Teksti suurus:

Keskkonnaministri 4. juuli 2005. a määruse nr 55 „Liikurmasinale paigaldatavast mootorist välisõhku eralduvate heitkoguste piirväärtused” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2013, 31

Keskkonnaministri 4. juuli 2005. a määruse nr 55 „Liikurmasinale paigaldatavast mootorist välisõhku eralduvate heitkoguste piirväärtused” muutmine

Vastu võetud 26.06.2013 nr 47

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 55 lõike 3 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 4. juuli 2005. a määruse nr 55 „Liikurmasinale paigaldatavast mootorist välisõhku eralduvate heitkoguste piirväärtused” § 1 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile kasutamiseks mõeldud sõidukid.”.

§ 2.  Käesolev määrus jõustub 2013. aasta 1. juulil.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json