Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 "Kohtule dokumentide esitamise kord" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 2

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 "Kohtule dokumentide esitamise kord" muutmine

Vastu võetud 17.06.2014 nr 18

Määrus kehtestatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 5 alusel.

§ 1.   Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 241 lõike 4 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „30. juunini 2014. aastal“ tekstiosaga „31. detsembrini 2014. aastal“;

2) paragrahvi 241 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „1. juulist 2014. aastal“ tekstiosaga „1. jaanuarist 2015. aastal“.

§ 2.   Määrus jõustub 1. juulil 2014. aastal.

Andres Anvelt
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json