Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2003. a määruse nr 68 „Lennunduse raadioside loa väljaandmise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2013, 10

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2003. a määruse nr 68 „Lennunduse raadioside loa väljaandmise kord” muutmine

Vastu võetud 25.06.2013 nr 41

Määrus kehtestatakse lennundusseaduse § 231 lõike 3 alusel ning kooskõlas Chicago 1944. a konventsiooni lisaga 10 (Annex 10).

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2003. a määruses nr 68 „Lennunduse raadioside loa väljaandmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Luba annab selle valdajale õiguse pidada raadiosidet vastavalt loas toodud keeleoskusmärkele, milles isik on sooritanud lennunduse raadioside eksami.”;

3) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Loa taotleja, kui tegemist on piloodi, lennujuhi, lennujuhi õpilase või lennuinformaatoriga, peab sooritama eksami lennunduse raadioside eksami vastuvõtmiseks volitatud isikutele enne esimest soololendu või iseseisvat töövahetust lennujuhi, lennujuhi õpilase või lennuinformaatorina, muu isik enne esmakordselt lennundusele eraldatud raadiosagedusel sidepidamise alustamist.”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json