Teksti suurus:

Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse ametliku kontrolli toimingute eest riigilõivu

Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse ametliku kontrolli toimingute eest riigilõivu - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 20

Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse ametliku kontrolli toimingute eest riigilõivu
[RT I, 28.06.2014, 16 - jõust. 01.07.2014]

Vastu võetud 16.05.2008 nr 50
RTL 2008, 43, 591
jõustumine 31.05.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.10.2010RT I 2010, 73, 55915.10.2010 , osaliselt 1.01.2011
28.03.2013RT I, 03.04.2013, 106.04.2013
18.06.2014RT I, 28.06.2014, 1601.07.2014, määruses on läbivalt asendatud sõna "järelevalvetoimingute" sõnadega "ametliku kontrolli toimingute"

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 28 lõike 4 alusel.

§ 1.   Tariifne klassifikatsioon

  Nende mitteloomsete söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse ametliku kontrolli toimingute eest riigilõivu «Riigilõivuseaduse» § 236 lõikes 3 sätestatud määrade järgi, on toodud määruse lisas.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Nende mitteloomsete söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse järelevalvetoimingute eest riigilõivu
[RT I, 03.04.2013, 1 - jõust. 06.04.2013]

/otsingu_soovitused.json