Teksti suurus:

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.05.2019, 5

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 25.05.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 116 lõike 4 alusel.

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruses nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva määruse lisa punktiga 1 kehtestatud EUTM Mali koefitsiente ning punktidega 4 ja 9 kehtestatud sõjaväepolitsei koefitsiente rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2019. aasta 1. jaanuarist.”.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

Lisa Rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide loetelu ja koefitsiendid

/otsingu_soovitused.json