Teksti suurus:

Tartu Vangla teenistujate koosseis

Tartu Vangla teenistujate koosseis - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 5

Tartu Vangla teenistujate koosseis

Vastu võetud 26.05.2008 nr 25
RTL 2008, 44, 607
jõustumine 01.06.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2008RTL 2008, 53, 73401.07.2008
02.10.2008RTL 2008, 83, 113210.10.2008
28.01.2009RTL 2009, 14, 14708.02.2009
15.07.2009RTL 2009, 58, 85920.07.2009, osaliselt 01.09.2009
30.12.2009RTL 2010, 2, 1916.01.2010
16.03.2010RTL 2010, 13, 23926.03.2010, rakendatakse alates 01.03.2010
16.03.2010RTL 2010, 13, 24001.04.2010
11.10.2010RT I 2010, 76, 58618.10.2010
14.01.2011RT I, 25.01.2011, 501.02.2011, osaliselt 15.07.2011
22.07.2011RT I, 26.07.2011, 1829.07.2011
09.02.2012RT I, 17.02.2012, 101.03.2012
05.10.2012RT I, 12.10.2012, 215.10.2012
11.12.2012RT I, 14.12.2012, 101.01.2013
16.04.2013RT I, 23.04.2013, 226.04.2013, rakendatakse alates 01.04.2013
19.12.2013RT I, 27.12.2013, 1301.01.2014
25.03.2014RT I, 29.03.2014, 1401.04.2014, osaliselt 01.05.2014
17.06.2014RT I, 28.06.2014, 101.07.2014

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõike 2 ja kriminaalhooldusseaduse § 371 alusel.

§ 1.  Tartu Vangla teenistujate koosseis

Struktuuriüksus

Teenistuskoht

Ametikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks, ameti- või töökohaks  ja koormus

Tähtajalisus

Vanglaametniku ametikoht

Ametikoht

Töökoht

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Registrite arendamine

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Esimene üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

18

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastme spetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Spetsialist-psühholoog

Keskastme spetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Teine üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Teine üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

16

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Kolmas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Valvur

II klassi valvur

20

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Neljas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

7

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Valvur

II klassi valvur

17

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastme spetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Spetsialist-psühholoog

Keskastme spetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Viies üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Viies üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Valvur

II klassi valvur

16

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastme spetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Viies üksus

Spetsialist-psühholoog

Keskastme spetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

16

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur-koerajuht

I klassi valvur

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur

II klassi valvur

38

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur-koerajuht

II klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

8

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Spetsialist-planeerija

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

4

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Valvur

II klassi valvur

8

 

 

Tähtajatu

Personal

Personalijuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Personal

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Personal

Personali spetsialist

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Personal

Sekretär

Töötaja

 

 

1

Tähtajaline

Kantselei

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Kantselei

Spetsialist

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Kantselei

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Vanemjurist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Jurist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

5

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

 

 

12

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist-laojuhataja

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialistsöökla juhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialistkaupluse juhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist-kaubatundja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Müüja-komplekteerija

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Müüja-komplekteerija

Töötaja

 

 

1

Tähtajaline

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Köögitööline

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

4

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajaline

Taasühiskonnastamine

Sotsiaalteenuste korraldaja

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Peaspetsialist-metoodik

Tippspetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Peaspetsialist-vanemkaplan

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Spetsialist-kaplan

Keskastme spetsialist

 

3,5

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Sotsiaaltöötaja

Keskastme spetsialist

 

6

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastme spetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Spetsialist-huvijuht

Keskastme spetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Spetsialist-psühholoog

Keskastme spetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Spetsialist-hariduskorraldaja

Keskastme spetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Raamatukoguhoidja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-üldarst

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-psühhiaater

Töötaja

 

 

3,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – kliiniline psühholoog

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-radioloog

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-infektsionist

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-radioloogiaõde

Töötaja

 

 

0,75

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-günekoloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-hambaarst

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – hambaarsti õde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-vanemõde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-õde

Töötaja

 

 

14

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-dermatoveneroloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-sisearst

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – kirurg/traumatoloog

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-neuroloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-oftalmoloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist-laborant

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist-hooldaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

9

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastme spetsialist

 

28

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Spetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremreferent

Töötaja

 

 

3,5

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

2,3

Tähtajatu

 

 

 

 

 

 

 

Tartu Vangla

Praktikant

22

Tähtajaline

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenistuskohad struktuuriüksuste kaupa

 

 

 

 

 

Juhtkond

 

3

 

 

 

 

Sisekontroll

 

2

 

 

 

 

Registrite arendamine

 

1

 

 

 

 

Esimene üksus

 

34

 

 

 

 

Teine üksus

 

29

 

 

 

 

Kolmas üksus

 

31

 

 

 

 

Neljas üksus

 

34

 

 

 

 

Viies üksus

 

31

 

 

 

 

Julgeolekuosakond

 

11

 

 

 

 

Järelevalveosakond

 

73

 

 

 

 

Finants- ja majandusosakond

 

48

 

 

 

 

Meditsiiniosakond

 

31

 

 

 

 

Saatmisosakond

 

20

 

 

 

 

Kriminaalhooldusosakond

 

48,8

 

 

 

 

Personal

 

8

 

 

 

 

Õigus

 

4

 

 

 

 

Kantselei

 

10

 

 

 

 

Taasühiskonnastamine

 

20,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikandid

 

22

 

 

 

 

Teenistuskohti kokku

439,3

 

 

 

 

- neist vanglaametniku ametikohti

 

264

 

 

 

 

- neist muid ametikohti ja töökohti

 

175,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinnipeetavatega täidetavad teenistuskohad

 

 

 

 

Abitööline

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

541,3

 

 

 

[RT I, 28.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 2.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.  Määrus jõustub 1. juunil 2008. a.

/otsingu_soovitused.json