Teksti suurus:

Päästeameti teenistuskohtade koosseis

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 28.05.2014, 2

Päästeameti teenistuskohtade koosseis

Vastu võetud 23.05.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Päästeameti teenistuskohtade koosseis

  (1) Päästeameti teenistuskohtade koosseisu piirarvuks kinnitatakse 2348, neist ametikohti 856, sh päästeametniku ametikohti 847 ja töökohti 1492, sh päästetöötaja töökohti 1342.

  (2) Lõikes 1 nimetatud teenistuskohtade jaotus ameti- ja töökohtadeks, nimetused, teenistuskoha tähtaegsus ja koormus, vajaduse korral struktuuriüksuse koosseisus allüksuste (allstruktuuriüksused) moodustamine ning teenistuskohtade liigitus teenistusgruppidesse kinnitatakse Päästeameti peadirektori käskkirjaga.

  (3) Muudatustest teenistuskohtade koosseisus teavitatakse siseministrit.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 2. aprilli 2013. a määrus nr 11 „Päästeameti teenistuskohtade koosseis” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2014. aasta 1. juunil.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json