Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” ja rahandusministri 15. märtsi 2013. a määruse nr 17 „Sotsiaalmaksu arvestamise ning sotsiaalmaksu andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2023
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2023, 1

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” ja rahandusministri 15. märtsi 2013. a määruse nr 17 „Sotsiaalmaksu arvestamise ning sotsiaalmaksu andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord” muutmine

Vastu võetud 24.04.2023 nr 24

Määrus kehtestatakse sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 4, § 9 lõike 7 ja § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14) asendusteenistuja ja erakorralises reservasendusteenistuses osaleva reservasendusteenistuja kohta Kaitseministeerium;”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

„16) isiku kohta, kellel on korralise asendusteenistuse või reservasendusteenistuse ajal tekkinud ajutine töövõimetus, Kaitseministeerium;”.

§ 2.  Rahandusministri 15. märtsi 2013. a määruse nr 17 „Sotsiaalmaksu arvestamise ning sotsiaalmaksu andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord” muutmine

Rahandusministri 15. märtsi 2013. a määruse nr 17 „Sotsiaalmaksu arvestamise ning sotsiaalmaksu andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord” pealkirjas, §-s 1, 4. peatüki pealkirjas, § 10 pealkirjas ja lõigetes 1 ja 2 ning §-s 11 asendatakse läbivalt sõnad „Eesti Haigekassale” sõnaga „Tervisekassale”.

§ 3.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 2023. aasta 1. aprillist.

Mart Võrklaev
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json