Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2013, 1

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 20.06.2013 nr 23

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 20 lõike 2 ja Tartu Ülikooli seaduse § 7 lõigete 2 ja 5 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määruses nr 110 „Eriarstiabi erialade loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) allergoloogia-immunoloogia;”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) kardiokirurgia;”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) kohtuarstiteadus;”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 321 järgmises sõnastuses:

„321) vaskulaarkirurgia;”.

§ 2.  Sotsiaalministri 4. juuni 2001. a määruses nr 56 „Residentuuri raamnõuded ja residentuuri läbiviimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) allergoloogia-immunoloogia;”;

2) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) füsiaatria ja taastusravi spordimeditsiini lisapädevusega;”;

3) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) kohtuarstiteadus;”;

5) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 82 järgmises sõnastuses:

„82) laborimeditsiin kliinilise mikrobioloogia lisapädevusega;”;

6) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 16 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) oftalmoloogia silmakirurgia lisapädevusega;”;

8) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) pediaatria allergoloogia, endokrinoloogia, gastroenteroloogia, hematoloogia-onkoloogia, infektsioonhaiguste, kardioloogia, nefroloogia, neontaloogia, neuroloogia või reumatoloogia lisapädevusega;”;

9) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) psühhiaatria laste- ja noorukitepsühhiaatria lisapädevusega;”;

10) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse punktiga 52 järgmises sõnastuses:

„52) radioloogia;”;

11) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) sisehaigused allergoloogia, kliinilise farmakoloogia või geriaatria lisapädevusega;”;

12) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) kardiokirurgia;”;

13) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse punktiga 82 järgmises sõnastuses:

„82) kardioloogia;”;

14) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) vaskulaarkirurgia;”;

15) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Enne 2011/2012. õppeaastat kardioloogia ja radioloogia residentuuri vastu võetud residendid läbivad eriarsti kutse saamiseks kardioloogia või radioloogia residentuuri kestusega neli aastat.”.

§ 3.  Käesoleva määruse § 1 ja § 2 punktid 1, 4, 5, 12, ja 14 jõustuvad 1. jaanuaril 2014. a.

Siim Valmar Kiisler
Regionaalminister sotsiaalministri ülesannetes

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json