate vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003707

Askina Calgitrol Ag 20 × 20 cm

17,46

50%

7003819

Mepilex Ag 10 × 10 cm, N5*

38,33

50%

7004012

Askina Calgitrol Ag 10 × 10 cm*

4,89

50%

7004382

Askina Calgitrol Ag 15 × 15 cm*

11,00

50%

7004528

Mepilex Ag 15 × 15 cm, N5*

73,31

50%

8001277

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside 15 × 15 cm N10

99,90

50%

8008811

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside 10 × 20 cm N10*

119,90

50%

8009795

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside 10 × 10 cm N10*

59,90

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Sorbact baktereid siduv vahthaavaside 15 × 15 cm N10) piirhinnast (9,90 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0444 eurot.

  (2) Plaastriga hõbedat sisaldavate või mikroorganisme siduvate vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006238

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 10 × 10 cm N10

45,22

50%

7006249

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 12,5 × 12,5 cm N10

70,66

50%

7006261

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 17,5 × 17,5 cm N10

138,47

50%

7006272

Aquacel Ag Foam hõbedaga vahthaavaside 21 × 21 cm N5

99,72

50%

7006452

Mepilex Border Ag 7,5 × 7,5 cm N5*

26,54

50%

7006463

Mepilex Border Ag 10 × 10 cm N5*

42,05

50%

7006474

Mepilex Border Ag 15 × 15 cm N5*

86,49

50%

7006485

Mepilex Border Ag 15 × 20 cm N5*

124,10

50%

7006496

Mepilex Border Ag 10 × 20 cm N5*

82,73

50%

8002576

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside silikoonist kleepäärega 10 × 10 cm N10*

99,90

50%

8004185

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside silikoonist kleepäärega 15 × 15 cm N10

139,90

50%

8006193

Sorbact baktereid siduv vahthaavaside silikoonist kleepäärega 7,5 × 7,5 cm N10*

59,90

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Sorbact baktereid siduv vahthaavaside silikoonist kleepäärega 15 × 15 cm N10) piirhinnast (139,90 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0622 eurot.

  (3) Eriotstarbeliste hõbedat sisaldavate vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006430

Mepilex Heel Ag 13 × 20 cm N5

90,31

50%

7006441

Mepilex Heel Ag 15 × 22 cm N5

101,79

50%

  (4) Plaastriga eriotstarbeliste hõbedat sisaldavate vahthaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7006508

Mepilex Border Sacrum Ag 18 × 18 cm N5

96,30

50%

7006519

Mepilex Border Sacrum Ag 20 × 20 cm N5*

118,92

50%

7006520

Mepilex Border Sacrum Ag 23 × 23 cm N5

147,13

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Mepilex Border Sacrum Ag 18 × 18 cm N5) piirhinnast (96,30 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0594 eurot.

  (5) Hõbedat sisaldavate alginaathaavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7016970

Melgisorb Ag 5 × 5 cm N10*

18,05

50%

7016981

Melgisorb Ag 10 × 10 cm N10*

56,90

50%

7016992

Melgisorb Ag 15 × 15 cm N10*

112,35

50%

7017005

Melgisorb Ag 20 × 30 cm N5*

140,00

50%

7017016

Melgisorb Ag 3 × 44 cm N10*

79,72

50%

8004212

Suprasorb® A + Ag kaltsiumalginaatside hõbedaga 5 × 5 cm N10*

12,90

50%

8006150

Suprasorb® A + Ag kaltsiumalginaatside hõbedaga 10 × 20 cm N5

44,80

50%

8006155

Suprasorb® A + Ag kaltsiumalginaatside hõbedaga riba 30 × 2 cm N5*

33,85

50%

8008765

Suprasorb® A + Ag kaltsiumalginaatside hõbedaga 10 × 10 cm N10

45,10

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb® A + Ag kaltsiumalginaatside hõbedaga 10 × 10 cm N10) piirhinnast (45,10 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0451 eurot.

  (6) Hõbedat sisaldavate eriomadustega haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001009

Vliwaktiv® Ag aktiivsöe ja hõbedaga haavaside 10 × 20 cm N10*

95,70

50%

8003433

Vliwaktiv® Ag aktiivsöe ja hõbedaga tampoon 6,5 × 10 cm N10

31,10

50%

8005218

Vliwaktiv® Ag aktiivsöe ja hõbedaga tampoon 10 × 10 cm N10

41,40

50%

8009284

Vliwaktiv® Ag aktiivsöe ja hõbedaga haavaside 10 × 10 cm N10

47,80

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Vliwaktiv® Ag aktiivsöe ja hõbedaga haavaside 10 × 10 cm N10) piirhinnast (47,80 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0478 eurot.

  (7) Hõbedat sisaldavate hüdrofiiber haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7002986

Aquacel Ag+ Extra 15 × 15 cm N5*

52,79

50%

7003011

Aquacel Ag+ Extra 5 × 5 cm N10*

12,96

50%

7003044

Aquacel Ag+ Extra 20 × 30 cm N5

114,36

50%

7003088

Aquacel Ag+ Extra 10 × 10 cm N10

46,02

50%

8021461

Exufiber Ag+ 4,5 × 20 cm N10*

51,80

50%

8021917

Exufiber Ag+ 4,5 × 30 cm N10*

70,63

50%

8022963

Exufiber Ag+ 4,5 × 10 cm N10*

36,10

50%

8023024

Exufiber Ag+ 2 × 45 cm N5*

47,87

50%

8023195

Exufiber Ag+ 10 × 10 cm N10*

64,35

50%

8024417

Exufiber Ag+ 20 × 30 cm N5*

149,11

50%

8025950

Exufiber Ag+ 15 × 15 cm N10*

125,57

50%

8028175

Exufiber Ag+ 5 × 5 cm N10*

34,53

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Aquacel Ag+ Extra 10 × 10 cm N10) piirhinnast (46,02 eurot) arvutatuühe d haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0460 eurot.

  (8) Hõbedat ja kaltsiumalginaati sisaldavate haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003943

Askina Calgitrol Thin 20 × 20 cm

16,69

50%

7004427

Askina Calgitrol Thin 10 × 10 cm

4,69

50%

7004641

Askina Calgitrol Thin 15 × 15 cm

10,55

50%

7006575

Askina Calgitrol Paste 15 g

8,30

50%

  (9) Polüheksaniidiga immutatud haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001659

HydroClean plus cavity 4 cm N10*

28,73

50%

8003888

HydroClean plus 10 × 10 cm N10

57,20

50%

8005951

Suprasorb® X + PHMB haavapadi 5 × 5 cm N5*

17,30

50%

8007196

HydroClean plus 5,5 cm N10*

41,06

50%

8008495

Suprasorb® X + PHMB haavapadi 9 × 9 cm N5

33,00

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Suprasorb® X + PHMB haavapadi 9 × 9 cm N5) piirhinnast (33,00 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0815 eurot.

