Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määrusenr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2011, 20

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määrusenr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 22.06.2011 nr 28

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 32 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” (RT I, 29.12.2010, 106) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelisse lisatakse pärast rida tervishoiuteenuse nimetusega „Põletushaige sidumine (ambulatoorne)” uus rida järgmises sõnastuses:

„Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114”;

2) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelisse lisatakse pärast rida tervishoiuteenuse nimetusega „Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)” uus rida järgmises sõnastuses:

„Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni 3 blokki)

66801”;

3) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelisse lisatakse pärast rida tervishoiuteenuse nimetusega „Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 klaas)” uued read järgmises sõnastuses:

„Immunohistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66804  

Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66805”;

4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Koodiga 7100 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamisel.”;

5) paragrahvi 8 lõikes 11 esitatud tabelisse „Kirurgilised manipulatsioonid ja pisioperatsioonid” lisatakse pärast rida tervishoiuteenuse nimetusega „Põletushaige sidumine (ambulatoorne)” uus rida järgmises sõnastuses:

„Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114”.

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json