Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2011, 5

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Vastu võetud 20.06.2011 nr 27

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” (RT I, 13.05.2011, 4) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json