  (10) Hõbedat ja polümeerkiudu sisaldavate haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002689

Acticoat Flex 7 nanokristallilist hõbedat sisaldav mittekleepuv haavaside 10 × 12,5 cm N5

25,50

50%

  (11) Mikroorganisme siduvate absorbeerivate haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001318

Sorbact baktereid siduv absorbeeriv haavaside 10 × 10 cm N20

79,90

50%

8001728

Sorbact baktereid siduv superabsorbeeriv haavaside 20 × 30 cm N10

266,40

50%

8002082

Sorbact baktereid siduv absorbeeriv haavaside 7 × 9 cm N20*

59,90

50%

8005181

Sorbact baktereid siduv absorbeeriv haavaside 10 × 20 cm N10*

95,08

50%

8005240

Sorbact baktereid siduv superabsorbeeriv haavaside 10 × 10 cm N10*

59,90

50%

8006008

Sorbact baktereid siduv superabsorbeeriv haavaside 10 × 20 cm N10*

109,90

50%

8007124

Sorbact baktereid siduv superabsorbeeriv haavaside 20 × 20 cm N10

177,60

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Sorbact baktereid siduv superabsorbeeriv haavaside 20 × 20 cm N10) piirhinnast (177,60 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0444 eurot.

  (12) Mikroorganisme siduvate kirurgiliste haavaplaastrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8005210

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 10 × 35 cm N20

79,90

50%

8005426

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 10 × 20 cm N20

46,80

50%

8006151

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 10 × 30 cm N20

69,90

50%

8009030

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 8 × 10 cm N20

18,72

50%

8009177

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 5 × 7,2 cm N100

42,12

50%

8009288

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 8 × 15 cm N20

28,08

50%

8009299

Sorbact baktereid siduv kirurgiline haavaplaaster 10 × 25 cm N20

58,50

50%

  (13) Mikroorganisme siduvate geelsidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001497

Sorbact baktereid siduv geelside 3 × 15 cm N10*

49,90

50%

8002214

Sorbact baktereid siduv geelside 7,5 × 7,5 cm N10

39,90

50%

8002717

Sorbact baktereid siduv geelside 7,5 × 15 cm N10

59,90

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Sorbact baktereid siduv geelside 7,5 × 7,5 cm N10) piirhinnast (39,90 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0709 eurot.

  (14) Mikroorganisme siduvate haavatampoonide, -kompresside ja -tupsude kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001073

Sorbact baktereid siduv haavakompress 7 × 9 cm (lahti voldituna 17 × 28 cm) N40

99,90

50%

8001836

Sorbact baktereid siduv haavatups Ø 3 cm (lahti voldituna 13 × 12 cm) N70*

71,25

50%

8001972

Sorbact baktereid siduv haavatampoon 5 × 200 cm N10*

89,90

50%

8002420

Sorbact baktereid siduv haavakompress 4 × 6 cm (lahti voldituna 11 × 16 cm) N40*

49,90

50%

8004506

Sorbact baktereid siduv haavatampoon 1 × 50 cm N20*

59,90

50%

8005800

Sorbact baktereid siduv haavatampoon 10 × 200 cm N10

119,90

50%

8008025

Sorbact baktereid siduv haavatampoon 2 × 50 cm N20*

79,90

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Sorbact baktereid siduv haavatampoon 10 × 200 cm N10) piirhinnast (119,90 eurot) arvutatud haavasideme ühe ruutsentimeetri hind 0,0060 eurot.

  (15) Joodi sisaldavate haavaravitoodete kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8012505

Iodosorb kadeksomeerjodiiniga haavapulber 3 g N7*

17,15

50%

8013512

Iodosorb kadeksomeerjodiiniga haavaside 6 cm × 8 cm (10 g) N5

28,18

50%

8016842

Iodosorb kadeksomeerjodiiniga haavaside 4 cm × 6 cm (5 g) N5

14,09

50%

8018484

Iodosorb kadeksomeerjodiiniga haavasalv 10 g

6,90

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Iodosorb kadeksomeerjodiiniga haavasalv 10 g) piirhinnast (6,90 eurot) arvutatud ühe grammi meditsiiniseadme hind 0,6900 eurot.

  (16) Haigekassa võtab kindlustatud isikule venoossete, arteriaalsete, diabeetiliste, atüüpiliste, lümfödeemist tingitud või lamatishaavandite, tüsistunud operatsioonihaavade, kiiritusjärgsete või põletushaavade või laguneva kasvaja raviks vajalike antibakteriaalsete haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse üle ühe kuu jooksul järgmises ulatuses:
  1) 1–3 haava või haavandi korral kuni 25 haavasideme eest;
  2) 4–6 haava või haavandi korral kuni 50 haavasideme eest;
  3) 7–9 haava või haavandi korral kuni 75 haavasideme eest;
  4) 10–12 haava või haavandi korral kuni 100 haavasideme eest;
  5) põhjendatud suurema vajadusega atüüpiliste haavandite korral sõltumata haavandite arvust kuni 130 haavasideme eest.

  (17) Haigekassa hüvitab käesolevas paragrahvis sätestatud haavasidemeid arteriaalse haavandiga patsiendile kuni haavandi paranemiseni pärast revaskulariseerivat ravi, samuti patsiendile, kellel revaskulariseeriv ravi on osutunud ebaefektiivseks, on terviseseisundi tõttu perspektiivitu või vastunäidustatud, aga patsient ei vaja kohest jäseme amputatsiooni.

  (18) Haigekassa hüvitab käesolevas paragrahvis sätestatud haavasidemeid atüüpiliste haavandite korral, mis on kajastatud Euroopa Haavaravi Assotsiatsiooni atüüpiliste haavandite konsensusdokumendis (Isoherranen, K. et al. (2019). Atypical wounds. Best clinical practice and challenges. Journal of Wound Care, 28(Sup6), S1-S92).

§ 57.   Haavasidemed Epidermolysis bullosa raviks

  (1) Epidermolysis bullosa haavasidemete kood, nimetus, kogus müügipakendis ja piirhind on sätestatud § 55 lõigetes 1–21 ja § 56 lõigetes 1–15.

  (2) Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär haavasidemete hüvitamisel Epidermolysis bullosa raviks on 90%.

  (3) Haigekassa võtab kindlustatud isikule Epidermolysis bullosa raviks vajalike haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 3600 haavasideme eest kalendriaastas.

§ 58.   Liimieemaldusvahendid Epidermolysis bullosaga patsientidele

  (1) Liimieemaldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7003741

ConvaCare nahapuhastuspadjake 100 tk, ConvaTec

12,82

90%

7007172

ConvaTec Niltac meditsiiniliste toodete ja liimainete eemaldaja (sprei) 50 ml*

10,45

90%

8006072

Welland nahapuhastuse salvrätid liimaine eemaldamiseks N50

9,06

90%

8008064

Liimieemaldaja B.Braun 50 ml*

10,45

90%

8009256

Welland nahapuhastuse sprei liimaine eemaldamiseks 50 ml*

10,44

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Welland nahapuhastuse salvrätid liimaine eemaldamiseks N50) piirhind, milleks on 9,06 eurot.

