Teksti suurus:

Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljaandmise kord ja tunnistuse vorm

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2011, 34

Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljaandmise kord ja tunnistuse vorm

Vastu võetud 27.06.2011 nr 55

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 109 lõike 7 alusel.

§ 1.  Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse taotlemine

  Mootorsõidukijuhi (edaspidi juht) juhendaja tunnistuse (edaspidi juhendaja tunnistus) taotleja peab esitama liiklusregistri büroole juhendaja tunnistuse väljastamiseks:
  1) isikut tõendava dokumendi;
  2) juhiloa, kui liiklusregistris puuduvad andmed kehtiva juhiloa kohta;
  3) juhi kehtiva tervisetõendi, välja arvatud kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt liiklusregistrisse;
  4) dokumendifoto suurusega vähemalt 35×45 millimeetrit.

§ 2.  Juhendaja tunnistuse väljaandmine

  (1) Kui taotleja vastab „Liiklusseaduse” § 109 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud tingimustele, väljastab Maanteeameti regiooni liiklusregistri büroo (edaspidi liiklusregistri büroo) taotlejale juhendaja tunnistuse. Juhendaja tunnistus on määruse lisa kohane dokument.

  (2) Liiklusregistri büroo väljastab juhendaja tunnistuse või teatab taotleja nõuetele mittevastavusest ühe tööpäeva jooksul arvates §-s 1 sätestatud dokumentide ja andmete esitamise päevast.

  (3) Liiklusregistri bürool on õigus väljastada fotota määruse lisa kohane juhendaja tunnistus juhul, kui juhendaja tunnistuse taotlejal puudub foto esitamise võimalus. Juhendaja tunnistuse väljastamisel kantakse juhendaja tunnistuse esiküljele märge „Kehtib koos juhiloaga”.

  (4) Juhendaja tunnistus antakse välja kehtivusega üks aasta.

  (5) Juhendaja tunnistusele kantakse kuni kolme juhendatava nimed.

§ 3.  Juhendaja tunnistuse kehtetuks tunnistamine

  Liiklusregistri büroo tunnistab juhendaja tunnistuse kehtetuks, kui selle andmise alus on ära langenud, tunnistus on antud alusetult, tunnistus või selles sisalduv kanne või andmed on võltsitud või on väljastatud uus juhendaja tunnistus.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json