Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2013, 2

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Vastu võetud 21.06.2013 nr 43

Määrus kehtestatakse mahepõllumajanduse seaduse § 7 lõike 6 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrust nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „esmatootmisega” tekstiosaga „ja üksnes oma ettevõtte tarbeks sööda segamisega, kasutamata lisandeid või nende eelsegusid, välja arvatud silokonservante”;

2) paragrahvi 1 lõike 2 punktist 1 jäetakse pärast sõna „ettevalmistamisega” välja tekstiosa „,sealhulgas toitlustusettevõttes toote ettevalmistamisega”;

3) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „töödeldud sööda ettevalmistamise” sõnadega „sööda tootmise”;

4) paragrahvi 10 pealkirjast ja tekstist jäetakse välja sõna „töödeldud”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2013. aastal.

Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister põllumajandusministri ülesannetes

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json