  (2) Haigekassa võtab Epidermolysis bullosaga kindlustatud isikule kleepäärega haavasidemete eemaldamiseks vajalike liimieemaldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 400 puhastuspadjakese või 400 salvräti või kaheksa sprei eest kalendriaastas.

§ 59.   Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seade

  (1) Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7016318

ResMed AirSense 10 AutoSet

577,70

90%

7016329

ResMed AirSense 10 AutoSet for Her

577,70

90%

8005567

Philips Respironics Dreamstation AutoCPAP

577,70

90%

8007022

DreamStation GO AutoCPAP*

635,00

90%

8007770

SEFAM S.Box CPAP seade

570,00

90%

8028589

Löwenstein Prisma SMART autoCPAP seade

570,00

90%

8029358

Löwenstein Prisma SMART max autoCPAP seade

577,70

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (ResMed AirSense 10 AutoSet) piirhind, milleks on 577,70 eurot.

  (2) Haigekassa võtab automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on eelnevalt rõhu testimine automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadmega osutunud edukaks, maksimaalselt üks kord viie aasta jooksul järgmistel tingimustel:
  1) alla 16-aastastelt lastelt, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI) on ≥ 30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia või;
  2) 16-aastastelt ja vanematelt isikutelt, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on ≥ 30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga; öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk; kodade virvendusarütmia; kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II); infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia ja
  3) uus automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seade on välja kirjutatud hea ravisoostumusega patsiendile, kes kasutab seadet regulaarselt ning kelle olemasolev seade ei ole kasutajast mitteolenevatel põhjustel töökorras pärast viiendat kasutusaastat.

§ 60.   Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maskid

  (1) Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme sõõrmemaskide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004203

Ninamask Swift FX (sõõrmemask) 21 × 30 × 5*

109,00

90%

7013034

Ninasõõrmemask Nuance Pro suurus S

94,33

90%

7013045

Ninasõõrmemask Nuance Pro suurus M

94,33

90%

7013056

Ninasõõrmemask Nuance Pro suurus L

94,33

90%

7013067

Ninasõõrmemask Nuance suurus S

94,33

90%

7013078

Ninasõõrmemask Nuance suurus M

94,33

90%

7013089

Ninasõõrmemask Nuance suurus L

94,33

90%

7016251

ResMed AirFit P10 sõõrmemask suurus SML-MED-LGE*

109,00

90%

7016284

ResMed AirFit P10 for Her sõõrmemask XSML-SML-MED*

109,00

90%

8002157

Ninasõõrmemask DreamWear Gel (suurus S, M ja L)*

108,00

90%

8004520

Breeze Nasal Pillows ninasõõrmemask

92,92

90%

8021890

AirFit P30i sõõrmemask*

109,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Ninasõõrmemask Nuance Pro suurus M) piirhind, milleks on 94,33 eurot.

  (2) Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme ninamaskide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004887

Ninamask Mirage FX 21 × 38 × 8,5*

109,00

90%

7005811

EasyLife Nasal Mask*

94,33

90%

7005822

EasyLife Fitback*

112,27

90%

7005833

ComfortGel Blue Nasal*

94,33

90%

7005967

TrueBlue Nasal Mask*

94,33

90%

7012976

Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, suurus L*

94,33

90%

7012987

Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, suurus S/M*

94,33

90%

7012998

Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, suurus XL*

94,33

90%

7013001

Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus S/M*

94,33

90%

7013012

Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus L*

94,33

90%

7013023

Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus P*

94,33

90%

7015351

Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, suurus S/M*

94,33

90%

7015362

Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, suurus L*

94,33

90%

7015373

Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, suurus XL*

94,33

90%

8001549

Philips Respironics Comfort Classic ninamask (suurus S)*

98,10

90%

8001981

ResMed AirFit N20 ninamask suurus M*

109,00

90%

8004550

Philips Respironics Comfort Classic ninamask (suurus M)*

98,10

90%

8005303

Breeze Nasal Comfort ninamask (suurus M)

92,92

90%

8006091

Breeze Nasal Comfort ninamask (suurus L)

92,92

90%

8006927

Breeze Nasal Comfort ninamask (suurus S)

92,92

90%

8007823

ResMed AirFit N20 for Her ninamask suurus S*

109,00

90%

8008549

ResMed AirFit N20 ninamask suurus L*

109,00

90%

8008620

ResMed AirFit N20 Classic ninamask (S, M, L)*

109,00

90%

8009665

Philips Respironics DreamWear ninamask*

109,00

90%

8014972

ResMed AirFit N30i ninamask (suurus S, STD)*

109,00

90%

8015672

Breeze Zen ninamask (suurus S, M, L)

94,30

90%

8016694

ResMed AirFit N30 ninamask*

109,00

90%

8017550

Ninamask DreamWisp (suurus P, S, M, L, XL)*

109,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Breeze Zen ninamask (suurus S, M, L)) piirhind, milleks on 94,30 eurot.

  (3) Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme täisnäomaskide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7004056

Täisnäomask Mirage Quattro 25 × 40 × 10

226,70

90%

7004179

Suu-ninamask ComfortGel Full (S, M, L)

226,70

90%

7005103

FitLife Total Face Mask*

261,60

90%

7006104

Täisnäomask P Amara Mask W/RS Frame and RS Hgr Int

226,70

90%

7006115

Täisnäomask S Amara Mask W/RS Frame and RS Hgr Int

226,70

90%

7006137

Täisnäomask M Amara Mask W/Hgr Int

226,70

90%

7006148

Täisnäomask L Amara Mask W/Hgr Int

226,70

90%

7014002

Täisnäomask Quatro Air

226,70

90%

7016161

ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus S

226,70

90%

7016172

ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus M

226,70

90%

7016183

ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus L

226,70

90%

7016194

ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask XS

226,70

90%

7016206

ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask S

226,70

90%

7016217

ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask M

226,70

90%

7016341

Täisnäomask Amara Gel suurus P

226,70

90%

7016352

Täisnäomask Amara Gel suurus S

226,70

90%

7016363

Täisnäomask Amara Gel suurus M

226,70

90%

7016374

Täisnäomask Amara Gel suurus L

226,70

90%

8001567

ResMed AirFit F20 for Her täisnäomask suurus M

226,70

90%

8002079

Philips Respironics Amara View täisnäomask (suurus S)*

237,62

90%

8002086

Philips Respironics Amara View täisnäomask (suurus L)*

237,62

90%

8003061

Breeze Facial Comfort näomask (suurus L)

169,00

90%

8003380

ResMed AirFit F20 täisnäomask suurus L

226,70

90%

8003515

ResMed AirFit F20 täisnäomask suurus S

226,70

90%

8003666

ResMed AirFit F20 täisnäomask suurus M

226,70

90%

8003761

Breeze Facial Comfort näomask (suurus M)

169,00

90%

8005618

Täisnäomask DreamWear (suurus S, M, MW või L)*

237,62

90%

8007036

ResMed AirFit F20 for Her täisnäomask suurus S

226,70

90%

8008615

Breeze Facial Comfort näomask (suurus S)

169,00

90%

8009132

Philips Respironics Amara View täisnäomask (suurus M)*

237,62

90%

8011673

ResMed AirFit F30i täisnäomask (suurus S/S, S/STD, M/STD, W/STD, M/L)

226,70

90%

8016826

ResMed AirFit F30 täisnäomask (suurus S, M)

226,70

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Täisnäomask Mirage Quattro 25 × 40 × 10) piirhind, milleks on 226,70 eurot.

