Teksti suurus:

Teaduse valdkonna riiklike konkursside korraldust puudutavate haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2013, 9

Teaduse valdkonna riiklike konkursside korraldust puudutavate haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Vastu võetud 21.06.2013 nr 19

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 2. veebruari 2010. a määruse nr 5 „Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 2. veebruari 2010. a määruses nr 5 „Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Konkursi kuulutab igal aastal hiljemalt 30. juunil välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Konkursikomisjoni teenindamise tagab Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 8 järgmises sõnastuses:

§ 8. Konkursi väljakuulutamine 2013. aastal

2013. aastal kuulutab haridus- ja teadusminister konkursi välja hiljemalt 15. juulil.”.

§ 2.  Haridus- ja teadusministri 18. juuni 2010. a määruse nr 30 „Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 18. juuni 2010. a määruses nr 30 „Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Konkursi kuulutab igal aastal hiljemalt 30. juunil välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Käskkirjas märgitakse konkursi eelarve, auhindade arv ja suurus, konkursi valdkonnad, konkursitööle esitatavad nõuded, esitatavate dokumentide loetelu ning konkursitööde esitamise koht ja tähtaeg.”;

2) paragrahvi 3 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Konkursitöid koos kõigi nõutavate dokumentidega võetakse Sihtasutuses Eesti Teadusagentuur vastu igal aastal konkursiteates näidatud ajal.”;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) hindab eraldi igas kategoorias konkursile esitatud konkursitöid;”;

4) määrust täiendatakse §-ga 8 järgmises sõnastuses:

§ 8. Konkursi väljakuulutamine 2013. aastal

2013. aastal kuulutab haridus- ja teadusminister konkursi välja hiljemalt 15. juulil.”.

§ 3.  Haridus- ja teadusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 „Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja Teadusministri 18. veebruari 2002. a määruses nr 25 „Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Konkursi kuulutab igal aastal hiljemalt 30. juunil välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga.”;

2) paragrahvi 3 lõikest 2 jäetakse välja lauseosa „Haridus- ja Teadusministeeriumile”;

3) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse lauseosa „2–3-leheküljeline” lauseosaga „3–4-leheküljeline”;

4) paragrahvi 3 lõike 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teadustööd koos kõigi nõutavate dokumentidega esitatakse elektrooniliselt (v.a lõike 4 punktides 1, 3 ja 4 esitatud dokumendid, kui need on paberkandjal allkirjastatud) konkursiteates näidatud aadressil ja ajal.”;

5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Konkursikomisjoni teenindamise tagab Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.”;

6) määrust täiendatakse §-ga 8 järgmises sõnastuses:

§ 8. Konkursi väljakuulutamine 2013. aastal

2013. aastal kuulutab haridus- ja teadusminister konkursi välja hiljemalt 15. juulil.”.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json