Teksti suurus:

Joobeseisundi tuvastamisel bioloogilise vedeliku proovi uuringu tulemuse ekspertiisiakti vormi kehtestamine

Joobeseisundi tuvastamisel bioloogilise vedeliku proovi uuringu tulemuse ekspertiisiakti vormi kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 3

Joobeseisundi tuvastamisel bioloogilise vedeliku proovi uuringu tulemuse ekspertiisiakti vormi kehtestamine

Vastu võetud 17.06.2014 nr 19

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 40 lõike 7 ja § 41 lõike 17 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse korrakaitseseaduse 3. peatüki 3. jao 2. jaotises ja selle alusel kehtestatud korra kohaselt joobeseisundi tuvastamiseks võetud bioloogilise vedeliku proovi uuringu tulemuse ekspertiisiakti (edaspidi ekspertiisiakt) vorm (lisa).

§ 2.   Ekspertiisiakti vormistamine

  (1) Ekspertiisiakt vormistatakse riikliku ekspertiisiasutuse ekspertiisiplangile ja sellele lisatakse õiend ekspertiisi maksumuse kohta.

  (2) Kui menetleja esitatud joobeseisundi tuvastamise uuringu saatekirjas ja ekspertiisimääruses esitatud andmed on erinevad, lähtutakse ekspertiisi tegemisel ekspertiisimääruses esitatud andmetest.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2014. aasta 1. juulil.

Andres Anvelt
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa Joobeseisundi tuvastamisel bioloogilise vedeliku proovi uuringu tulemuse ekspertiisiakti vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json