  (4) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maski eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord kalendriaastas § 59 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud tingimustel.

§ 61.   Kompressioontooted lümfitursete raviks

  (1) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonvarrukate kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7017117

VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas CG

134,00

90%

8003355

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL1*

135,00

90%

8004376

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL1*

135,00

90%

8005715

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG) CCL2

130,00

90%

8006460

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL2*

135,00

90%

8007917

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL2*

135,00

90%

8008775

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG) CCL3

130,00

90%

8018938

Jobst® Relax erimõõdus meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL1*

145,80

90%

8021128

JOBST® Confidence meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL2*

140,00

90%

8022080

Mainat erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG) CCL1–3*

135,00

90%

8022753

JOBST® Confidence meditsiiniline kompressioonvarrukas (CG1) CCL1*

135,00

90%

8024636

Mainat erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas kehakinnitusega (AH) CCL1–3*

135,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas CG) piirhind, milleks on 134,00 eurot.

  (2) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonkinnaste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7017128

VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas AC1

158,00

90%

8001897

Jobst® Elvarex® Plus erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1*

176,00

90%

8003332

Jobst® Elvarex® Plus erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL2*

176,00

90%

8003641

Jobst® Elvarex® Soft Seamless erimõõdus lamekoes meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL2*

180,00

90%

8004062

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1

160,00

90%

8004955

Jobst® Elvarex® Soft Seamless erimõõdus lamekoes meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1*

180,00

90%

8005962

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL2

160,00

90%

8008041

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL3

160,00

90%

8009626

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL2

160,00

90%

8009924

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1

160,00

90%

8027393

Mainat erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC-1) CCL1–3*

170,00

90%

8027847

Mainat erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompessioonkinnas küünarliigeseni (A-E) CCL1–3*

180,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonkinnas (AC1) CCL1) piirhind, milleks on 160,00 eurot.

  (3) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonpõlvikute kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7017139

VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik AD (avatud varvas)

123,00

90%

8001031

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AF) CCL1*

130,00

90%

8001270

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL3 forte*

145,00

90%

8001445

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL2*

135,00

90%

8001475

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL3*

145,00

90%

8002183

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL1*

135,00

90%

8002246

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL1*

135,00

90%

8003564

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL3*

140,00

90%

8004413

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL2*

130,00

90%

8004434

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AF) CCL3*

130,00

90%

8004463

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AF) CCL4*

130,00

90%

8004487

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL3 forte*

140,00

90%

8005207

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL3*

145,00

90%

8005323

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL4 super*

150,00

90%

8005732

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL1*

130,00

90%

8006113

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL2*

135,00

90%

8006116

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL3 forte*

145,00

90%

8006257

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL3*

130,00

90%

8006623

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL4*

130,00

90%

8007683

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL3*

140,00

90%

8007704

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL2

125,00

90%

8007827

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL3 forte*

140,00

90%

8008225

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AF) CCL2*

130,00

90%

8008734

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL4 super*

155,00

90%

8009097

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL2*

130,00

90%

8009291

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL1*

130,00

90%

8009623

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL1

125,00

90%

8009768

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL4*

155,00

90%

8009900

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) suletud varbaga CCL4*

150,00

90%

8014515

Jobst® Relax erimõõdus meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL2*

161,20

90%

8019583

Jobst® Relax erimõõdus meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud varbaga CCL1*

161,20

90%

8023527

JOBST® Confidence meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL2*

140,00

90%

8023583

JOBST® Confidence meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL1*

135,00

90%

8027145

JOBST® Confidence meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL3*

145,00

90%

8027717

Mainat erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) avatud või suletud varbaga CCL1–3*

130,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpõlvik (AD) CCL1) piirhind, milleks on 125,00 eurot.

  (4) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonsukkade kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7017140

VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk AG (avatud varvas)

182,00

90%

8001309

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) CCL4*

205,00

90%

8002433

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL1

190,00

90%

8002454

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL3*

200,00

90%

8002621

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL1*

210,00

90%

8002633

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL2*

210,00

90%

8002654

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL3 forte*

200,00

90%

8002669

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL 4 super*

243,00

90%

8002748

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL3*

230,00

90%

8002928

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL3*

200,00

90%

8003014

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL2

190,00

90%

8003103

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) CCL3*

205,00

90%

8003374

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL2*

195,00

90%

8004095

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) CCL1

190,00

90%

8004223

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL4*

215,00

90%

8004713

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL1

190,00

90%

8004905

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL 3forte*

230,00

90%

8005556

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL 4*

243,00

90%

8005862

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL2

190,00

90%

8005871

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL1*

195,00

90%

8006261

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL4*

210,00

90%

8006282

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL3*

205,00

90%

8006387

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL3*

205,00

90%

8006729

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL 3*

230,00

90%

8006814

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL 2*

210,00

90%

8006988

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL4 super*

210,00

90%

8007708

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL4 super*

215,00

90%

8008083

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL1*

195,00

90%

8008262

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) CCL2

190,00

90%

8008352

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL2*

195,00

90%

8008377

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL3 forte*

205,00

90%

8009181

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL3 forte*

205,00

90%

8009320

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL3 forte*

200,00

90%

8009969

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk puusakinnitusega (AG-T) CCL1*

210,00

90%

8012684

Jobst® Relax erimõõdus meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL1*

233,32

90%

8013359

Jobst® Relax erimõõdus meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud varbaga CCL2*

233,32

90%

8022591

JOBST® Confidence meditsiiniline kompressioonsukk (AG) CCL1

190,00

90%

8023928

JOBST® Confidence meditsiiniline kompressioonsukk (AG) CCL3*

205,00

90%

8024303

Mainat erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) avatud või suletud varbaga CCL1–3*

195,00

90%

8025795

Mainat erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk koos puusakinnitusega (AG-T) avatud või suletud varbaga CCL1–3*

230,00

90%

8028535

JOBST® Confidence meditsiiniline kompressioonsukk (AG) CCL2*

195,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Jobst Elvarex Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk (AG) suletud varbaga CCL1) piirhind, milleks on 190,00 eurot.

