Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 18

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.06.2014 nr 40

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 52 „Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded”, põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” ja põllumajandusministri 5. mai 2006. a määruse nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” preambulist jäetakse välja tekstiosa „§ 97 lõigete 2 ja 10,”.
§ 2. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:
1) preambulist jäetakse välja tekstiosa „§ 97 lõigete 2 ja 10,”;
2) paragrahvi 19 lõike 1 punktis 11 asendatakse sõna „pakendamisloa” sõnadega „taimetervise registri”.
§ 3. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:
1) preambulist jäetakse välja tekstiosa „§ 97 lõigete 2 ja 10,”;
2) paragrahvi 19 lõike 3 kolmandast lausest ja lõikest 4 jäetakse välja sõna „järelevalveametniku”.
§ 4. Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json