Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2011, 4

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine

Vastu võetud 20.06.2011 nr 26

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 42 lõike 21 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” (RT I, 29.03.2011, 23) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa 

/otsingu_soovitused.json