Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2012, 31

Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 21.06.2012 nr 38

Määrus kehtestatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 5 ja § 484 lõike 3 alusel.

§ 1.   Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1. paragrahvi 241 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kuni 2013. aasta 31. detsembrini võib e-toimiku süsteemi kasutama õppimise ja sellega harjumise eesmärgil tsiviil- ja halduskohtumenetluses käesoleva määruse § 203 lõikes 1 nimetatud menetlusdokumente elektrooniliselt esitada haldus-, maa- ja ringkonnakohtutele e-toimiku süsteemi kaudu käesoleva määruse § 203 lõigetes 11ja 2–5 sätestatud korras ning ka käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud viisil. Sel ajal e-toimiku süsteemi kaudu saabunud dokumente menetletakse menetlusseadustikes ettenähtud korras.
(5) Alates 2014. aasta 1. jaanuarist on tsiviil- ja halduskohtumenetluses käesoleva määruse § 203 lõikes 1 nimetatud menetlusdokumentide esitamine haldus-, maa- ja ringkonnakohtutele e-toimiku süsteemi kaudu käesoleva määruse § 203 lõigetes 11 ja 2–5 sätestatud korras menetlusseadustikes sätestatud juhtudel kohustuslik.“;
09.11.2012 15:55
Veaparandus - Tekstiosa "lõigetes 11 ja 2–5" parandatud "lõigetes 1¹ ja 2–5". Alus: Riigi Teataja seaduse § 10 lg 2.

2. määruse lisad 3 ja 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. juulil 2012. aastal.

Kristen Michal
Minister

Kristel Siitam-Nyiri
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 3 

Lisa 4 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json