Teksti suurus:

Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis”, 19. detsembri 2013. a määruse nr 44 „Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseis“ ja 30. novembri 2010. a määruse nr 43 „Harku ja Murru Vangla põhimääruse kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 1

Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis”, 19. detsembri 2013. a määruse nr 44 „Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseis“ ja 30. novembri 2010. a määruse nr 43 „Harku ja Murru Vangla põhimääruse kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 17.06.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” muutmine

  Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Struktuuriüksus

Teenistuskoht

Ametikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks, ameti- või töökohaks  ja koormus

Tähtajalisus

Vanglaametniku ametikoht

Ametikoht

Töökoht

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Registrite arendamine

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Esimene üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

18

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastme spetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Spetsialist-psühholoog

Keskastme spetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Teine üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Teine üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

16

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Kolmas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Valvur

II klassi valvur

20

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Neljas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

7

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Valvur

II klassi valvur

17

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastme spetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Spetsialist-psühholoog

Keskastme spetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Viies üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Viies üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Valvur

II klassi valvur

16

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastme spetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Viies üksus

Spetsialist-psühholoog

Keskastme spetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

16

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur-koerajuht

I klassi valvur

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur

II klassi valvur

38

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur-koerajuht

II klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

8

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Spetsialist-planeerija

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

4

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Valvur

II klassi valvur

8

 

 

Tähtajatu

Personal

Personalijuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Personal

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Personal

Personali spetsialist

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Personal

Sekretär

Töötaja

 

 

1

Tähtajaline

Kantselei

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Kantselei

Spetsialist

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Kantselei

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Vanemjurist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Jurist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

5

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

 

 

12

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist-laojuhataja

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialistsöökla juhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialistkaupluse juhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist-kaubatundja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Müüja-komplekteerija

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Müüja-komplekteerija

Töötaja

 

 

1

Tähtajaline

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Köögitööline

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

4

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajaline

Taasühiskonnastamine

Sotsiaalteenuste korraldaja

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Peaspetsialist-metoodik

Tippspetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Peaspetsialist-vanemkaplan

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Spetsialist-kaplan

Keskastme spetsialist

 

3,5

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Sotsiaaltöötaja

Keskastme spetsialist

 

6

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastme spetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Spetsialist-huvijuht

Keskastme spetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Spetsialist-psühholoog

Keskastme spetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Spetsialist-hariduskorraldaja

Keskastme spetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Raamatukoguhoidja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-üldarst

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-psühhiaater

Töötaja

 

 

3,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – kliiniline psühholoog

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-radioloog

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-infektsionist

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-radioloogiaõde

Töötaja

 

 

0,75

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-günekoloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-hambaarst

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – hambaarsti õde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-vanemõde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-õde

Töötaja

 

 

14

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-dermatoveneroloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-sisearst

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – kirurg/traumatoloog

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-neuroloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-oftalmoloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist-laborant

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist-hooldaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

9

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastme spetsialist

 

28

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Spetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremreferent

Töötaja

 

 

3,5

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

2,3

Tähtajatu

 

 

 

 

 

 

 

Tartu Vangla

Praktikant

22

Tähtajaline

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenistuskohad struktuuriüksuste kaupa

 

 

 

 

 

Juhtkond

 

3

 

 

 

 

Sisekontroll

 

2

 

 

 

 

Registrite arendamine

 

1

 

 

 

 

Esimene üksus

 

34

 

 

 

 

Teine üksus

 

29

 

 

 

 

Kolmas üksus

 

31

 

 

 

 

Neljas üksus

 

34

 

 

 

 

Viies üksus

 

31

 

 

 

 

Julgeolekuosakond

 

11

 

 

 

 

Järelevalveosakond

 

73

 

 

 

 

Finants- ja majandusosakond

 

48

 

 

 

 

Meditsiiniosakond

 

31

 

 

 

 

Saatmisosakond

 

20

 

 

 

 

Kriminaalhooldusosakond

 

48,8

 

 

 

 

Personal

 

8

 

 

 

 

Õigus

 

4

 

 

 

 

Kantselei

 

10

 

 

 

 

Taasühiskonnastamine

 

20,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikandid

 

22

 

 

 

 

Teenistuskohti kokku

439,3

 

 

 

 

- neist vanglaametniku ametikohti

 

264

 

 

 

 

- neist muid ametikohti ja töökohti

 

175,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinnipeetavatega täidetavad teenistuskohad

 

 

 

 

Abitööline

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

541,3

 

 

 

“.

§ 2.  Justiitsministri 19. detsembri 2013. a määruse nr 44 „Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseis“ muutmine

  Justiitsministri 19. detsembri 2013. a määruse nr 44 „Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseis“ § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Struktuuriüksus või valdkond

Teenistuskoht

Ametikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks, ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Vanglaametniku ametikoht

Ametikoht

Töökoht

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Arvestus

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Arvestus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Inspektor – vahtkonna ülem

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

13

 

 

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Valvur

II klassi valvur

28

 

 

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Valvur-koerajuht

II klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Harku vangistusosakond

Valvur-lihttööline

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist-kaplan

Keskastme spetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist – arestimaja kaplan

Keskastme spetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist-psühholoog

Keskastme spetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Sotsiaaltöötaja

Keskastme spetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Hariduskorraldaja

Keskastme spetsialist

 

0,5

 

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Apteegi juhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-farmatseut

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-üldarst

Töötaja

 

 

0,6

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-psühhiaater

Töötaja

 

 

0,3

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-hambaarst

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-õde

Töötaja

 

 

4

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-vanemõde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-dermatoveneroloog

Töötaja

 

 

0,1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-infektsionist

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-günekoloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-kirurg

Töötaja

 

 

0,1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-neuroloog

Töötaja

 

 

0,1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-oftalmoloog

Töötaja

 

 

0,1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist-õde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Laohoidja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Üldosakond

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Üldosakond

Sporditöö peaspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Üldosakond

Personalispetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Üldosakond

Spetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Üldosakond

Jurist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenistuskohad struktuuriüksuste kaupa

 

 

 

 

 

Juhtkond

 

1

 

 

 

 

Arvestusametnikud

 

2

 

 

 

 

Harku vangistusosakond

 

67

 

 

 

 

Julgeolekuosakond

 

3

 

 

 

 

Sotsiaalosakond

 

8,5

 

 

 

 

Meditsiiniosakond

 

12,3

 

 

 

 

Finants- ja majandusosakond

 

11

 

 

 

 

Üldosakond

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenistuskohti kokku

109,8

 

 

 

 

– neist vanglaametniku ametikohti

 

72

 

 

 

 

– neist muid ametikohti ja töökohti

 

37,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinnipeetavatega täidetavad teenistuskohad

36 

 

 

 

 

Abitööline

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

145,8

 

 

“.

§ 3.  Justiitsministri 30. novembri 2010. a määruse nr 43 „Harku ja Murru Vangla põhimääruse kehtestamine“ muutmine

  Justiitsministri 30. novembri 2010. a määruses nr 43 „Harku ja Murru Vangla põhimääruse kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:
 1) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) juhib vangla struktuuriüksuste tööd;“;
 2) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks
 3) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;
 4) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:
§ 5. Vangla direktori asendamine
Vangla direktori äraolekul asendab direktorit tema käskkirjaga määratud teenistuja.“.

Andres Anvelt
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler