Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine tulenevalt korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadusest

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 16

Põllumajandusministri määruste muutmine tulenevalt korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadusest

Vastu võetud 18.06.2014 nr 38

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 28 lõike 4 ja § 30 lõike 2 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 17. märtsi 2014. a määrust nr 20 „Järelevalve käigus söödast proovide võtmise kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkirjas ja § 1 lõikes 1 asendatakse sõna „järelevalve” sõnadega „ametliku kontrolli”;
2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 30 lõike 2 alusel.”.

§ 2.   Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määruse nr 50 „Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse järelevalvetoimingute eest riigilõivu” pealkirjas ja määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „järelevalvetoimingute” sõnadega „ametliku kontrolli toimingute”.

§ 3.   Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json