  (5) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonpükste bermuda kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001661

Jobst® lvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL4 super*

260,00

90%

8002192

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL2

240,00

90%

8002526

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL3

252,00

90%

8004039

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL4*

260,00

90%

8004814

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL3 forte

252,00

90%

8005946

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL2

240,00

90%

8007851

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL1

240,00

90%

8008016

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL3

252,00

90%

8008037

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL4

252,00

90%

8008178

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL1

240,00

90%

8009095

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL2

240,00

90%

8009283

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL3

252,00

90%

8009373

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL1

240,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda (ET) CCL3) piirhind, milleks on 252,00 eurot.

  (6) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonpükste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001192

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid meestele (ATH) CCL2

360,00

90%

8001536

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL2

360,00

90%

8001683

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid rasedale (ATU) CCL3

360,00

90%

8001744

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL3 forte*

435,00

90%

8001771

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid (AT) CCL3*

435,00

90%

8002135

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid rasedale (ATU) CCL2

360,00

90%

8002216

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL1*

405,00

90%

8002693

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL3

360,00

90%

8004009

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL2

335,00

90%

8004098

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid meestele (ATH) CCL3

360,00

90%

8005097

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid (AT) CCL1*

405,00

90%

8005099

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid (AT) CCL2*

405,00

90%

8005248

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL4

360,00

90%

8005357

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid meestele (ATH) CCL1

360,00

90%

8005376

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL1

360,00

90%

8005441

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid meestele (ATH) CCL4

360,00

90%

8005514

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL4

360,00

90%

8006385

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL1*

405,00

90%

8006481

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL4 super*

450,00

90%

8006922

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid rasedale (ATU) CCL1

360,00

90%

8007113

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL4*

450,00

90%

8007418

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL3

360,00

90%

8007485

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL2*

405,00

90%

8007690

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid rasedale (ATU) CCL4

360,00

90%

8007839

mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL1

335,00

90%

8008428

Jobst® Elvarex® Soft erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL3*

435,00

90%

8008893

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL3*

435,00

90%

8009094

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL2*

405,00

90%

8017341

VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid AT (CCL1–CCL4)*

460,00

90%

8022022

JOBST® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL3 forte*

435,00

90%

8022459

JOBST® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL1*

405,00

90%

8022844

JOBST® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid legging (BT) CCL3 forte*

435,00

90%

8023349

Mainat erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid (AT) avaga CCL1–3*

405,00

90%

8024694

JOBST® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid legging (BT) CCL3*

435,00

90%

8025389

JOBST® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid legging (BT) CCL1*

405,00

90%

8025970

JOBST® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid legging (BT) CCL2*

405,00

90%

8029135

JOBST® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL2*

405,00

90%

8029254

JOBST® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL3*

435,00

90%

8029867

Mainat erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid (AT) CCL1–3*

405,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (mediven® 550 jalg, erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised kompressioonpüksid capri (CT) CCL3) piirhind, milleks on 360,00 eurot.

  (7) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonvarvikute kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8002738

Jobst® Elvarex® Plus erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL2

168,00

90%

8002806

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL1

150,00

90%

8005883

Jobst® Elvarex® Soft Seamless erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL1

168,00

90%

8006364

Jobst® Elvarex® Soft Seamless erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL2

168,00

90%

8006899

Jobst® Elvarex® Plus erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL1

168,00

90%

8008638

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL2

150,00

90%

8024973

JOBST® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL3

150,00

90%

8025252

Mainat erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele koos kinnitusega (AA-T) CCL1–3*

168,38

90%

8028388

Mainat erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA) CCL1–3*

168,38

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Jobst® Elvarex® Plus erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioontoode varvastele (AA1) CCL1) piirhind, milleks on 168,00 eurot.

  (8) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste pükste ülaosaga kompressioonsukkade kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8003217

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AG-HT) CCL 1

300,00

90%

8003514

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AG-HT) CCL 2

300,00

90%

8003523

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AG-HT) CCL 3forte

330,00

90%

8004023

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AG-HT) CCL 4super*

345,00

90%

8004672

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AG-HT) CCL 3

330,00

90%

8009346

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga (AG-HT) CCL 4*

345,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonsukk pükste ülaosaga AG-HT CCL 3) piirhind, milleks on 330,00 eurot.

  (9) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste käelaba osaga kompressioonvarrukate kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8004169

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline täispikk kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AG1) CCL1*

290,00

90%

8005955

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline poolpikk kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AE) CCL1

250,00

90%

8006574

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline poolpikk kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AE) CCL2

250,00

90%

8007321

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AG) CCL3*

290,00

90%

8008078

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AG) CCL2*

290,00

90%

8009436

mediven® 550 käele – erimõõdus, lamekoelisest tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AG) CCL1*

290,00

90%

8009891

Jobst® Elvarex® erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline täispikk kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AG1) CCL2*

290,00

90%

8017080

JOBST® Relax erimõõdus meditsiiniline täispikk kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AG1) CCL1

262,68

90%

8027831

Mainat erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas käelabaosaga (AG1) CCL1–3*

263,00

90%

8028133

Mainat erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonvarrukas käelabaosaga kehakinnitusega (AH) CCL1–3*

263,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (JOBST® Relax erimõõdus meditsiiniline täispikk kompressioonvarrukas koos käelaba osaga (AG1) CCL1) piirhind, milleks on 262,68 eurot.

  (10) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste rindkere kompressioontoodete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8024515

Mainat erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline vest CCL1–3

360,00

90%

8027580

Mainat erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline rinnaku kompressioonvest CCL1–3

240,00

90%

  (11) Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioonpoolkinnaste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8023267

Mainat erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompressioonpoolkinnas (AC-1) CCL1–3

105,32

90%

8026406

Mainat erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline kompessioonpoolkinnas küünarliigeseni (A-E) CCL1–3

135,00

90%

  (12) Standardmõõdus kohandatavate kompressioontoodete kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8021057

JOBST® FarrowWrap® LITE kohandatav kompressioontoode käele CCL2

195,00

90%

8023533

JOBST® FarrowWrap® STRONG kohandatav kompressioontoode põlvele CCL3

130,00

90%

8023539

JOBST® FarrowWrap® LITE kohandatav kompressioontoode säärele CCL2

195,00

90%

8024257

JOBST® FarrowWrap® LITE kohandatav kompressioontoode põlvele CCL2

130,00

90%

8024457

JOBST® FarrowWrap® STRONG kohandatav kompressioontoode säärele CCL3

195,00

90%

8024671

JOBST® FarrowWrap® STRONG kohandatav kompressioontoode reiele CCL3

240,00

90%

8024904

JOBST® FarrowWrap® 4000 kohandatav kompressioontoode säärele CCL3

195,00

90%

8025102

JOBST® FarrowWrap® STRONG kohandatav kompressioontoode jalalabale CCL3

105,00

90%

8027603

JOBST® FarrowWrap® LITE kohandatav kompressioontoode reiele CCL2

240,00

90%

8027753

JOBST® FarrowWrap® LITE kohandatav kompressioontoode jalalabale CCL2

105,00

90%

8028660

JOBST® FarrowWrap® LITE kohandatav kompressioontoode käelabale CCL2

75,00

90%

  (13) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste või standardmõõdus kohandatavate kompressioontoodete eest tasu maksmise kohustuse üle II ja III staadiumi lümfödeemi ja III staadiumi lipo-lümfödeemi kompleksse turset alandava teraapia (CDT) järel, kui teraapiaga on saavutatud parim võimalik ravitulemus, järgmises ulatuses:
  1) ühe jäseme või muu kehapiirkonna turse korral kuni kahe kompressioontoote eest kuue kuu jooksul;
  2) vähemalt kahe erineva jäseme või muu kehapiirkonna turse korral kuni nelja kompressioontoote eest kuue kuu jooksul.

