Teksti suurus:

Justiitsministri 27. detsembri 2000. aasta määruse nr 78 „Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2011, 1

Justiitsministri 27. detsembri 2000. aasta määruse nr 78 „Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine” muutmine

Vastu võetud 20.06.2011 nr 34

Määrus kehtestatakse „Äriseadustiku” § 67 lõigete 1 ja 4 ning „Mittetulundusühingute seaduse” § 76 alusel.

Justiitsministri 27. detsembri 2000. aasta määruse nr 78 „Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine” muutmine

Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruses nr 78 „Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine” (RTL 2001, 5, 59; 2010, 2, 20) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) elektrooniliselt esitatud äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste majandusaasta aruannete vastuvõtmine ning nende teabesüsteemis avalikustamine, vajadusel andmetöötlus, sealhulgas põhitegevusala andmete määramine;”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) teabesüsteemis menetlusteabe all Ametlikes Teadaannetes avaldatud jagunemisteadete, jagunemislepingu sõlmimise teadete, ühinemisteadete, ühinemislepingu sõlmimise teadete ja äriühingu ümberkujundamisteadete viivitamatu kuvamine.”.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json