Teksti suurus:

Töötervishoiuspetsialistide tööülesanded töötervishoiuteenuse osutamisel

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Töötervishoiuspetsialistide tööülesanded töötervishoiuteenuse osutamisel - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 32

Töötervishoiuspetsialistide tööülesanded töötervishoiuteenuse osutamisel

Vastu võetud 18.06.2014 nr 35

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 192 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse töötervishoiuarsti, töötervishoiuõe, tööhügieeniku, ergonoomi ja tööpsühholoogi tööülesanded töötervishoiuteenuste osutamisel.

§ 2.   Töötervishoiuteenuste osutamine

  (1) Töötervishoiuarsti tööülesanded on järgmised:
  1) töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus ja nende võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele, arvestades tema ealisi ja soolisi iseärasusi;
  2) töötajate tervisekontroll ja terviseseisundi hindamine;
  3) tööandja nõustamine töö kohandamisel töötaja terviseseisundile;
  4) tööandja nõustamine töötingimuste parandamisel, töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel ning isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel;
  5) töötajate taastusravi korraldamine.

  (2) Töötervishoiuõde täidab lõikes 1 nimetatud tööülesandeid koos töötervishoiuarstiga.

  (3) Tööhügieeniku tööülesanded on järgmised:
  1) töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmine ning ohutegurite võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele;
  2) tööandja nõustamine töötingimuste parandamisel, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite mõju vältimisel või vähendamisel, töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel ning isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel.

  (4) Ergonoomi tööülesanded on järgmised:
  1) töökeskkonna füsioloogiliste ja psühholoogiliste ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus ning nende võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele;
  2) tööandja nõustamine töökoha ergonoomilisel kujundamisel ja töö kohandamisel töötajale, arvestades töötaja kehalisi ja vaimseid võimeid ning soolisi ja ealisi iseärasusi;
  3) tööandja nõustamine töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel.

  (5) Tööpsühholoogi tööülesanne on tööandja ja töötaja psühholoogiline nõustamine, sealhulgas nõustamine tööstressi vähendamiseks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. aastal.

Helmen Kütt
Sotsiaalminister

Ivi Normet
Terviseala asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json