  (14) Esmakordse kompressioontoote väljakirjutamise eeltingimuseks on ravi lümfiteraapiaga (tervishoiuteenuste loetelus olev kood 7058). Esmakordse meditsiiniseadme väljakirjutamise õigus on taastusarstil, kirurgil, onkoloogil, günekoloogil, uroloogil ja dermatoveneroloogil ning järgneva meditsiiniseadme väljakirjutamise õigus on lisaks perearstil.

§ 62.   Kompressioontooted venoosse puudulikkuse ja haavandite raviks

  (1) CEAP klassifikatsiooni järgi C4 näidustusega kompressioonpõlvikute kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8009996

Suva meditsiinilised survepõlvikud CCL2 2 tk

15,30

90%

8012613

Duomed meditsiinilised kompressioonpõlvikud CCL2 2 tk

24,00

90%

  (2) CEAP klassifikatsiooni järgi vähemalt kuni C5 näidustusega kompressioonpõlvikute kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8003125

Venosan 5002 (23–32 mmHg) ravipõlvikud 2 tk*

47,00

90%

8003143

JOBST® Classic CCL3 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk

45,00

90%

8003379

Venosan 4002 (23–32 mmHg) ravipõlvikud 2 tk*

47,00

90%

8003827

JOBST® ForMen Ambition kompressioonpõlvikud CCL2 2 tk

45,00

90%

8004350

JOBST® ForMen Explore kompressioonpõlvikud CCL3 2 tk

45,00

90%

8004627

Venosan 7002 ravipõlvikud 2 tk*

47,00

90%

8004994

JOBST® Opaque CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk

45,00

90%

8005881

Venosan 7003 ravipõlvikud (34–46 mmHg) 2 tk*

47,00

90%

8006094

Venosan 5003 (34–46 mmHg) ravipõlvikud 2 tk*

47,00

90%

8006450

JOBST® Ultra Sheer CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk

45,00

90%

8007580

VenoTrain® impuls meditsiinilised kompressioonravipõlvikud (AD) CCL3 2 tk*

60,00

90%

8008554

VenoTrain® impuls meditsiinilised kompressioonravipõlvikud (AD) CCL2 2 tk*

60,00

90%

8008980

JOBST® Classic CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk

45,00

90%

8009061

JOBST® ForMen Explore kompressioonpõlvikud CCL2 2 tk

45,00

90%

8009542

JOBST® ForMen Ambition kompressioonpõlvikud CCL3 2 tk

45,00

90%

8014121

Maxis Micro AD kompressioonpõlvikud CCL2 2 tk

24,00

90%

8021989

SIGVARIS Essential THERMOREGULATING CCL3 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk*

60,00

90%

8022043

SIGVARIS Style SEMITRANSPARENT CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk*

60,00

90%

8022978

SIGVARIS Essential COMFORTABLE CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk*

60,00

90%

8023772

SIGVARIS Active MASCULINE CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk*

60,00

90%

8024762

SIGVARIS Essential THERMOREGULATING CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk*

60,00

90%

8028929

SIGVARIS Essential CLASSICAL CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk*

60,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (JOBST® Opaque CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk) piirhinnast (45,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 22,50 eurot.

  (3) CEAP klassifikatsiooni järgi vähemalt kuni C5 näidustusega erimõõdus ringkoes kompressioonpõlvikute kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8021497

JOBST® Opaque erimõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud (AD) CCL3 2 tk

68,00

90%

8027532

JOBST® Opaque erimõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud (AD) CCL2 2 tk

68,00

90%

  (4) CEAP klassifikatsiooni järgi C4 näidustusega kompressioonsukkade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8018598

Duomed meditsiinilised kompressioonsukad CCL2 2 tk

35,00

90%

  (5) CEAP klassifikatsiooni järgi vähemalt kuni C5 näidustusega kompressioonsukkade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001391

JOBST® Classic CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk*

80,00

90%

8001482

Venosan 7003 vöökinnitusega ravisukk (parem/vasak) (34–46 mmHg) 1 tk*

62,50

90%

8001611

Venosan 5003 (34–46 mmHg) ravisukad 2 tk

75,00

90%

8004516

JOBST® Classic CCL3 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk*

80,00

90%

8005214

Venosan 7002 ravisukad 2 tk

75,00

90%

8005297

VenoTrain® impuls meditsiinilised kompressioonravisukad (AG) CCL3 2 tk*

92,00

90%

8006173

Venosan 7003 ravisukad (34–46 mmHg) 2 tk

75,00

90%

8006825

Venosan 4002 (23–32 mmHg) ravisukad 2 tk

75,00

90%

8006996

Venosan 7002 vöökinnitusega ravisukk (parem/vasak) 1 tk*

62,50

90%

8008267

JOBST® Opaque CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk*

80,00

90%

8008268

Venosan 5002 (23–32 mmHg) ravisukad 2 tk

75,00

90%

8008636

JOBST® Ultra Sheer CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk*

80,00

90%

8009057

VenoTrain® impuls meditsiinilised kompressioonravisukad (AG) CCL2 2 tk*

92,00

90%

8014492

Maxis Micro AG kompressioonsukad CCL2 2 tk

35,00

90%

8021864

SIGVARIS Essential COMFORTABLE CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk*

92,00

90%

8023165

SIGVARIS Essential THERMOREGULATING CCL3 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk*

92,00

90%

8027794

SIGVARIS Style SEMITRANSPARENT CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk*

92,00

90%

8027832

SIGVARIS Essential THERMOREGULATING CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk*

92,00

90%

8029609

SIGVARIS Essential CLASSICAL CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk*

92,00

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Venosan 4002 (23–32 mmHg) ravisukad 2 tk) piirhinnast (75,00 eurot) arvutatud ühe meditsiiniseadme hind 37,50 eurot.

