Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2013, 32

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” muutmine

Vastu võetud 26.06.2013 nr 44

Määrus kehtestatakse mahepõllumajanduse seaduse § 12 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrust nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „10 loomühikule” tekstiosaga „20 loomühikule”;

2) paragrahvi 19 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 19 lõikest 3 jäetakse välja esimene lause;

4) paragrahvide 20 ja 21 pealkirjast ja tekstist jäetakse välja sõna „töödeldud”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2013. aastal.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json