Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 13. oktoobri 2004. a määruse nr 54 „Koolitusloa vorm“ muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 15

Haridus- ja teadusministri 13. oktoobri 2004. a määruse nr 54 „Koolitusloa vorm“ muutmine

Vastu võetud 19.06.2014 nr 32

Määrus kehtestatakse erakooliseaduse § 5 lõike 10, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 63 lõike 10 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.   Haridus- ja teadusministri 13. oktoobri 2004. a määruse nr 54 muutmine

  Haridus- ja teadusministri 13. oktoobri 2004. a määruse nr 54 „Koolitusloa vorm“ preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 63 lõike 10 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 12 lõike 1 alusel.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Jevgeni Ossinovski
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json