  (6) CEAP klassifikatsiooni järgi vähemalt kuni C5 näidustusega erimõõdus ringkoes kompressioonsukkade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8024998

JOBST® Opaque erimõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad (AG) CCL2 2 tk

121,00

90%

8026168

JOBST® Opaque erimõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad (AG) CCL3 2 tk

121,00

90%

  (7) CEAP klassifikatsiooni järgi vähemalt kuni C5 näidustusega kompressioonsukkpükste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001338

JOBST® Ultra Sheer CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid

104,59

90%

8001524

JOBST® Opaque CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid

104,59

90%

8005200

Venosan 4002 (23–32 mmHg) ravisukkpüksid

104,59

90%

8006527

JOBST® Classic CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid

104,59

90%

8009435

JOBST® Classic CCL3 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid

104,59

90%

8009800

Venosan 5003 (34–46 mmHg) ravisukkpüksid

104,59

90%

8009885

Venosan 5002 (23–32 mmHg) ravisukkpüksid

104,59

90%

8017702

Maxis Micro AT kompressioonsukkpüksid CCL2

40,00

90%

8022068

SIGVARIS Essential THERMOREGULATING CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid

104,59

90%

8022774

SIGVARIS Essential COMFORTABLE CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid

104,59

90%

8024966

SIGVARIS Style SEMITRANSPARENT CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid

104,59

90%

8025425

SIGVARIS Essential CLASSICAL CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid

104,59

90%

8027210

SIGVARIS Essential THERMOREGULATING CCL3 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid

104,59

90%

  (8) CEAP klassifikatsiooni järgi vähemalt kuni C5 näidustusega erimõõdus ringkoes kompressioonsukkpükste kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8004076

VenoTrain® impuls meditsiinilised kompressioonravi sukkpüksid (AT, ATH) CCL2

206,00

90%

8005346

VenoTrain® impuls meditsiinilised kompressioonravi sukkpüksid (AT, ATH) CCL3

206,00

90%

8021937

JOBST® Opaque erimõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL3

204,00

90%

8025580

JOBST® Opaque erimõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) CCL2

204,00

90%

  (9) Venoosse haavandi (C5 või C6) raviks mõeldud aluspõlvikuid sisaldavate kompressioonpõlvikute komplektide kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8001428

Venosan 8003 ravipõlvikud (34–46 mmHg)

72,00

90%

8006039

JOBST® Ulcercare™ 40 mm/Hg kompressioonpõlvikud

66,06

90%

8006943

VenoTrain® ulcertec kompressioonravipõlvik 46 mmHg komplekt*

86,53

90%

8007380

VenoTrain® ulcertec kompressioonravipõlvik 39 mmHg komplekt*

86,53

90%

8007787

Venosan 8002 (23–32 mmHg) ravipõlvikud

72,00

90%

8007869

Actico® UlcerSys kompressioonpõlviku komplekt (34–46 mmHg)

66,06

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Venosan 8002 (23–32 mmHg) ravipõlvikud) piirhind, milleks on 72,00 eurot.

  (10) Haigekassa võtab kroonilise venoosse puudulikkusega või venoosse haavandiga (RHK 10 diagnoosikoodid I83.0, I83.1, I83.2 ja I87.2) kindlustatud isikule vajaliku kompressioontoote eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kahe kompressioonpõlviku või -suka või ühe paari kompressioonsukkpükste eest kalendripoolaastas. Eeltingimuseks on, et krooniline venoosne puudulikkus (CEAP (Clinical-Etiological-Anatomical-Pathophysiological) klassifikatsiooni järgi C4–C6 klass) on diagnoositud vastavalt ravijuhendi „Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimine ning ravi, 2019” soovitustele ning ravidokumentatsioonis on objektiivset leidu kirjeldatud ja CEAP klassifikatsiooni C-komponendi valikut põhjendatud.

§ 63.   Nahahooldusvahendid

  (1) Nahahooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

7016004

Emulsioon Xerolys+ 1000 ml

40,00

90%

7016015

Emulsioon Xerolys+ 500 ml*

25,00

90%

7016026

Emulsioon Atolys 500 ml*

25,00

90%

7016048

Emulsioon Psorilys 500 ml*

25,00

90%

7016947

Bioderma Atoderm PP Baume 200 ml*

12,00

90%

7016958

Bioderma Atoderm Intensive 200 ml*

15,00

90%

7017331

Ortomed Vaseliinõlikreem 700 ml

18,50

90%

7017342

Ortomed Oliiviõlikreem 700 ml

18,50

90%

7017353

Ortomed Niisutav kreem Urea 4,5% 700 ml

18,50

90%

7017364

Ortomed Niisutav kreem Urea 10% 700 ml

18,50

90%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (emulsioon Xerolys+ 1000 ml) piirhinnast (40,00 eurot) arvutatud nahahooldusvahendi 1 ml hind 0,0400 eurot.

  (2) Haigekassa võtab kaasasündinud rasket ihtüoosi (RHK 10 diagnoosikood Q80) põdevale kindlustatud isikule vajaliku nahahooldusvahendi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) kuni 6,5 l nahahooldusvahendit alla 16-aastasele (kaasa arvatud) lapsele kalendripoolaastas;
  2) kuni 13 l nahahooldusvahendit üle 17-aastasele isikule kalendripoolaastas.

§ 64.   Diafragma stimulaatori antennid

  (1) Diafragma stimulaatori antennide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8012309

Diafragma stimulaatori antennid 2m 902AL N1

877,45

90%

  (2) Haigekassa võtab diafragma stimulaatori antennide eest tasu maksmise kohustuse üle kuni nelja antenni eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on diafragma stimulaator.

§ 65.   Silikoonplaastrid ja -geelid

  (1) Ühekordse kasutamisega silikoonplaastrite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8023610

BAPSCARCARE T silikoonplaaster 10 × 15 cm N1

5,13

50%

8026104

BAPSCARCARE T silikoonplaaster 5 × 7 cm N1*

3,43

50%

8027741

BAPSCARCARE T silikoonplaaster 5 × 30 cm N1

5,74

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (BAPSCARCARE T silikoonplaaster 5 × 30 cm N1) piirhinnast (5,74 eurot) arvutatud silikoonplaastri ühe ruutsentimeetri hind 0,0383 eurot.

