Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 24, 429

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 13.03.2007 nr 22

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 3 lõike 3, § 26 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 52 «Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 635) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse tekst «15. aprilliks» tekstiga «15. maiks»;

2) paragrahvi 18 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 25 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Enne 25. märtsi 2007. aastal kehtinud nõuete kohaselt märgistatud pakendatud peediseemet võib turustada kuni etiketi kehtivusaja lõpuni.».

§ 2. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 53 «Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 636) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse tekst «15. aprilliks» tekstiga «15. maiks»;

2) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 25 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Enne 25. märtsi 2007. aastal kehtinud nõuete kohaselt märgistatud õli- ja kiudtaimede pakendatud seemet võib turustada kuni etiketi kehtivusaja lõpuni.».

§ 3. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 «Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 638; 69, 1280) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse tekst «15. aprilliks» tekstiga «15. maiks»;

2) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Hariliku kaera sertifitseeritud seemne tootmise korral ei tohi seemnepõllul esineda tuulekaera. Tuulekaera esinemise korral seemnepõld prakeeritakse.»;

3) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 19 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 25 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Enne 25. märtsi 2007. aastal kehtinud nõuete kohaselt märgistatud pakendatud teraviljaseemet võib turustada kuni etiketi kehtivusaja lõpuni või etiketile märgitud viimase lubatud turustamise tähtpäevani.».

§ 4. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 «Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 639; 70, 1286) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse tekst «15. aprilliks» tekstiga «15. maiks»;

2) paragrahvi 11 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 18 lõike 2 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 18 lõike 4 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 18 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 20 lõike 2 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 27 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Enne 25. märtsi 2007. aastal kehtinud nõuete kohaselt märgistatud pakendatud söödakultuuride seemet võib turustada kuni etiketi kehtivusaja lõpuni või etiketile märgitud viimase lubatud turustamise tähtpäevani.».

§ 5. Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrust nr 60 «Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 41, 734) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse tekst «15. aprilliks» tekstiga «15. maiks»;

2) paragrahvi 19 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Enne 25. märtsi 2007. aastal kehtinud nõuete kohaselt märgistatud köögiviljakultuuride seemne pakendatud seemet võib turustada kuni etiketi kehtivusaja lõpuni.».

§ 6. Määrus jõustub 25. märtsil 2007. aastal, välja arvatud § 3 punkt 6 ja § 4 punkt 6, mis jõustuvad 1. mail 2007. aastal.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json