Teksti suurus:

Keskkonnaministri 23. märtsi 2005. a määruse nr 19 „Pakendi tagatisraha suurus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2011, 6

Keskkonnaministri 23. märtsi 2005. a määruse nr 19 „Pakendi tagatisraha suurus” muutmine

Vastu võetud 20.06.2011 nr 35

Määrus kehtestatakse „Pakendiseaduse” § 21 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 23. märtsi 2005. a määrust nr 19 „Pakendi tagatisraha suurus” (RT I, 16.12.2010, 22) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 punktides 1, 2, 3, 4 ja 6 asendatakse tekstiosa „0,06 eurot” tekstiosaga „0,08 eurot”;

2) paragrahvi 1 punktis 5 asendatakse tekstiosa „0,03 eurot” tekstiosaga „0,04 eurot”.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json