  (2) Silikoongeelide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8022845

BAPSCARCARE Geel 20 g

28,39

50%

8027763

BAPSCARCARE Geel SPF 10 g

16,72

50%

  (3) Pestavate silikoonplaastrite kasutusajaga kuni 4 nädalat kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8021046

SCARBAN Silikoonplaaster Light 15 × 20 cm N1

31,93

50%

8021339

SCARBAN Silikoonplaaster Light 5 × 15 cm N1*

19,50

50%

8022147

SCARBAN Silikoonplaaster Light 5 × 30 cm N1

17,81

50%

8022545

SCARBAN Silikoonplaaster Light 5 × 7,5 cm N1*

12,25

50%

8024594

SCARBAN Silikoonplaaster Light 10 × 15 cm N1

17,81

50%

8023592

BAPSCARCARE S silikoonplaaster 15 × 20 cm N1

35,61

50%

8024581

BAPSCARCARE S silikoonplaaster 10 × 15 cm N1*

25,63

50%

8025420

BAPSCARCARE S silikoonplaaster 40 × 40 cm N1*

258,33

50%

8026732

BAPSCARCARE S silikoonplaaster Mamma Anchor 4 × 30 cm N1*

39,88

50%

8026815

BAPSCARCARE S silikoonplaaster 40 × 100 cm N1

474,64

50%

8026942

BAPSCARCARE S silikoonplaaster Nipple 5 × 5 × 3,14 cm N1*

27,37

50%

8027492

BAPSCARCARE S silikoonplaaster Mamma 4 × 30 cm N1*

27,37

50%

8029210

BAPSCARCARE S silikoonplaaster Keyhole 10 × 18 cm N1

21,37

50%

8029275

BAPSCARCARE S silikoonplaaster Abdomen 4 × 40 cm N1*

75,35

50%

8029866

BAPSCARCARE S silikoonplaaster 5 × 20 cm N1*

23,99

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (BAPSCARCARE S silikoonplaaster 15 × 20 cm N1) piirhinnast (35,61 eurot) arvutatud silikoonplaastri ühe ruutsentimeetri hind 0,1187 eurot.

  (4) Pestavate silikoonplaastrite kasutusajaga vähemalt 4 nädalat kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Ülevõetava kohustuse piirmäär

8021362

Scarban Silikoonplaaster Elastic C-Section 21 × 6 cm N1*

42,18

50%

8022526

Scarban Silikoonplaaster Elastic Webspace 10,5 × 4 cm N1*

23,14

50%

8022738

Scarban Silikoonplaaster Elastic Forehead 21,1 × 9,5 cm N1*

70,02

50%

8023748

Scarban Silikoonplaaster Elastic Aereola Circle 3 × 3 × 3,14 cm N1*

30,33

50%

8024428

Scarban Silikoonplaaster Elastic 30 × 60 cm N1

272,55

50%

8025189

Scarban Silikoonplaaster Elastic Mastopexy L 29,1 × 10 cm N1

51,07

50%

8025392

Scarban Silikoonplaaster Elastic 10 × 15 cm N1*

47,45

50%

8026698

Scarban Silikoonplaaster Elastic Nose 23,4 × 7,3 cm N1*

72,30

50%

8026902

Scarban Silikoonplaaster Elastic 15 × 20 cm N1*

83,85

50%

8027628

Scarban Silikoonplaaster Elastic Oval 4 × 3 cm N1*

12,40

50%

8027731

Scarban Silikoonplaaster Elastic Abdominal 40 × 4,5 cm N1*

72,05

50%

8028444

Scarban Silikoonplaaster Elastic Breast 33 × 4,5 cm N1*

36,14

50%

8028476

Scarban Silikoonplaaster Elastic Mouth 22 × 8,6 cm N1*

72,30

50%

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Scarban Silikoonplaaster Elastic Mastopexy L N1) piirhinnast (51,07 eurot) arvutatud silikoonplaastri ühe ruutsentimeetri hind 0,1755 eurot.

  (5) Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajalike silikoontoodete eest tasu maksmise kohustuse üle kuue kuu jooksul pärast traumat või meditsiinilisel näidustusel tehtud operatsiooni, tingimusel et on tekkimas patoloogiline arm või esineb suur risk selle tekkimiseks, kuni 40 ühekordse kasutusega silikoonplaastri või -geeli, kuni 20 pestava silikoonplaastri (kasutusajaga kuni 4 nädalat) või kuni kümne pestava silikoonplaastri (kasutusajaga vähemalt 4 nädalat) eest.

§ 66.   Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

  (1) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle ainult sellise haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest, mille kohta on retseptikeskuses vormistatud meditsiiniseadme kaart.

  (2) Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamise õigus on Terviseametis registreeritud arstil. Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutaja on kohustatud meditsiiniseadme kaardi välja kirjutama elektroonilisel kujul ja see salvestatakse retseptikeskuses.

  (3) Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutaja kannab meditsiiniseadme kaardile andmed meditsiiniseadme väljakirjutamise kohta, mille alusel on võimalik tuvastada meditsiiniseadme kaardi väljastanud tervishoiuteenuse osutajat ja patsienti, kellele kaart on väljastatud, samuti välja kirjutatud meditsiiniseadme rühma ja hüvitamise tingimusi. Kui väljakirjutatava meditsiiniseadme ostab patsiendi eest välja keegi teine, kannab meditsiiniseadme kaardi väljakirjutaja kaardile täiendavalt meditsiiniseadme väljaostmiseks patsiendi poolt antava volituse andmed.

  (4) Meditsiiniseadet väljastav isik (edaspidi müüja) on kohustatud meditsiiniseadme kaarti töötlema retseptikeskuses, lisades meditsiiniseadme müügiga seotud info, mis salvestatakse samuti retseptikeskuses. Meditsiiniseadme müügiga seotud info tuleb meditsiiniseadme kaardile kanda meditsiiniseadme väljastamise ajal või viivitamata pärast meditsiiniseadme väljastamist juhul, kui retseptikeskust ei ole võimalik meditsiiniseadme väljastamise ajal kasutada. Müüja peab meditsiiniseadme müügil kaardi alusel veenduma meditsiiniseadme kaardil kajastatud haigekassa poolt tasutava meditsiiniseadme koguse vastavuses §-des 3–58 nimetatud tingimustele.

  (5) Müüja kannab meditsiiniseadme kaardile andmed meditsiiniseadme väljastamise kohta, mis võimaldavad tuvastada apteegiteenuse osutajat või meditsiiniseadme väljastanud muud juriidilist isikut ja patsienti, kellele meditsiiniseade väljastati, samuti väljastatud meditsiiniseadet ning meditsiiniseadme eest makstavaid summasid. Kui meditsiiniseadme ostab patsiendi jaoks välja vastava volitusega isik, kannab müüja täiendavalt kaardile ostjat tuvastada võimaldavad andmed.

§ 67.   Rakendussätted

  (1) Isikutele, kellele on enne 1. jaanuari 2022. a kehtinud sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” redaktsiooni kohaselt väljastatud abivahendi kaart ja kes on ajavahemikul 01.01.2021–31.12.2021 teinud tehingu abivahendi grupi ISO-koodiga 09.24 „Uriini eritumist suunavad abivahendid”, luuakse retseptikeskuses automaatselt meditsiiniseadme kaardid käesoleva määruse §-des 13, 14 ja 44–46 nimetatud meditsiiniseadmetele.

  (2) Kuni 31. detsembrini 2022. a võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle käesoleva määruse enne 1. maid 2022. a kehtinud redaktsiooni §-des 37–40 loetletud esmaste varaste üksiktellimusel valmistatud ala- ja ülajäsemeproteeside ning esmaste varaste proteeside kordushülsside valmistamise eest, mille kohta on retseptikeskuses vormistatud meditsiiniseadme kaart enne 1. maid 2022. a.
[RT I, 28.04.2022, 17 - jõust. 01.05.2022]

§ 68.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 69.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json